EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гунас И.В., Пинчук С.В., Лежнева Е.В.

  ОТЛИЧИЯ КОМПЪЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА НА МЕДИАННО-САГИТТАЛЬНЫХ СРЕЗАХ У ЗДОРОВЫХ ЮНОШЕЙ РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ


  Об авторе: Гунас И.В., Пинчук С.В., Лежнева Е.В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье описаны различия компьютерно-томографических размеров поясничного отдела позвоночника на медианно-сагиттальных срезах у здоровых юношей разных соматотипов. Установлено, что большинство вертикальных размеров тел, межпозвонковых дисков, поясничного отдела позвоночника в целом достоверно больше или имеют тенденции к большим значениям у юношей эктоморфов по сравнению с юношами с другими соматотипами. Поперечные размеры (средняя ширина) тел третьего-четвертого позвонков достоверно больше или имеют тенденции к большим значениям у юношей мезоморфов и юношей со средним промежуточным соматотипом по сравнению с юношами экто- и эндо-мезоморфами.
  Ключевые слова компьютерная томография, поясничный отдел позвоночника, морфометрия, здоровые юноши, соматотип
  Список цитируемой литературы
  • Gayvoronskiy I. V. Morfometricheskiye harakteristiki poyasnichnyh pozvonkov vzroslogo cheloveka i vozmozhnost prognozirovaniya obyema ih tela pri chrezkozhnoi vertebroplastike / I. V. Gayvoronskiy, V. А. Manukovskiy, А. V. Kats // Morfologiya. – 2009. – No 5. – S. 67-72.
  • Grinberg M.S. Neyrohirurgiya / M. S. Grinberg // – M.: MED–press–inform, - 2010. – 1008 s.
  • Zueva E. G. Somatotipologicheskie osobennosti muzhchin zrelogo vozrasta s degenerativno-distroficheskimi zabolevaniyami pozvonochnika : avtoref. dis. … kand. med. nauk / E.G. Zueva. – Tyumen, - 2009. – 24 s.
  • Kuleshov A. A. Taktika hirurgicheskogo lecheniya tyazhelyih form skolioticheskoy deformatsii s ispolzovaniem sovremennyih tehnologiy / A. A. Kuleshov, S. T. Vetrile, A. A. Kisel // VII syezd travmatologov-ortopedov Rossii: Tez. dokl. Novosibirsk, - 2002. –147 s.
  • Koval G. Yu. Promeneva diagnostyka / G. Yu. Koval, D. S. Mechev, T. P. Sivachenko // – K: Medytsyna Ukrayiny, - 2009. – 682 s
  • Korolyuk I.P. Meditsinskoe izobrazhenie kak osnova meditsinskoy vizualizatsii / I.P. Korolyuk // Meditsinskaya vizualizatsiya. – 2012. – No5. – S. 113-125.
  • Mavrych V. V. Strukturno-funktsionalni osnovy organizatsiyi poperekovogo viddilu hrebta lyudyny v ontogenezi: avtoref. dis. … dokt. med. nauk / V.V. Mavrych. – Kharkiv, - 2005. – 20 s. 
  • Mavrich V. V. Kraynie formy individualnoy izmenchivosti poyasnichnyih pozvonkov // Ukrayinskiy morfologichniy almanah. – 2005. – T. 3, No 2. – S. 52-56.
  • Pashkova I. G. Konstitutsionalnyie osobennosti degenerativno-distroficheskih izmeneniy poyasnichnogo otdela pozvonochnika / I. G. Pashkova, S. A. Kudryashova // Fundamentalnyie issledovaniya. – 2009. – No 4. – S. 56-57.
  • Terehov A. N. Konstitutsionalnyie osobennosti kompressionnyih sindromov osteohondroza poyasnichnogo otdela pozvonochnika u muzhchin: avtoref. dis. … kand. med. nauk / A. N. Terehov. – Moskva, - 2005. – 24 s.
  • Harlamov Ye. V. Somatometricheskaya harakteristika studentov-medikov yuga Rossii s degenerativno-distroficheskimi porazheniyami pozvonochnika/ Ye. V. Harlamov // Yestestvennyie nauki. Prilozhenie. – 2004. – No 5. – S. 30-36.
  • Taylor J. A. Interpretation of abnormal lumbosacral spine radiographs. A test comparing students, clinicians, radiology residents, and radiologists in medicine and chiropractic / J. A. Taylor, Р. Clopton, Е. Bosch [et al.] // Spine. – 2009. – Vol. 10, № 20. – Р. 1147-1153.
  • Taylor John A. M. Diagnostic imaging for spinal disorders in the elderly: a narrative review / John A. M. Taylor and André Bussières. – Chiropractic & Manual Therapies, - 2012. – 1186 р.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(47) 2 часть 2014 год, 026-031 страницы, код УДК 612.014.5-053.81:616.53-002.25-08