EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Рожков Г.С.

  АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 2001-20011 гг.


  Об авторе: Рожков Г.С.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья
  Аннотация Проведенный анализ уровня инфекционной заболеваемости военнослужащих за 2001-2011 гг., показал, что в течение 2001-2011 гг., уровень инфекционной заболеваемости среди всех контингентов военнослужащих составил в среднем 46,08‰, что в 1,6 раз больше среднего уровня инфекционной заболеваемости среди гражданского населения. Отличия между показателями заболеваемости среди военнослужащих срочной службы и офицеров, военнослужащих военной службы по контракту, могут быть связаны в первую очередь с недостатками вакцинопрофилактики инфекционных болезней среди допризывного контингента, особенно детских "управляемых" инфекций.
  Ключевые слова Вооруженные Силы Украины, инфекционная заболеваемость, категории военнослужащих
  Список цитируемой литературы
  • Бібік Т.А. Адаптаційні можливості організму та їх значення в оцінці стану здоров’я військовослужбовців / Т.А. Бібік // Сучасні аспекти військової медицини: Збір. наук. пр. Головного військового клінічного госпіталю МО України.– К.: МВЦ «Медінформ», 2006. – Вип. 11. – С. 19-22.
  • Білий В.Я. Інтегрована система охорони здоров’я військовослужбовців у забезпеченні боєготовності Збройних Сил України / В.Я. Білий, М.М. Вовкодав // Наука і оборона. – 1999. – №1. – С. 49-54.
  • Вовкодав Н.Н. Охрана здоровья военнослужащих может оказаться вне проводимой в ВС Украины реформы / Н.Н. Вовкодав // Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования: Матер. науч.-практ. конф. – К.: Логос, 1996. – С. 41-46.
  • Голик Л.А. Система оптимізації межичної допомоги у збройних силах україни (наукове обгрунтування і реалізація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.02.03 “Cоціальна медицина” / Л.А. Голик. – Київ, 2003. – 35 с.
  • Методичний посібник з основних питань організації медичного забезпечення Збройних Сил України / [М.І. Бадюк, В.А. Баркевич, О.Ю. Булах та ін.]. – К.: Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України, 2006. − 499 с.
  • Пономаренко В.М. Методологічні підходи до визначення індикаторів оцінки якості діяльності системи охорони здоров’я / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.– 2006.– № 2.– С.31-34.
  • Рум’янцев Ю.В. Здоров’я військовослужбовців як фактор національної безпеки України / Ю.В. Рум’янцев, О.А. Красюк // Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник наукових праць Української військо-медичної академії. – Київ, 2008. – Вип. 23. – С.274-281.
  • Виноградов П.А. Методологичес­кие и методические основы изучения здоровья населения в СССР / П.А. Виноградов, А.С. Георгиевс­кий, Л.Е. Поляков // Методи­ческие основы изучения здоровья населения: Материалы 2-го Всесоюзного симпозиума (декабрь 1968 г.). – М.: Изд-во Минздрава РСФСР. – 1968. – С. 5-45.
  • Левченко Ф.М. Стан здоров’я військовослужбовців – вагомий фактор боєздатності військ / Ф.М. Левченко, Н.Д. Козак // Проблеми військової охорони здоров’я: зб. наук. праць Української військово-медичної академії. – К.: УВМА, 2008. – Вип. 24.– С. 159-170.
  • Чиж И.М. Актуальные проблемы охраны здоровья личного состава Вооруженных Сил / И.М. Чиж // Военно-медицинский журнал. – 1997.– №8. – С.4-12.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(33), 2012 год, 62-65 страницы, код УДК 613.67:616