EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Доброскок В.О.

  ПЕРЕБІГ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ТА КЛІТИННИЙ СКЛАД ЕКСУДАТУ ПРИ ГОСТРОМУ ОДОНТОГЕННОМУ ОСТЕОМІЄЛІТІ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ДІТЕЙ


  Об авторе: Доброскок В.О.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У роботі представлені клінічні результати обстеження і лікування 45 дітей з гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи, яким в динаміці спостереження були використані вітчизняні багатокомпонентні мазі «Офлокаїн-Дарниця» та «Метилурацил-Дарниця», що застосовуються в різних фазах перебігу ранового процесу та імуномодулятор поліоксидоній. Вивчення стану поверхні рани, ранового каналу і клітин цитограм ексудата в групах порівняння дозволили встановити більш високу клінічну ефективність комплексного лікування при включенні до його складу імуномодулятора і двуфазного застосування мазей. Це підтверджено характером загоєння рани і збільшенням у цитограммах кількості нейтрофілів із збереженою структурою і клітин фагоцитарного ряду в групі порівняння.
  Ключевые слова діти, остеомієліт нижньої щелепи, рановий процес
  Список цитируемой литературы
  • Абатуров А.Е. Инициация воспалительного процесса при вирусных и бактериальных заболеваниях, возможности и перспективы медикаментозного управления / А. Е. Абатуров, А. П. Волосовец, Е. И. Юлиш // Харьков. - 2011. - 391 с.
  • Білоконь С.О. Ефективність використання вітчизняних багатокомпонентних мазей в дитячій щелепно-лицевій хірургії за даними цитограм ранового каналу / С.О. Білоконь // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2003. - Т.3. № 2.- С.16-18.
  • Вакуленко К.М. Прогнозування перебігу та корекція лікування гострих одонтогенних гнійно-запальних процесів м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / К.М. Вакуленко// – Харків. 2012. – 18 с.
  • Митченок М.П. Профілактика та лікування альвеоліту у хворих на цукровий діабет типу 2: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: Спец. 14.01.22 «Стоматологія» // М.П. Митченок //- Полтава, 2011. – 151с.
  • Одушкіна Н.В. Поєднане застосування гальванічного струму з антибіотиками в комплексному лікуванні одонтогенних запальних захворювань у дітей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» // Н.В. Одушкіна // – Полтава, 2008. – 20 с.
  • Ткаченко П.І. Патогенетичні особливості запальних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей та диференційовані підходи до їх лікування / П.І. Ткаченко //Дис. д-ра мед. наук. - Полтава. 1998. - 416 с.
  • Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологи / А.А. Тимофеев // – Киев: «Червона рута - Гурс». 2004. - 1062 с.
  • Ткаченко П.І. Особиста точка зору на етіологію та патогенез гострих запальних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей / П.І. Ткаченко // Український стоматологічний альманах. – 2006. № 5. – С. 38-43.
  • Ткаченко П.І. Клініко-мікробіологічна характеристика гострого остеомієліту тіла нижньої щелепи / П.І.Ткаченко, С.О. Білоконь, Н.М. Лохматова // Український стоматологічний альманах. – 2007. – №6. – С.55-58.
  • Ткаченко П.І. Рац. пропозиція РП №0032 Україна / Пристрій для забору цитологічного матеріалу / П.І. Ткаченко, М.П. Митченок // заявник та патентовласник ВДНЗ України «УМСА ». - Протокол № 2 від 18.06.2009.
  • Ткаченко П.І. Вплив лізомукоїду на кількісні та якісні характеристики цитограм із поверхні післяекстракційного згустку лунки / П.І. Ткаченко, М.П. Митченок // Світ медицини і біології. – 2009. - №3 – С.156-161.
  • Ткаченко П.І. Клініко-рентгенологічна характеристика гострого остеомієліту нижньої щелепи у дітей та його наслідки / П.І. Ткаченко, О.В.Гуржій, В.О.Доброскок // Актуальні проблеми сучасної медицини. - 2012. Т.12. Випуск 1-2. – С.68-72.
  • Сторожева М.В. Сорбційна терапія у комплексному лікуванні хворих з гострими гнійно-запальними процесами порожнини рота: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 – «Стоматологія» / М.В.Сторожева // — Харків, 2008. — 19 с.
  • Харьков Л.В. Справочник хирурга-стоматолога./ Л.В Харьков, Л.Н. Яковенко, Т.В. Кава // – Москва: Книга плюс. 2002. - 384 с.
  • Черкесов И.В. Обоснование применения мирамистина для лечения больных одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области / И.В.Черкесов // Вестник РГМУ. – 2005. - №3. – С.86.
  • Чеснокова А.А. Микробиологические аспекты этиологии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области / А.А. Чеснокова, А.С. Барило // Современная стоматология. – 2005. – №4. – С.107-110.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(36), 2013 год, 031-034 страницы, код УДК 616.716-002-053-2-085.615.454