EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Сергета И. В., Высочанский А. В., Черепаха Е. Л.

  ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕОВАЗОГРАММЫ БЕДРА И ГОЛЕНИ С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТЕЛА ЗДОРОВЫХ ДЕВОЧЕК РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ


  Об авторе: Сергета И. В., Высочанский А. В., Черепаха Е. Л.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У практически здоровых девочек Подолья разных соматотипов в результате проведенного анализа достоверных корреляций реовазографических показателей бедра и голени с антропометрическими, соматотипологическими и показателями компонентного состава массы тела установлены существенные отличия количества, направления, отсутствия и присутствия связей. Установленные отличия позволят в дальнейшем проводить раннее выявление патологии и дифференциальную диагностику разнообразных заболеваний сосудов нижних конечностей у подростков разных конституциональных типов.
  Ключевые слова реовазография, корреляции, бедро, голень, здоровые девочки, соматотип
  Список цитируемой литературы
  • Bunak V. V. Antropometriya: prakticheskiy kurs / V. V. Bunak //– M.: Uchpedgiz, - 1941. – 368 s.
  • Bogachuk O. P. Zmini parametriv reoentsefalogrami u miskih pidlitkiv Podilskogo regionu ukrayini v zalezhnosti vid osoblivostey somatotipu / O. P. Bogachuk, V. M. Shevchenko // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2007. – No 8. – S. 45-49.
  • Zlepko S. M. Portativniy bagatofunktsionalniy prilad diagnostiki sudinnogo rusla krovonosnoyi sistemi / S. M. Zlepko, M. P. Kostenko, B. M. Kovalchuk [ta In.] // Vimiryuvalna ta obchislyuvalna tehnika v tehnologichnih protsesah. – 2000. – No 1. – S.125-131.
  • Krupatkin A. I. Klinicheskaya neyroangiofiziologiya konechnostey / A.I. Krupatkin // – M.: Nauchnyiy mir, - 2003. – 328 s.
  • Ovcharenko D. V. Angiograficheskoe issledovanie anatomicheskoy variabelnosti arteriy goleni i stopyi / D. V. Ovcharenko, M. Yu. Kaputin, A. A. Voronkov [i dr.] // Angiologiya i sosudistaya hirurgiya. – 2012. – T. 18, No 1. – S. 57-60.
  • Rasmussen T. E. Rukovodstvo po angiologii i flebologii / T. E. Rasmussen, L. V. Klauz // – M.: LITTERRA. – 2010. – 560 s.
  • Sarafinyuk L. A. Vikovi ta statevi osoblivosti reografichnih parametriv u zdorovih miskih pidlitkiv ta yunakiv / L. A. Sarafinyuk, I. M. Kirichenko, I. V. Gunas [ta In.] // III natsionalniy kongres anatomiv, gistologiv, embriologiv i topografoanatomiv Ukrayiny “Aktualni pitannya morfologiyi”. – Kyiv, - 2002. – S. 272-273.
  • Cherepaha O. L. Korelyatsiyi parametriv periferichnoyi gemodinamiki za danimi reovazogrami gomilki z antropometrichnimi pokaznikami zdorovih hlopchikiv i divchatok ekto-mezomorfnogo somatotipu / O.L. Cherepaha, I.V. Sergeta // – Poltava, - 2011. – S. 39-40.
  • Carter J. The Heath-Carter antropometric somatotype. Instruction manual / J. Carter // – Department of Exercise and Nutritional Sciences San Diego State University. CA. U.S.A., March - 2003. – 26 p.
  • Heymsfield S. B. Anthropometric measurement of muscle mass: revised eyuatiens for calculating bone–free arm muscle area / S. B. Heymsfield // Am. J. Clin. Nutz. – 1982. – Vol. 36, № 4. – Р. 680-690.
  • Matiegka J. The testing of physical efficiency / J. Matiegka // Amer. J. Phys. Antropol. – 1921. – Vol. 2, № 3. – P. 25-38.
  • Siri W. E. Body composition from fluid space and density / W. E. Siri // J. Brozek & A. – 1961. – P. 223-244.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(51) 1 часть 2015 год, 086-089 страницы, код УДК 616-071.3:675.1:611.984:612.655/.656