EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Кацай В.В., Шепітько В.І.

  ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕЛЕЗІНКИ ПРИ ГОСТРОМУ АСЕПТИЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ


  Об авторе: Кацай В.В., Шепітько В.І.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Дослідження проведено на 55 статевозрілих щурах-самцях лінії "Вістар". Внутрішньоочеревенне введення λ-карагінену викликає гостре асептичне запалення черевної порожнини, яке в свою чергу викликає морфологічні зміни в селезінці. Маса селезінки суттєво збільшується протягом 1-14 діб дослідження, а починаючи з 21-ї доби зменшується, та на 30-у добу суттєво не відрізняється від значень контролю. Досліджені параметри діаметру лімфатичного вузлика, та кількісний склад клітин також змінюються шляхом максимального збільшення цих показників на 14-у добу. На 30-у добу вони не суттєво відрізняються від контролю. В структурі білої пульпи селезінки відмічалися процеси антигензалежної проліферації та диференціювання лімфоцитів. Так, кількість середніх лімфоцитів збільшувалась, а малих лімфоцитів була мінімальною.
  Ключевые слова щур, селезінка, лімфатичний вузлик, λ-карагінен, запалення
  Список цитируемой литературы
  • Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрія / Г.Г. Автандилов // – Москва: Медицина. – 1990.-178 с.
  • Быков В.Л. Развитие и гетерогенность тучных клеток / В.Л. Биков, Г.Г. Аминова, Д.Е. Григоренко [и др.] // Влияние токсических, лекарственных // Морфология.- 2000.- Том 117, Вып. 2.- С.86-92.
  • Золотаревская М.В. Особенности ультраструктуры селезенки после введения иммунотропных препаратов в експерименте / М.В. Золотаревская // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т.10, №4 (38). – С. 23-28.
  • Кащенко С.А. Изменение морфометрических показателей белой пульпы селезенки крыс под воздействием иммунотропных препаратов / С.А. Кащенко, М.В. Золотаревськая // Український медичний альманах. – 2011. – Т.14, №5 – с.74-77.
  • Клименко Н.А. Морфофункциональное состояние селезенки в динамике хронического иммунного воспаления / Н.А. Клименко, С.В. Татарко, И.В. Сорокина // Теоретична і експериментальна медицина. – 2009 - №1. с. 35-38.
  • Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич // – Киев : Морион, 2000. – 320 с.
  • Общие этические принципы работы с экспериментальными животными при проведении медицинских и биологических исследований / Національний конгрес з біоетики (Київ 17-20 вересня 2001 р.) // Ж.АМН України. -2001. - Т. 7, №4. - С. 814-816.
  • Шепітько В.І. Морфофенкціональний стан селезінки після алотрансплантації плаценти / В.І. Шепітько // Вісн. Морфології. – 2003. – Т.9, №2. – С. 198-200.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(36), 2013 год, 125-127 страницы, код УДК 611.41+617.55-002