EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Пикуль Е.В., Ильченко В.И., Прилуцький К.Ю., Полторапавлов В.А.

  ПРОБЛЕМА СПИДА У ДЕТЕЙ


  Об авторе: Пикуль Е.В., Ильченко В.И., Прилуцький К.Ю., Полторапавлов В.А.
  Рубрика ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
  Тип статьи Обзорная статья
  Аннотация В мире проживает более 2 млн. ВИЧ-инфицированных детей. В Украине 99% детей инфицированы ВИЧ перинатальным путем. Быстрый прогресс: 15-20%. СПИД или смерть до 4-х лет. Медленный прогресс: 75-80%. Средняя выживаемость 8-9,5 лет. Быстрая эволюция вируса (чем у взрослых). Длительное время без прогрессирования (5%). Подростки: легкое или среднетяжелое течение. Схемы антиретровирусной терапии с ингибиторамы протеазы: имеют большую эффективность.
  Ключевые слова ВИЧ, дети, лечение
  Список цитируемой литературы
  1. 2008 report on the global AIDS epidemic, 2008. – Режим доступу: http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre /HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp – Назва з екрану.
  2. Бартлетт. Дж. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции 2007 / Дж. Бартлетт, Дж. Галант // – Режим доступу: http://www.eurasiahealth.org/rus/aids/health/resources/82168/ – Назва з екрану
  3. ВИЧ-инфекция в перинатологии / Под ред. В.Н. Запорожана, Н.Л. Аряева. – К.: Здоров’я, 2000. – 187 с.
  4. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение / Под ред. В.В. Покровского, Т.Н. Ермак, В.В. Беляевой, О.Г. Юрина. – М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. –  496 с.
  5. Запорожан В.Н., Аряев Н.Л. ВИЧ-инфекция и СПИД. – К.: Здоров’я, 2004. – 635 с.
  6. Інструкція з впровадження порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протоколу) у протитуберкульозних, дерматовенерологічних та наркологічних закладах охорони здоров'я (затверджена наказом МОЗ України №446 від 06.07.2006).
  7. Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджений наказом МОЗ України №658 від 04.10.2006).
  8. Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків (затверджені наказом МОЗ України №182 від 13.04.2007).
  9. Клінічний протокол з акушерської допомоги "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини" (затверджений наказом МОЗ України № 716 від 14.11.2007) – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=8936 – Назва з екрану.
  10. Клінічний протокол з антиретровірусного лікування та здійснення медичного спостереження за дітьми, хворими на ВІЛ-інфекцію (затверджено наказом МОЗ України від 13.04.2007 р. № 182) – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=7799 – Назва з екрану.
  11. Клінічний протокол з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ- асоційованих захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей (затверджено наказом МОЗ України від 07.04.2006 № 2006). – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=5831 – Назва з екрану.
  12. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання – туберкульоз та ВІЛ-інфекцію (затверджений наказом МОЗ України №276 від 28.05.2008)
  13. Клінічний протокол надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (затверджений наказом МОЗ України №368 від 03.07.2007)
  14. Лечение и помощь при ВИЧ/СПИДе у детей. Клинический протокол для Европейского региона ВОЗ. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/document/SHA/chap_11_paediatric_rus.pdf – Назва з екрану.
  15. Лечение и помощь при ВИЧ/СПИДе. Клинические протоколы для Европейского региона ВОЗ. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/aids/treatment/20060801_1?language=Russian – Назва з екрану.
  16. Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні. Статистика. – Режим доступу: http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/statistics/index.htm – Назва з екрану.
  17. Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол; затверджений наказом МОЗ України №415 від 19.08.2005)
  18. Порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контролю якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів (затверджений наказом МОЗ України № 48 від 03.02.2006).
  19. Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Клинический протокол для Европейского региона ВОЗ. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/document/SHA/Chap_13_prophylaxis_rus.pdf – Назва з екрану.
  20. Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичну допомогу і соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей (затверджено наказом від 23.11.2007 р. № 740/1030/4154/312/614а, МОЗ України, МОН України, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту України, Державний департамент з питань виконання покарань). – Режим доступу: http://www.antiaids.org/ru/hiv-aids/ukraine/1545/4208 – Назва з екрану.
  21. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку. Клинический протокол для Европейского региона ВОЗ. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/document/SHA/chap_10_mct_for_web_rus.pdf – Назва з екрану.
  22. Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям / Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид. – Режим доступу: http://www.eurasiahealth.org/rus/health/resources/85908/  – Назва з екрану.
  23. Хоффман К. Лечение ВИЧ-инфекции. 2005 год. – Режим доступу: www.eurasiahealth.org/ attaches/ 82169/00_preface.pdf . – Назва з екрану.

   

  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(26), 2010 год, 125-133 страницы, код УДК 616 – 0.53.36/.37:0