EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Яковлєва Л.В., Дев’яткін О.Є., Сахарова Т.С.

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ІМУНОТОКСИЧНОЇ ДІЇ КОМБІНОВАНОГО ГЕЛЮ «АЛЬГОЗАН»


  Об авторе: Яковлєва Л.В., Дев’яткін О.Є., Сахарова Т.С.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У статті наведені результати експериментального вивчення впливу оригінального вітчизняного комбінованого гелю «Альгозан» на різноманітні ланки імунної відповіді. В умовах відтворення реакції гіперчутливості повільного типу, яка дає уявлення про функціональну активність Т-системи імунітету, встановлено, що «Альгозан» чинить певну імунодепресивну дію, яка обумовлюється пригнічувальним впливом його діючого компоненту на медіатор-опосередковані механізми запалення. У дослідах з вивчення впливу «Альгозану» на процес антитілоутворення показано, що як оригінальний препарат, так і його основа при нашкірній імунізації не чинять достовірного значущого впливу на кількість антитілоутворюючих клітин у селезінці мишей порівняно з імунізованим контролем, не впливають на титри циркулюючих антитіл, тобто не змінюють характеру та рівня реакції первинної гуморальної імунної відповіді.
  Ключевые слова комбінований гель «Альгозан», імунна відповідь
  Список цитируемой литературы
  • Алексеева О.Г. К методике определения аллергенных свойств химических веществ / О.Г. Алексеева, А.И. Петкевич // Гигиена и санитария – 1972. – №3. – С. 64-67.
  • Алексеева Л.И. Место локальной терапии в лечении остеоартроза / Л.И. Алексеева // Медицинский совет. – 2011. –№ 4. – С. 117–120.
  • Вікторов О.П Нестероїдні протизапальні препарати у XXI сторіччі: користь/ризик / О.П. Вікторов, Т.Ю. Дмітрієва, О.Є. Базика [та ін.] // Український ревматологічний журнал. – 2005. – № 2 (20). – С. 3-7.
  • Годзенко А.А. Лечение суставных синдромов у пациентов пожилого возраста / А.А. Годзенко // РМЖ. Ревматология. – 2011. – Т. 19, № 25. – С. 18-21.
  • Дейл М.М. Руководство по иммунофармакологии: пер. с англ./ М.М. Дейла, Дж.К.Формена. – М.: Медицина, 1998. – 332 с.
  • Зигль Э. Реакция гемагглютинации / Э.Зигль. // Иммунологические методы. – М.: Мир, 1987. – С. 348-353.
  • Кожем’якін Ю.М. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Ю.М. Кожем’якін, О.С. Хромов, М.А. Філоненко, [та ін.] / Державний фармакологічний центр МОЗ України. – Київ, 2002.–155 с.
  • Кашуба О.В. Особливості побічної дії диклофенаку натрію / О.В. Кашуба // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – № 3. – С. 63-65.
  • Каратеев А.Е. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации // А.Е. Каратеев, Н.Н. Яхно, Л.Б. Лазебник [ и др. ] – М.: ИМА–ПРЕСС, 2009. – 167 с.
  • Насонов Е.Л. Ревматология. Клинические рекомендации / Е.Л. Насонова. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2010. – 752 с.
  • Стефанов А.В. Доклинические исследования лекарственных средств: Методические рекомендации / А.В. Стефанов // – К: Авиценна, 2002. – 528 с.
  • Altman R. Topical therapies for osteoarthritis / R. Altman, H. Barthel // Drugs. – 2011. – № 71(10). – Р. 1259-1279.
  • Chandler R.F. Horse chestnut / R.F. Chandler // Canadian Pharm. J. – 2003. – Vol. 126, № 6.– P. 297-300.
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose : Council of Europe. – Strasbourg, 1986. – 52 p.
  • Gan T.J. Diclofenac: an update on its mechanism of action and safety profile / T.J. Gan // Current Medical Research & Opinion –2010.–Vol. 26, № 7.– Р. 1715–1731.
  • Mason L. Systematic review of topical medicines for the treatment of chronic pain / L. Mason, R. A. Moore, S. Derry [et al.] // BMJ.– 2004.– Vol. 328.– P. 991–994.
  • Massey T. Topical NSAIDs for acute pain in adults/ T. Massey, S. Derry, R. Moore [et al.] // Cochrane Database Syst Rev. – 2010. – № 6. – CD007402.
  • Tiffany N. Horse chestnut: a multidisciplinary clinical review / N. Tiffany, H. Boon, C. Ulbricht [et al.] // J. Herb. Pharmacother. – 2002. – Vol. 2, № 1. – P. 71-85.
  • www.antibiotic.ru/rus/all/metod/npvs/npvs.shtml
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(36), 2013 год, 142-147 страницы, код УДК 615.06:615