EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Литвинова О.Н.

  ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ СУКЦИНАМИНОВЫХ КИСЛОТ


  Об авторе: Литвинова О.Н.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья
  Аннотация Проведены скрининговые исследования производ-ных сукцинаминовых кислот, изучена острая токсичность этих соединений и их влияние на функциональное состояние нервной системы у лабораторных животных. Установлено, что данные вещества относятся к малотоксичным соединениям. При изучении фармакологических свойств обнаружены вещества, которые увеличивают длительность наркотического сна. Производные сукцинаминовых кислот являются биологически активными веществами и могут быть использованы для последующего углубленного изучения с целью создания лекарственных средств с седативными свойствами.
  Ключевые слова производные сукцинаминовых кислот, острая токсичность
  Список цитируемой литературы
  • Альрахаві Х. Синтез та біологічна активність заміщених амідів, аренсульфамідів і аренсульфогідразидів 2- та 3-оксіоксанілової кислоти / Х. Альрахаві, С.М.Дроговоз, Г.П.  Петюнін // Вісник фармації. – 2001. – №4. – С.13-15.
  • Антимікробна активність похідних N-(4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-3-іл) сукцинамінової кислоти / І.Л. Дикий, Н.І. Філімонова, П.С. Арзуманов [та ін.] // Вісник фармації. – 2007. – №2(50). – С.58-60.
  • Доклінічні дослідження лікарських засобів:[Метод.  рекоменд.] / За ред. О.В. Стефанова – К.: Авіценна, 2001. – 528 с.
  • Експериментальне вивчення гіпоглікемічних властивостей ε-карбоксіаміламіду 4-(N-бутилуреїдосульфоніл)-оксанілової кислоти на моделі алоксаніндукованого цукрового діабету у щурів / Г.О. Бойко, І.П. Банний, О.Г. Ситник [та ін.] // Клінічна фармація. – 2007. – Т.8, №2. – С.38-42.
  • Ільїна Т.В. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність ефірів І-, 2-антрахінонсукцинамінових кислот / Т.В. Ільїна, М.С. Журавльов, С.І. Сальнікова // Вісник фармації. – 1997. – №1(15). – С.40-43.
  • Кабачний В.І. Нові аспекти медичного застосування дикарбонових кислот та їх похідних / В.І. Кабачний, В.П. Черних, Б.А. Самура // Фармац. журн. – 1998.-№5 – С. 29-34.
  • Кукес В.Г. Клиническая фармакология:[ учебник] / под ред. В.Г. Кукеса. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 1056 с.
  • Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич // - К.: МОРИОН.- 2000. – 320 с.
  • Литвинова О.Н. Противовоспалительная активность новых производных сукцинаминовых кислот / О.Н. Литвинова // Медицина сьогодні і завтра. – 2008. – №2. – С. 83-86.
  • Протисудомна активність диметилових естерів 1-арил-1,2,3-триазол(1Н)-4,5-дикарбонових кислот та її залежність від молекулярної будови / Л.О. Перехода, В.А. Георгіянц, Т.Л. Рибальченко [та ін.] // Клінічна фармація. – 2009. – Т.13, №3. – С.66-70.
  • Синтез, властивості та біологічна активність метилових ефірів і діалкіламіноалкіламідів аренсульфонілоксами-нових кислот / І.П. Банний, Є.Л. Снітковський. В.П. Черних [та ін.] // Вісник фармації.-1996.-№1-2. – С.114-119.
  • Синтез амідів N-заміщенних аміномалонових кислот як можливих нейротропних засобів / В.А Георгіянц, П.О. Безуглий, І.А Сич [та ін.] // Вісник фармації. – 1997. – №2. – С.40-43.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(29), 2011 год, 28-30 страницы, код УДК 615.0.15 : 547.461.4