RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Авторам

  Матеріали для опублікування приймаються від спеціалістів у галузі теоретичної, профілактичної, клінічної медицини, суміжних дисциплін, а також досліджень в галузі біологічних наук (постанова Президії ВАК №1-05/2 від 27.05.2009 і № 1-05/3 від 08.07.2009). Мова публікацій - українська, російська, англійська.

  Публікація повинна відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження, перспективи подальших розробок у даному напрямку. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом.

  Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації.

  Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних тварин, не приймаються.

  Реквізити для оплати буде надіслано авторам додатково, після отримання статті та її рецензування.

   Вартість однієї сторінки публікації - 40 грн.                            

                             

  За додатковою інформацією звертайтеся до відповідального секретаря - професора Шепітька Володимира Івановича.

  Адреса редакції: 36024, м, Полтава, вул. Шевченка, 23, кафедра гістології, цитології та ембріології. Тел. (служ.) (0532) 60-84-44. E-mailgala_umsa@ukr.net, svi_umsa@mail.ru.

  Технічний редактор: extrim16@gmail.com