EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  С. С. Островская, В. Ф. Шаторная, Ю. А.Бельская

  ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИАЦИИ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ У КРЫС


  Об авторе: С. С. Островская, В. Ф. Шаторная, Ю. А.Бельская
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация На беспородных крысах обоих полов выявлены эффекты однократного действия радиации на кроветворение после предварительной 10-дневной затравки солями кадмия и свинца. Установлено, что внешнее облучение дозой 5 Гр вызывает развитие острого костномозгового синдрома, что сопровождается высокой смертностью животных. Внутрижелудочное введение солей кадмия и свинца вызывает развитие анемии, более выраженной при свинцовой интоксикации. Сочетанное влияние солей тяжелых металлов и радиации снижает эффекты радиационного поражения костного мозга, что проявляется в показателях кроветворения и уменьшении смертности животных в опытных группах.
  Ключевые слова кадмий, свинец, радиация, сочетанные эффекты
  Список цитируемой литературы
  • Dyeltsova O. I. Gistostrukturni zminy deyakih vnutrishnih organiv za umov kadmievoyi intoksikatsiyi / O. I. Dyeltsova, G. M. Erstenyuk, R. M. Nazaruk [ta In.] // Galytsk. likarsk. visnyk. – 2000. – T. 8. – Vyp. 2. – S. 31–33.
  • Gruzdev G. P. Ostryiy radiatsionnyiy kostnomozgovoy sindrom / G. P. Gruzdev // – M.: Meditsina, - 1988. – 144 s.
  • Ivanitskaya N. F. Sochetannoe deystvie metallov i radiatsii. V kn.:Tyazhelyie metallyi vo vneshney srede: Sovrem. gigien. i toksikol. aspekty / I. M Trahtenberg, V. S. Kolesnikov, V. P. Lukovenko // – Mn.: Nauka i tehnika, - 1994. – S. 163–197.
  • Kazachkov V. I. Modifitsiruyuschee deystvie svintsa na embriotoksichnost kadmiya / V.I. Kazachkov, Z.M. Gasimova, L.F. Astahova // Gigiena i sanitariya. – 1992. – No 2. – S. 60–63.
  • Kuharchuk O.L. Vplyv gostroyi zatravki schuriv hloristim kadmiem na ekskretornu funktsIyu nyrok za umov vodnogo navan-tazhennya / O.L. Kuharchuk, G.I. Kokoschuk, K.M. Chala [ta in.] // Bukovinskiy medichniy visnyk.– 2001.– T. 5.–No 2.– S. 185–188.
  • Kovalchuk L. E. Analiz tsitogenetichnih efektiv soley vazhkih metaliv / L. E. Kovalchuk, P. M. Telyuk., R. V. Kozoviy // Galitskiy likarskiy visnik. – 2004. – T. 11. – No 4. – S. 34–36.
  • NatsIonalniy plan diy z gigieny dovkillya na 2000–2005 roky // dovkillya i zdorovya. – 2001. – Vyp. 3. – S. 7–39.
  • Trahtenberg I. M. Tyazhelyie metally kak himicheskie zagryazniteli proizvodstvennoy i okruzhayuschey sredy / I. M. Trahtenberg // Dovkillya ta zdorovya. – 1997. – No 2. – S. 48–51.
  • Trahtenberg I. M. K probleme sochetannogo gonadotoksicheskogo deystviya tyazhelyih metallov (svintsa i kadmiya) i ioniziruyuschego izlucheniya / I.M Trahtenberg, I.N. Andrusishina // Gigiena truda. – 2000. – Vyp. 31. – S. 101–110.
  • Hvorostenko M. I. Otdalennyie rezultatyi kombinirovannogo lecheniya raka zheludka s ispolzovaniem predoperatsionnoy gipoksiradioterapii / M. I. Hvorostenko // Med. radiol. – 1995. – T. 40. – No 4. – S. 48–49.
  • Zaichkina S. I. Induction of cytogenetic damages by combined action of heavy metal salts, chronic and acute gamma irradiation in bone marrow cells of mice and rats / S. I. Zaichkina, O. M. Rozanova, G. F. Aptikaeva [et al.] // Radiats Biol. Radioecol. – 2001. – Vol. 41. –№ 5. – P. 514–518.
  • Matsubora J. Risk Analysis of multiple environmental factors: radiation, Zinc, Cadmium and Сalcium / Matsubora Junkg, Ishioko Kumaki, Shibata Yoschisoda [et al.] // Environt. Res. – 1986. – Vol. 4. – № 2. – P. 525–531.
  • Wainson A. A. Oxybaro-and hipoxyradiotherapy / A. A Wainson // Sov. Med. Rev. F. Oncol. – 1991. – Vol. 3. – P. 113–142.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(47) 2 часть 2014 год, 177-179 страницы, код УДК 616.648;661.848:661.852