EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Шепєлєв А. Є., Індик П. М., Токар В.

  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ И МОРФО-ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛА У ЮНОШЕЙ СУМСКОГО РЕГИОНА


  Об авторе: Шепєлєв А. Є., Індик П. М., Токар В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Изучены тотальне, парциональные, поперечные, продольные показатели, компонентный состав маcсы тела, показатели гармонического развития у юношей группы спортивной специализации и основной группы физического воспитания жителeй Сумской области. На основе полученных данных установлена значительная разница средних, минимальных и максимальных антропометрических показателей длины тела, жизненного индекса, жизненной емкости легких, костного компонента, динамометрии правой и левой рук у юношей в группе спортивной специализации. Во время анализа особенностей нервной деятельности, подвижености нервных процессов наблюдается достоверная разница (p<0,05) между первой и второй группами, а также среди показателей латентного периода, эфективности работы, теппинг –теста. У юношей основной группы жировая маса выше.
  Ключевые слова соматометрия, показатели гармонического развития тела, жизненная емкость легких, юношеский возраст, теппинг-тест
  Список цитируемой литературы
  • Andriychuk V. M. Porivnyalna harakterystyka somatometrichnyh parametriv tila cholovikiv pershogo zrilogo periodu meshkantsiv riznyh pryrodno-geografichnyh zon Ukrayiny:avtoref. Dys.. na zdobuttya nauk. Stupenya kand.med.nauk:spets.14.03.01 ”Normalna anatomiya” / V. M. Andriychuk. – Vinnytsya, - 2010.- 20s.
  • Bezpalova N. M. Morfofunktsionalni zakonomirnosti fizichnogo rozvitku studentiv v zalezhnosti vid perevazhennya tipu avtonomnoyi nervovoyi sistemi: . avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. biol.nauk: spets. 14.03.01 “normalna anatomiya” / N. M. Bezpalova. – Ternopil, - 2010.- 18 s.
  • Kozina Zh. L. A.s. No39679 Kompyuterna programa «Psihodiagnostika» / Zh. L. Kozina, L. M. Baribina, G. V. Korobyeinikov [ta in.] // zayavka vid 10.06.2011.
  • Maglyovanyi A.V. DinamIka pokaznikIv fIzichnogo zdorovya studentiv, yaki zaymayutsya sylovymy vpravamy / A. V. Maglovaniy, I.M. Shimechko, O.M. Boyarchuk [ta in] // Pedagogika, psihologiya ta mediko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannya i sportu.-2011.- No1.- S. 80-83.
  • Lapach S. M. Statistichni metody v medyko – biologichnyh doslidzhennyah iz zastosuvannyam Excel / S. M. Lapach, A. V. Chubenko, P. M. Babich // – K.: Marion, - 2000. – 320 s.
  • Tomenko A. A. Osobennosti razvitiya nespetsialnogo fIzkulturnogo obrazovaniya molodezhi za rubezhom / A. A. Tomenko// - Kharkov: HGADI(HHPI), - 2010.-No5.-S.77-80.
  •  Shaparenko P. P. Antropometriya / P. P., Shaparenko, M. P. Buryh // - Vinnytsya:Drukarnya VDMU im. M.I. Pyrogova, - 2000.- 102 s. 
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(47) 2 часть 2014 год, 073-076 страницы, код УДК [611.9+621.821].019-053.67-055.1(477.52)