EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Борисенко А. В., Шинкарук-Диковицкая М. М.

  К ВОПРОСУ О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПОРАЖЕНИИ ЗУБОВ КАРИЕСОМ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ


  Об авторе: Борисенко А. В., Шинкарук-Диковицкая М. М.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Установлено, что результирующая популяционной типологии дерматоглифики соматически здоровых мужчин Украины в возрасте 19 - 35 лет, пораженных кариесом, формируется преимущественно за счет генетического вклада лиц с низким и средним уровнем интенсивности поражения кариесом, а наибольшие отклонения значений от среднепопуляционных присущи мужчинам с очень высоким уровнем интенсивности поражения кариесом, что проявляется в изменении частот двудельтовых и редкостных узоров. Выделены комплексы признаков пальцевой дерматоглифики, связанные с возможными вариантами развития кариеса по уровню интенсивности поражения: средний ↔ низкий, средний ↔ очень высокий и очень низкий ↔ очень высокий.
  Ключевые слова кариес, интенсивность поражения, дерматоглифика, соматически здоровые мужчины
  Список цитируемой литературы
  • Belyayev Ye. V. Antropogenetychni factory vynyknennya kariyesu u praktychno zdorovyh miskyh yunakiv i divchat Podilskogo regionu Ukrayiny: avtoref. dys. … kand. med. nauk : spets. 14.03.01 «Normalna anatomiya» / Ye.V. Belyayev. – Vinnytsya, - 2007. – 21 s.
  • Bragin А. V. Kliniko-fiziologicheskiy status lits s razlichnoi ustoichivostyu k kariyesu zubov i zabolevaniyam parodonta (mehanizmy rezistentnosti, osnovy sistemnoi profilaktiki I kompleksnogo lecheniya) : avtoref. dis. … d-ra med. nauk : spets. 14.00.21 «Stomatologiya» / А. V. Bragin. – Omsk, - 2008. – 40 s.
  • Volkov Ye. А. Terapevticheskaya stomatologiya: uchebnik. V 3 ch. Chast1. Bolezni zubov / Ye. А. Volkov, О. О. Yanushevich // – Izdatelstvo: GEOTAR-Media, - 2013. – 168 s.
  • Danylenko G.M. Gigiyenichna skryning-otsinka vprovadzhennya zdorovyaformyyuchyh innovatsiy u zagalnoosvitnih navchalnyh zakladah / G. М. Danylenko, L. D. Pokroyeva, І. S. Kratenko [ta in.] // – Kharkiv, - 2006. – 76 s.
  • Gladkova Т. D. Kozhnyye uzory kisti i stopy obezyan i cheloveka  / Т.D. Gladkova // – М.: Nauka, - 1966. – 151 s.
  • Godina Ye. Z. Dinamika protsessov rosta i razvitiya u cheloveka: prostranstvenno-vremennyye aspekty : dis. … d-ra biol. nauk : spets. 03.00.14 «Antropologiya» / Ye.Z. Godina. – М., - 2001. – 383 s.
  • Leus P. А. Perspektivy iskoreneniya karioznoi bolezni / P.А. Leus // Prediktivnost v fundamentalnoi i klinicheskoi stomatologii : Materialy V Nauchno-prakticheskoi konferentsii Assotsiatsii stomatologov Pridnestrovya, 1 noyab. 2013 g. – Tiraspol : Izd-vo Pridnestrovskogo un-ta, - 2013. – S. 9-15.
  • Okushko V. R. Problema kariyesa s pozitsii yestestvenno-nauchnoi faktologii / V.R. Okushko // Prediktivnost v fundamentalnoi i klinicheskoi stomatologii:  Materialy V Nauchno-prakticheskoi konferentsii Assotsiatsii stomatologov Pridnestrovya, 1 noyab. 2013 g. – Tiraspol : Izd-vo Pridnestrovskogo un-ta, - 2013. – S. 4-9.
  • Shinkaruk-Dykovytska М. М. Medyko-sotsialni factory umov zhyttya somatychno zdorovyh cholovikiv iz riznyh pryrodnyh ta administratyvnyh regioniv Ukrayiny  / М. М. Shinkaruk-Dykovytska // Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. – No19. – S. 248-254.
  • Shinkaruk-Dykovytska М. М.Pokaznyky vykorystannya zasobiv doglyadu porozhnyny rota  somatychno zdorovyh cholovikiv iz riznyh regioniv Ukrayiny  / М.М. Shinkaruk-Dykovytska // Ukrayinskiy medychniy almanah. – 2012. – T. 15, No 5. – S. 164-169.
  • Shinkaruk-Dykovytska М. М. Pokaznyky subyektyvnoyi otsinky stanu tkanyn parodontu v somatychno zdorovyh cholovikiv iz riznyh regioniv Ukrayiny / М.М. Shinkaruk-Dykovytska // Ukrayinskiy medychniy almanah. – 2012. – Т. 15, No 6. – S. 184-187.
  • Cummins H. Finger Prints, Palms and Soles. An Introduction to Dermatoglyphics / H. Cummins and Ch. Midlo. – Philadelphia, - 1961. – 300 p.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(47) 2 часть 2014 год, 018-022 страницы, код УДК 601.4:575:616.314-002