RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Авторам

  Матеріали для опублікування приймаються від спеціалістів у галузі теоретичної, профілактичної, клінічної медицини, суміжних дисциплін, а також досліджень в галузі біологічних наук (постанова Президії ВАК №1-05/2 від 27.05.2009 і № 1-05/3 від 08.07.2009). Мова публікацій - українська, російська, англійська.

  Публікація повинна відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження, перспективи подальших розробок у даному напрямку. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом.

  Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації.

  Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних тварин, не приймаються.

  Реквізити для оплати буде надіслано авторам додатково, після отримання статті та її рецензування.        

                             

  За додатковою інформацією звертайтеся до відповідального секретаря - професора Єрошенко Галини Анатоліївни.

  Адреса редакції: 36024, м, Полтава, вул. Шевченка, 23, кафедра гістології, цитології та ембріології. Тел. (служ.) (0532) 60-84-44. E-mailwomab.ed@gmail.com, gala_umsa@ukr.net, svi.umsa@gmail.com.

  Технічний редактор: romansobolua@gmail.com