EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Ляховський В.І., Дем’янюк Д.Г., Боркунов А.Л., Кравців М.І., Сапун Л.В.

  ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНИ КІНЦІВКИ – РЕЗЕКЦІЯ ЧИ АМПУТАЦІЯ?


  Об авторе: Ляховський В.І., Дем’янюк Д.Г., Боркунов А.Л., Кравців М.І., Сапун Л.В.
  Рубрика КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
  Тип статьи Краткое сообщение
  Аннотация Хронічні оклюзивні ураження судин нижніх кінцівок складають 3-4% від усіх хірургічних захворювань. Кількість хворих постійно зростає. У 6-15% осіб оперативним втручанням на артеріях не вдається відновити кровоток. У 28-47% хворих на критичну ішемію відтинання нижньої кінцівки є єдиним засобом врятувати життя. Незалежно від рівня видалення кінцівки, оперативне втручання у фахових літературних джерелах іменується ампутацією. Сучасні словники іншомовних слів, словники іншомовних слів в українській мові, медичні словники цьому терміну дають дещо інше, більш широке тлумачення. Воно рівнозначне терміну резекція. Це синоніми, що мають однакове право на використання. Використання їх у практичній діяльності лікаря та у наукових працях сприятиме зростанню творчої активності фахового лінгвістичного процесу.
  Ключевые слова видалення, кінцівка, резекція, ампутація
  Список цитируемой литературы
  • Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Головний редактор В.Т. Бусел. – Київ-Ірпінь: “Пекрун”. – 2002. – 1440 с.
  • Деякі пояснення щодо складання звіту за формою № 20 “Звіт лікувально-профілактичного закладу” / Начальник центру медстатистики МОЗ України М.В. Голубчиков. – К. – 2006.
  • Запорожана В.М., Павла І. Джуля. Англо-український словник медичних термінів / За ред. В.М. Запорожана, Павла І. Джуля. – Одеса. – 1996. – 259 с.
  • Ілюстрирований медичний словник Дорланда у двох томах. – Львів: “Наутілус”. – 2002. – 2688 с.
  • Клиническая ангиология / Под ред. акад. РАМН А.В. Покровського. – ОАО Издательство «Медицина». – 2004. – Т. 2. – 888 с.
  • Про затвердження галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій / Наказ МОЗ України № 67 від 14.02.2007р. – К. – 2007.
  • Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2010-2011 рр. / Центр медичної статистики МОЗ України. – К. – 2012.
  • Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами / С. Нечай. – К.: Фонд третє тисячоліття. – 2000. – 432 с.
  • Словарь иностранных слов. Издание шестое, переработанное и дополненное / Под ред. И.В. Лехина, С.М. Локшиной, Ф.Н. Петрова и Л.С. Шаумяна. – М.: Издательство «Советская энциклопедия». – 1978. – 784 с.
  • Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові / О.М. Сліпушко. – К.: Видавництво “Криниця”. – 2000. – 512 с.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(36), 2013 год, 188-190 страницы, код УДК 617.57/.58-089.87