EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Сиротинская И.Д.

  ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ


  Об авторе: Сиротинская И.Д.
  Рубрика ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье проанализирован опыт преподавания дисциплины «Медицинская химия» для студентов-иностранцев специальности «Стоматология» в условиях применения кредитно-модульной системы обучения. Рассмотрен системный подход к организации обучения и контроля успеваемости студентов. Отмечено существенное повышение мотивации студентов к обучению и активизация самостоятельной учебной деятельности.
  Ключевые слова медицинская химия, организация учебного процесса, кредитно-модульная система, студенты-иностранцы
  Список цитируемой литературы
  • Медична освіта у світі та в Україні/ Ю.В.Поляченко, В.Г.Передерій, О.П.Волосовець та ін. – К.: Книга плюс, 2005. – 383 с.
  • Про шляхи удосконалення якості освіти в НМУ імені О.О.Богомольця відповідно до міжнародних стандартів якості/ В.Ф. Москаленко, О.П.Яворовський, Л.І.Остап'юк, А.І.Чубатий// Медична освіта. – 2009. – №2. – С.50-53.
  • Я.П.Нагірний. Болонський процес і забезпечення якості освіти // Фармацевтичний часопис. – 2011. – №1. – С.74-76.
  • Актуальні аспекти викладання загальної хірургії відповідно до вимог європейського освітнього простору/ Я.Й.Крижановський, В.С.Кульбака, В.М.Меллін, В.М.Перепадя та ін.// Медична освіта. – 2010. - №1. – С.52-55.
  • Модернізація вищої медичної освіти в контексті Болонської конвенції – ідея, мета, реалії /В.М. Мороз, Ю.Й. Гумінський, Л.В. Фоміна [та ін.] // Медична освіта. – 2012. − №2. – С. 42-45.
  • Вакарчук І.О. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми і перспективи / Вакарчук І.О. // Вища школа. – 2008. - №3. – С.3-18.
  • Нейко Є.М. Навчання іноземних громадян у Івано-Франківському національному медичному університеті: минуле, сьогодення та перспективи / Нейко Є.М., Федоров С.В. // Галицький лікарський вісник. – 2009. – Т.16. -№4. – С.98-99.
  • Формування в іноземних студентів професійно спрямованої компетенції у комунікації / С.М.Геряк, Н.І.Багній, О.Є.Стельмах [та ін.] //Медична освіта. – 2010. - №1. – С.71-74. 
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(40) 2 часть 2013 год, 098-100 страницы, код УДК 371.32+614.253.4