EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Ищейкина Ю.А.

  РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ БИОФИЗИКИ И МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ


  Об авторе: Ищейкина Ю.А.
  Рубрика ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  Тип статьи Научная статья
  Аннотация Организация учебного процесса кафедры медицинской информатики и медицинской и биологической физики, направленная на ориентацию и мотивацию студентами изучения дисциплины, которая будет необходима для практической деятельности в будущем с целью диагностики болезней и успешного их лечения, а также планирования действенных мероприятий относительно их профилактики.
  Ключевые слова междисциплинарная интеграция, учебный процесс, биофизика, медицинская физика, медицинская информатика
  Список цитируемой литературы
  • Іщейкіна Ю.О. Медична і біологічна фізика /  Іщейкіна Ю.О., Макаренко В.І., Тронь Н.В. / - Полтава,  2012. - 352с.
  • Медицинская и биологическая физика / Чалий А.В. – Винница : Нова  книга, 2011.- 568 с.
  • Тези доповідей I Української наукової конференції «Проблеми біологічної і медичної фізики» з міжнародним представництвом,   20-22 вересня 2004 року, м. Харків.-Харків: Видавництво Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2004. - 231с.   
  • Шепітько В.І. Використання сучасних форм навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології в підготовці студентів медичного факультету до ліцензійного іспиту «Крок 1» / В.І. Шепітько, О.Д. Лисаченко, С.М.Білаш [та ін.] // Сучасні технології навчання у підготовці медичних кадрів: матеріали навчально-методичної конференції. – Полтава, 2008. – С. 164-166.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(35), 2012 год, 130-131 страницы, код УДК 378. 147