EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Шинкарук-Диковицкая М. М.

  ДИСКРИМИНАНТНЫЕ МОДЕЛИ СКЛОННОСТИ К УРОВНЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ КАРИЕСОМ У СОМАТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


  Об авторе: Шинкарук-Диковицкая М. М.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе представлены результаты моделирования, с помощью дискриминантного анализа, склонности к разным уровням интенсивности кариеса зубов у соматически здоровых мужчин из разных этно-территориальных регионов Украины (северного, южного, центрального, западного и восточного) в зависимости от особенностей показателей пальцевой и ладонной дерматоглифики. У мужчин южного и восточного регионов Украины разработаны достаточно корректные дискриминантные модели (соответственно в южном регионе статистика Уилкса лямбда = 0,078, а в восточном – 0,219, р<0,001 в обоих случаях) возможного низкого или среднего уровней интенсивности кариеса зубов в зависимости от особенностей дерматоглифических показателей. Априорная проверка работы моделей указывает на их адекватность и возможность использования в стоматологических учереждениях данных регионов Украины для предупредительного использования профилактических мероприятий в группах более высокого уровня интенсивности кариеса.
  Ключевые слова дискриминантные модели, дерматоглифика, соматически здоровые мужчины, регионы Украины
  Список цитируемой литературы
  • Vlasov V.V. Vvedenie v dokazatel'nuju medicinu / V.V. Vlasov // – M.: Media Sfera, - 2007. – 392 s.
  • Volkov E. A. Terapevticheskaja stomatologija: uchebnik. V 3 ch. Chast' 1. Bolezni zubov / Pod red. E.A. Volkova, O.O. Janushevicha // – Izdatel'stvo: GEOTAR-Media, - 2013. – 168 s.
  • Gunas І. V. Prognozuvannja riziku viniknennja karієsu zubіv v zalezhnostі vіd budovi tіla і pokaznikіv pal'cevoї і dolonnoї dermatoglіfіki u pіdlіtkіv rіznoї statі / І. V. Gunas, І. V. Ruda, G. V. Dacenko [ta іn.] // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2005. – № 4. – S. 66-70.
  • Danilenko G. M. Gіgієnіchna skrinіng-ocіnka vprovadzhennja zdorov’ja formujuchih іnnovacіj u zagal'noosvіtnіh navchal'nih zakladah / G.M. Danilenko, L.D. Pokroєva, І.S. Kratenko [ta іn.] // – Harkіv, - 2006. – 76 s.
  • Kosenko K. N. Strategija profilaktiki osnovnyh stomatologicheskih zabolevanij s uchetom ih jepidemiologicheskoj i biologicheskoj osobennostej Ukrainy / K. N. Kosenko, O. V. Den'ga // Vіsnik stomatologi. – 2009. – № 4. – S. 24­25.
  • Klak N. N. Perspektivy primenenija dermatoglifiki v medicine / N. N. Klak, N. S. Gorbunov, V. P. Chikun // Sib. med. obozrenie. – 2012. – № 3. – S. 10-14.
  • Matveev N. V. Ispol'zovanie distancionnoj ocenki dermatoglificheskih pokazatelej dlja kolichestvennogo opredelenija riska razvitija nekotoryh zabolevanij / N.V. Matveev, A.A. Penknovich // Telemedicina i problemy peredachi izobrazhenija: Tez. dokladov 3-go Moskovskogo ezhegodnogo simpoziuma potelemedicine. – M., - 2000. – S. 39-40.
  • Mihal'chenko V. F. Prognozirovanie stomatologicheskih zabolevanij u detej na osnove matematicheskih modelej / V. F. Mihal'chenko, T. N. Radyshevkskaja, K. V. Gavrikov [i dr.] // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. – 2004. – № 11. – S. 78-79.
  • Sen'ko V. I. Dermatoglificheskoe i psihosomaticheskoe napravlenija v uchenii o konstitucii / V.I. Sen'ko, E.S. Okolokulak // Problemy zdorov'ja i jekologii. – 2009. – № 3. – S. 65-70.
  • Sіdash Ju. V. Epіdemіologіchne doslіdzhennja stomatologіchnogo statusu studentіv / Ju.V. Sіdash, L.J. Ostrovs'ka, T.D. Bublіj // Vіsnik VNDZU: Aktual'nі problemi suchasnoї medicini. – 2009. – T. 13, № 2 (42). – S. 62-64.
  • Shіnkaruk-Dikovic'ka M. M. Mediko-socіal'nі faktori umov zhittja somatichno zdorovih cholovіkіv іz rіznih prirodnih ta admіnіstrativnih regіonіv Ukraїni / M. M. Shіnkaruk-Dikovic'ka // Biomedical and biosocial anthropology. – 2012a. – № 19. – S. 248-254.
  • Shіnkaruk-Dikovic'ka M. M. Pokazniki vikoristannja zasobіv dogljadu porozhnini rota somatichno zdorovih cholovіkіv іz rіznih regіonіv Ukraїni / M.M. Shіnkaruk-Dikovic'ka // Ukraїns'kij medichnij al'manah. – 2012b. – T. 15, № 5. – S. 164-169.
  • Shіnkaruk-Dikovic'ka M. M. Pokazniki sub'єktivnoї ocіnki stanu tkanin parodontu v somatichno zdorovih cholovіkіv іz rіznih regіonіv Ukraїni / M.M. Shіnkaruk-Dikovic'ka // Ukraїns'kij medichnij al'manah. – 2012v. – T. 15, № 6. – S. 184-187.
  • Janushevicha O.O. Medicinskaja i klinicheskaja genetika dlja stomatologov / O.O. Janushevicha // – M.: GJeOTAR-Media, - 2008. – S. 371-380.
  • Bower E. The contributions of qualitive research towards dental public health practice / E. Bower, S. Scambler // Com. Dent. Oral Epidemiol. – 2007. – Vol. 35, № 3. – R. 161-169.
  • Ballini A. Evidence-Based Dentristy: What’s New? / A. Ballini, S. Capodiferro, M. Toia // JCDA. – 2008. –Vol. 4, № 1. – R. 174-178.
  • Cummins H. Finger Prints, Palms and Soles. An Introduction to Dermatoglyphics / H. Cummins and Ch. Midlo. – Philadelphia, 1961. – 300 p.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(48), 2015 год, 089-094 страницы, код УДК 601.4:575:616.314-002