EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Васько Л. В., Киптенко Л. И., Гринцов Н. Б., Гортинский А. М.

  К ВОПРОСУ О ВИДАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ


  Об авторе: Васько Л. В., Киптенко Л. И., Гринцов Н. Б., Гортинский А. М.
  Рубрика ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Обсуждаются виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Гистология, цитология и эмбриология». Рассматриваются кратковременные и долговременные обязательные домашние задания, а также учебно-исследовательская работа студентов. Обсуждаются также преимущества использования цифровых фотоснимков с микропрепаратов для самостоятельной работы студентов.
  Ключевые слова самостоятельная внеаудиторная работа, мультимедийные технологии, компьютерные технологии
  Список цитируемой литературы
  • Boljubash Ja. Ja. Organіzacіja navchal'nogo procesu u vishhih zakladah osvіti/ Ja. Ja. Boljubash // -K.: Naukova dumka, - 1997 - 62 s.
  • Burjak V. Keruvannja samostіjnoju robotoju studentіv / V. Burjak // Vishha shkola.- 2001.- №4-5.
  • Vas'ko L. V. Testovye zadanija k risunkam po kursu «Gistologija,citologija i jembriologija» / L. V. Vas'ko, L. I. Kіptenko // - Sumy,SumGU, - 1999, 38 s.
  • Goncharov S. M. Naukovo-metodichne zabezpechennja kreditno-modul'noї sistemi organіzacії navchal'nogo procesu / S. M. Goncharov // Monografіja.- Rіvne:NUVGP, - 2005.- 267 s.
  • Godlevs'kij A. І. Optimіzacіja samostіjnogo pozaauditornogo navchannja / A. І. Godlevs'kij. S. І. Savoljuk // - Vіnnicja. - 2014. - S. 46-48.
  • Zhutaev I. A. O nekotoryh principah konstruirovanija i izgotovlenija razbornyh maketov mikroskopicheskih struktur / I. A. Zhutaev, L. V. Vas'ko, N. F. Eremina [i dr.] // - Moskva. -1986. - S. 80-82.
  • Kozakov V. A. Samostojatel'naja rabota studentov i ee informacionno-metodicheskoe obespechenie / V. A. Kozakov // - K: Vysshaja shkola, - 1990.- 246s.
  • Mіlerjan V. E. Metodichnі osnovi pіdgotovki ta provedennja naval'nih zanjat' u medichnih vuzah / V. Є. Mіlerjan // Metodichnij posіbnik Nacіonal'nogo medichnogo unіversitetu іm. O.O.Bogomol'cja. Kiїv. - 2006.- 80 s.
  • Nejko E. M. Organіzacіja samostіjnoї roboti studentіv / Є.M. Nejko, N.V. Skrobach, D.B. Solomchak // Galic'kij lіkars'kij vіsnik.- 2003.- №1.- S.115 – 116.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(50) 2 часть 2015 год, 197-199 страницы, код УДК 378.091.322