EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Ткаченко П.И., Гуржий А. В., Панькевич А. И., Белоконь С.А.

  ВЛИЯНИЕ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВА


  Об авторе: Ткаченко П.И., Гуржий А. В., Панькевич А. И., Белоконь С.А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе представлены результаты изучения общей секреторной активности слюнных желез, іагно-химических и биохимических показателей ротовой жидкости у 36 пациентов возрастом от 50 до 65 лет с іагно адентией іагно челюсти, которые были разделены на 2 группы. Сопоставление полученных результатов после установления 4 имплантатов каждому больному в межментальный участок на 3 и 7-8 сутки после оперативного вмешательства позволило выявить у них некоторые различия. В частности, в группе пациентов, которым кроме общепринятого курса лечебных мероприятий дополнительно было рекомендовано іагно ванночки с «Лизомукоидом» отслеживалось іагн динамичное восстановление скорости саливации и улучшение качественных свойств ротовой жидкости, что позволило іагност количество нежелательных последствий в послеоперационном периоде в 1,7 раза. Однако, некоторые показатели так и не достигали значений исходных величин и контрольной группы, что требует научного патогенетического обоснования относительно использования у них определенного объема реабилитационных мероприятий.
  Ключевые слова дентальная имплантация, ротовая жидкость, коррекция
  Список цитируемой литературы
  • Abaturov A. E. Initsiatsiya vospalitelnogo protsessa pri virusnyih i bakterialnyih zabolevaniyah, vozmozhnosti i perspektivyi medikamentoznogo upravleniya / A. E. Abaturov, A. P. Volosovets, E. I. Yulish // – Harkov, - 2011. – 391 s.
  • Babov E.D. Sovremennyie metodyi preduprezhdeniya oslozhneniy implantatsii na etape planirovaniya operativnogo vmeshatelstva / E.D. Babov, V.A. Obuhovskiy, E.V. Goncharenko // II z’yizd Ukrayinskoyi Asotsiatsiyi cherepno-schelepno-litsevih hirurgIv. – Kyiv, - 2011. – S. 407-408.
  • Gabrielyan N. I. Opyit ispolzovaniya pokazatelya srednih molekul v krovi dlya diagnostiki nefrologicheskih zabolevaniy u detey / N.I. Gabrielyan, V.I. Lipatova // Lab.delo. – 1983. – No. 3. – S.138-140.
  • Dobroskok V. O. Gostriy gniyniy limfadenit schelepno-litsevoyi dilyanki u ditey: stomatologichniy status, fiziko-himichni ta biohimichni vlastivosti rotovoyi ridini / V.O. Dobroskok // Aktualni problemi suchasnoyi meditsini. – 2013. – Vip.1.– S. 339-341.
  • Ignatov M. Yu. Aktivnost neytrofilov, inkubirovannyih s rotovoy i desnevoy gidkostey, pri vospalitelnyih zabolevaniyah chelyustno-litsevoy oblasti / M.Yu. Ignatov, N.N. Tsibyikov, E.T. Domanova [i dr.] // Zabaykalskiy meditsinskiy vesnik. – 2010. – No.1. – S. 14-17.
  • Kovalenko V. V. Analiz rozvitku prichin uskladnen pri dentalniy implantatsiyi / V.V. Kovalenko, O.V. Gorobets // II z’yizd Ukrayinskoyi AsotsIatsiyi cherepno-schelepno-litsevih hirurgiv. – Kyiv, - 2011. – S. 409-410.
  • Maev I. V. Mikroflora polosti rta s razlichnoy rN smeshanoy slyunyi u bolnyih s kislotozavisimyimi zabolevaniyami / I.V. Maev // Meditsina kriticheskih sostoyaniy. – 2008. – No.3. – S. 31-34.
  • Martynova E. V. Polost rta kak lokalnaya ekologicheskaya sistema / E. A. Martyinova // Stomatologiya. – 2008. – No.3. – S. 68-75.
  • Pozharitskaya M. M. Rol slyunyi v razvitii morfofunktsionalnyih narusheniy organov i tkaney polosti rta / M. M. Pozharitskaya, T. G. Simakova, L. K. Staroseltseva [i dr.] // – M., - 2009. – S. 59-61.
  • Rebrova O. Yu. Statisticheskiy analiz meditsinskih dannyih. Primenenie paketa prikladnyih programm STATISTICA / O.Yu.Rebrova // – M.: Media Sfera, - 2002. – 312 s.
  • Robustova T.G. Implantologiya zubov / T. G. Robustova // – M.: Meditsina, - 2003. – 557s.
  • Stepanenko R. S. Rol slyunnyih zhelez v gomeostaze organizma / R.S. Stepanenko, V.V. Afanasev, M.A. Polyakova // Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. – 2010. – No.5. – S.26-27.
  • Tetyanets S. S. Metod opredeleniya svobodnogo oksiprolina v syivorotke krovi / S.S. Tetyanets // Lab.delo. – 1985. – No.1. – S. 61-62.
  • Tkachenko P. I. Vpliv lizomukoyidu na kilkisni ta yakisni harakteristiki tsitogram iz poverhni pislyaekstraktsiynogo zgustku lunki / P.I. Tkachenko, M.P. Mitchenok // Svit meditsini ta biologiyi. – 2009. – No.3. – S. 156-160.
  • Tkachenko P. I. Tsitokinoviy profil rotovoyi ridini pri gostromu gniynomu limfadeniti i gostromu odontogennomu osteomieliti nizhnoyi schelepi u ditey / P. I. Tkachenko, L.E. Vesnina, V.O.Dobroskok [ta in.] // Visnik problem biologiyi i meditsini. – 2013. – Vip.1. – S. 245-247.
  • Tkachenko P. I. Efektivnist lizomukoyidu v kompleksnomu likuvanni zagostrennya hronichnogo parenhimatoznogo parotitu u ditey, aktivniy perebig / P.I. Tkachenko, I.I. Starchenko, O.V. GurzhIy [ta in.] // Svit meditsini ta biologiyi. – 2013. – No. 2. – S. 178-180.
  • Shevela T.L. Vzaimosvyaz razvitiya periimplantita i tipov slizistoy obolochki alveolyarnogo otrostka / T.L. Shevela, I.O. Pohodenko-Chudakova // Suchasna stomatologiya ta schelepno-litseva hirurgiya: tez.dop. – Kyiv, - 2015. – S. 139-141.
  • Scherbakov M.V. Sravnitelnaya otsenka izmeneniy metabolizma pri implantantnom mukozite i dentalnom periimplantite po pokazatelyam rotovoy zhidkosti / M.V. Scherbakov, T.I. Starostina, V.S. Plustenko // – Moskva, - 2007. – S.172-174.
  • Lowry O.M. Protein measurement with the Folin reagent / O.M. Lowry, W.G. Rosenbrough, A.L. farr [et al.] // – J. Biol. Chem. – 1951. – №3. – 265 р.
  • Severe odontogenic infections: epidemiological, microbiologital and therapeutic factors / R.Sanches, E.Mirada, j.Arias [et al.] // Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. – 2011. – Vol. 16, №5. – P. 670-676.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(55), 2016 год, 084-087 страницы, код УДК 616.311-003.2: [616.31-089.843:616-089.168.1] – 053.2