EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Каськова Л.Ф., Новіков Є.М.

  ПОКАЗНИКИ КАЛЬЦІЮ, НЕОРГАНІЧНОГО ФОСФОРУ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ У ПЕРІОД ЗМІННОГО ПРИКУСУ


  Об авторе: Каськова Л.Ф., Новіков Є.М.
  Рубрика КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
  Тип статьи Краткое сообщение
  Аннотация Отримані результати свідчать про зміни гомеостазу порожнини рота у дітей з хронічним катаральним гінгівітом в період змінного прикусу за показниками зниження концентрації кальцію, неорганічного фосфору, підвищення рівня малонового диальдегіду та зниження активності каталази ротової рідини, що потребує проведення профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на покращення цих показників.
  Ключевые слова кальцій, фосфор, антиоксидантний статус, ротова рідина, хронічний катаральний гінгівіт, діти
  Список цитируемой литературы
  • Гирин С.В. Модификация метода определения активности каталазы в биологических субстратах / С.В. Гирин // Лаб. Диагностика. – 1999. - № 4. – С. 45-46.
  • Горячковский A.M. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике: Справочное пособие / A. M. Горячковский. – Изд. 3-е, исп. и доп. – Одесса: Екологія, 2005. – С. 408-410.
  • Горячковский A.M. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике: Справочное пособие / A. M. Горячковский. – Изд. 3-е, исп. и доп. – Одесса: Екологія, 2005. – С. 410-412.
  • Каськова Л.Ф. Біохімічні показники ротової рідини дітей із хворобами пародонта, які проживають у місцевості з різним умістом фтору в питній воді / Л.Ф. Каськова, О.Е. Абрамова // Український стоматологічний альманах. – Полтава: Українська медична стоматологічна академія, 2005. - №6 – С.42-44.
  • Каськова Л.Ф. Біохімічні показники ротової рідини дітей із зубощелепними аномаліями / Л.Ф. Каськова, К.В. Марченко // Проблеми екології та медицини. – 2011. – Т.15, №3-4 (додаток). – С. 91.
  • Новіков Є.М. Показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в ротовій рідині при хронічному катаральному гінгівіті у дітей в період змінного прикусу / Є.М. Новіков // Актуальні проблеми сучасної медицини. – Полтава: Українська медична стоматологічна академія, 2012. – Т. 12, Вип. 1-2 (37-38) – С. 46-48.
  • Новікова С.Ч. Застосування комплексу антиоксидантів при гострому герпетичному стоматиті в дітей / С.Ч.Новікова, Л.Ф. Каськова, Н.А. Моргун [та.ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2011. - №2. – С. 60-61.
  • Стальная И.Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т.Г. Гаришвили // Современные методы в биохимии. – М.: Медицина, 1977. – С. 66-68.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(36), 2013 год, 187-188 страницы, код УДК [616.311.2- 002+616.314-008.8]-053.4