EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Мерецкий В. Н.

  ПРИМЕНЕНИЕ МИОРЕЛАКСАНТОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ


  Об авторе: Мерецкий В. Н.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье проведена оценка эффективности парентерального применения комбинированного препарата толперизон гидрохлорида и лидокаина гидрохлорида в комплексном лечении больных с вертеброгенным болевым синдромом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Включение в комплексную терапию болевого синдрома в нижней части спины препарата толперизон гидрохлорида и лидокаина гидрохлорида сопровождается статистически достоверным снижением интенсивности болевого синдрома, ростом объема движений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, увеличением возможностей пациентов к самообслуживанию по данным унифицированной неврологической шкалы ВАШ и опросников Мак-Гилла и Освестри.
  Ключевые слова болевой синдром в нижней части спины, миорелаксант
  Список цитируемой литературы
  • Barulin A. E. Sovremennyiy vzglyad na lechenie boley v spine / A. E. Barulin, O. V. Kurushina, E. P. Chernovolenko // Lekarstvennyiy vestnik. 2013. Tom 7, No 1 (49). – S. 7-13.
  • Goryachev D. V. Miorelaksantyi tsentralnogo deystviya v lechenii miofastsialnoy boli / D. V. Goryachev // Russkiy meditsinskiy zhurnal. – 2013. No 32.
  • Dubinina T. V. Optimizatsiya obsledovaniya i lecheniya patsientov s bolyu v spine v poliklinicheskoy praktike / T. V. Dubinina // Ukrayinskiy revmatologIchniy zhurnal. 2013. No 2 (52). – S. 29-33.
  • Kovtun I. I. Aktualni problemi suchasnoyi meditsini: Visnik ukrayinskoyi medichnoyi stomatologichnoyi akademiyi / I. I. Kovtun, N. V. Litvinenko // - 2013. T. 13, No 3 (43). – S. 151-153.
  • Kolosova T.V. Zastosuvannya preparatu zerodol u kompleksniy terapiyi vertebrogennih bolovih sindromiv poperekovo-krizhovoyi lokalizatsiyi / T. V. Kolosova, O. I. Asaulenko, Yu. I. Golovchenko // Mizhnarodniy nevrologIchniy zhurnal. 2014. No 5(67). S. 110-114.
  • Kuzminov K. O. Opyit ispolzovaniya oprosnikov dlya otsenki bolevogo sindroma u bolnyih s radikulopatiey poyasnichnoy lokalizatsii / K. O. Kuzminov, M. A. Bahtadze, D. A. Bolotov [ta in.] // Manualnaya terapiya. – 2014. No 1 (53). – S. 11-16.
  • Samorukov A. E. Otdalennyie rezultatyi kompleksnoy reabilitatsii bolnyih s primeneniem manualnoy terapii posle operativnogo lecheniya po povodu diskogennogo kompressionnogo sindroma poyasnichnogo otdela pozvonochnika / A. E. Samorukov, N. A. Dzhuraev, L. G. Agasarov // Manualnaya terapiya. – 2013. No 4 (52). – S. 51-58.
  • Sviridova N. K. Miofastsialnyiy bolevoy sindrom: vozmozhnosti sovremennoy terapii / N. K. Sviridova // Liki Ukrayini. – 2014. No 9 (185). – S. 6-10
  • Harchenko Yu. A. Adekvatnaya otsenka boli – zalog eyo uspeshnogo lecheniya / Yu. A. Harchenko // Universum: Meditsina i farmakologiya. 2014. No 4 (5).
  • Chou R. Pharmacological management of low back pain / R. Chou // Drugs. – 2010. – Vol. 70, Issue 4. – P. 387-402.
  • Majchrzycki M. Deep Tissue Massage and Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs for Low Back Pain: // M. Majchrzycki, P. Kocur, T. Kotwicki // - 2014.  // A Prospective Randomized Trial.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(51) 1 часть 2015 год, 063-067 страницы, код УДК 616.741-009.7-085.216.5