EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Шинкарук-Диковицкая М. М.

  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА, КИСТОГРАНУЛЁМ ИЛИ КИСТ ПРЕМОЛЯРОВ У СОМАТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН ЗА ДАННЫМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ


  Об авторе: Шинкарук-Диковицкая М. М.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Установлено, что у соматически здоровых мужчин из разных этно-территориальных регионов Украины за данными конусно-лучевой компьютерной томографии частота поражения премоляров хроническим фиброзным и хроническим гранулематозным периодонтитом на верхней челюсти имеет большие значения, нежели на нижней челюсти; а кистогранулёмы и кисты премоляров как на верхней, так и на нижней челюсти в большинстве регионов не выявляются. За данными стоматологического обследования у соматически здоровых мужчин поражение периодонтитом премоляров практически не выявлено. Выраженные различия между стоматологическим и компьютерно-томографическим обследованием установлены преимущественно на верхней челюсти для частоты поражения премоляров хроническим гранулематозным и фиброзным периодонтитом (большие значения за данными компьютерной томографии) и частоты отсутствия периодонтита (большие значения за данными стоматологического обследования). Между представителями разных регионов Украины установлены единичные различия при сопоставлении частоты поражения премоляров периодонтитом лишь за данными конусно-лучевой компьютерной томографии, преимущественно на верхней челюсти (наиболее часто между представителями центрального и восточного регионов).
  Ключевые слова хронический периодонтит, кистогранулёмы, кисты, премоляры, соматически здоровые мужчины, разные регионы Украины, стоматологическое обследование, компьютерная то.мография
  Список цитируемой литературы
  • Artyushkevich A.S. Klinicheskaya periodontologiya / A.S. Artyushkevich, E.K. Trofimova, S.V. Latyisheva // – Mn.: Uradzhay, - 2002. – S. 106-110.
  • Borisenko A.V. Karies zubov: prakticheskoe rukovodstvo / A.V. Borisenko // – K.: Kniga plyus, - 2009. – 344 s.
  • Geografichna entsiklopediya Ukrayiny. – K.: Ukr. entsiklopediya, - 1993. – T. 3. – 305 s.
  • Danilenko G. M. Gigienichna skrining-otsinka vprovadzhennya zdorov’yaformuyuchih innovatsiy u zagalnoosvitnih navchalnih zakladah / G.M. Danilenko, L.D. Pokroeva, I.S. Kratenko [ta in.] // – Harkiv, - 2006. – 76 s.
  • Klemin V.A. Morfofunktsionalnaya i klinicheskaya otsenka zubov s defektami tverdyih tkaney / V.A. Klemin, A.V.Borisenko, P.V. Ischenko // – M.: «Medpress-inform», - 2004. – 112 s.
  • Kosenko K. M. Analiz pokaznikiv stomatologichnoyi dopomogi naselennyu Ukrayiny v 2010 rotsi / K.M. Kosenko, O.E Reyzvih, R.T. Zhadko [ta in.] // Visnik stomatologiyi. – 2011. – No. 4. – S. 82-85.
  • PolItun A. M. Suchasniy stan i perspektivi rozvitku endodontiyi v Ukrayini / A.M. Politun // – Poltava: Divosvit, - 2008. – S. 227-228.
  • Puzyirev V. P. Genetika multifaktorialnyih zabolevaniy mezhdu proshlyim i buduschim / V. P. Puzyirev // Meditsinskaya genetika: Ezhemesyachnyiy nauchno-prakticheskiy zhurnal. – 2003. – T. 2, No. 12. – S. 498-508.
  • Robustova T. G. Hronicheskiy apikalnyiy periodontit, prichinno-sledstvennaya svyaz ochagov infektsii s soputstvuyuschimi zabolevaniyami / T.G. Robustova, A.V. Mitronin // Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. – 2007. – No. 1. – S. 38-42.
  • Shinkaruk-Dikovitska M.M. Mediko-sotsialni faktori umov zhittya somatichno zdorovih cholovikiv iz riznih prirodnih ta administrativnih regioniv Ukrayiny / M.M. Shinkaruk-Dikovitska // Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. – No. 19. – S. 248-254.
  • Shinkaruk-Dikovitska M.M. Pokazniki vikoristannya zasobIv doglyadu porozhnini rota somatichno zdorovih cholovikiv iz riznih regioniv Ukrayiny / М.М. Shinkaruk-Dikovitska // Ukrayinskiy medichniy almanah. – 2012. – T. 15, No. 5. – S. 164-169.
  • Shinkaruk-Dikovitska M.M. Pokazniki sub'yektivnoyi otsinki stanu tkanin parodontu v somatichno zdorovih cholovikiv iz riznih regioniv Ukrayiny / М.М. Shinkaruk-Dikovitska // Ukrayinskiy medichniy almanah. – 2012. – Т. 15, No.6. – С. 184-187.
  • Arora N. Periodontal infection, impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: results from the Continuous National Health and Nutrition Examination Survey / N. Arora, P.N. Papapanou, M. Rosenbaum [et al.] // J. Clin Periodontol. – 2014. – № 41 (7). – Р. 643-652.
  • Bartold P. M. Заболевания периодонта и здоровье / P.M. Bartold, P.M. Marshal T. Georgiou [и др.] // Пародонтология. – 2003. – № 3. – С. 3-9.
  • Demmer R. T. Epidemiologic patterns of chronic and aggressive periodontitis / R. T. Demmer, P. N. Papapanou // Periodontol 2000. – 2010. – № 53. – Р. 28-44.
  • Desvarieux M. Changes in clinical and microbiological periodontal profiles relate to progression of carotid intima-media thickness: the Oral Infections and Vascular Disease Epidemiology study / M. Desvarieux, R.T. Demmer, D.R. Jacobs [et al.] // J. Am. Heart Assoc. – 2013. – № 2 (6). – Р. 11-18.
  • Holtfreter B. A comparison of periodontal status in the two regional, population-based studies of SHIP and INVEST / B. Holtfreter, R.T. Demmer, O. Bernhardt [et al.] // J. Clin. Periodontol. – 2012. – № 39 (12). – Р. 1115-1124.
  • Kebschull M. Gingival Tissue Transcriptomes Identify Distinct Periodontitis Phenotypes / M. Kebschull, R.T. Demmer, B. Grün [et al.] // J. Dent. Res. – 2014. – № 93(5). – Р. 459-468.
  • Laine M. L. Gene polymorphisms in chronic periodontitis / M.L. Laine, B.G. Loos, W. Crielaard // International journal of dentistry. – 2010. – Vol. 3, № 5. – P. 1-22.
  • Takashiba S. Gene polymorphism in periodontal health and disease / S. Takashiba, K. Naruishi // ZPeriodontology. – 2006. – Vol. 40, № 1. – P. 94-106.
  • Thai A. Periodontal infection and cardiorespiratory fitness in younger adults: results from continuous national health and nutrition examination survey / A. Thai, P.N. Papapanou, D.R. Jr. Jacobs [et al.] // PLoS One. – 2014. – № 2 (4). – Р. 9.
  • Stabholz A. Genetic and environmental risk factors for chronic periodontitis and aggressive periodontitis / A. Stabholz, W.A. Soskolne, L. Shapira // Periodontol 2000. – 2010. – № 53. – Р. 138-153.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(52) 2 часть 2015 год, 069-073 страницы, код УДК 616.31-085:008.12