EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Коваленко Н.И., Ткаченко В.Л., Ткаченко М.А.

  ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЭФИРНОГО МАСЛА МАНУКИ В ОПЫТАХ IN VIVO


  Об авторе: Коваленко Н.И., Ткаченко В.Л., Ткаченко М.А.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В ходе исследования обнаружено, что эфирное масло мануки в опытах in vivo на модели ожоговой синегнойной инфекции у мышей проявляет выраженный антибактериаль-ный эффект, способствует ускорению репаративных процес-сов в ране и сокращает сроки лечения экспериментальной раневой инфекции на 4-6 суток или на 31-40 %.
  Ключевые слова эфирное масло мануки, экспериментальная синегнойная ожоговая инфекция
  Список цитируемой литературы
  • Alekseev A. A. Mikrobiologicheskaya otsenka effektivnosti sovremennyih antimikrobnyih preparatov dlya mestnogo lecheniya ozhogovyih ran / A. A. Alekseev, A.E. Bobrovnikov, R.P. Terehova [i dr.] // Kombustiologiya. – 2009. – No. 37. – S. 17-21.
  • Alekseev A.A. Mestnoe ispolzovanie antimikrobnyih sredstv dlya lecheniya ozhogovyih ran / A.A. Alekseev, A.E. Bobrovnikov, M.G. Krutikov // Kombustiologiya. – 2011. – No. 45. – S. 25-32.
  • Krutikov M. G. Antibiotikoprofilaktika v kombustiologii / M. G. Krutikov, A. E. Bobrovnikov // Kombustiologiya. – 2005. – No. 4. – S. 34-37.
  • Minuhin V.V. Ustroystvo dlya naneseniya dozirovannogo ozhoga melkim zhivotnyim / V.V. Minuhin, V.G. Shamray, G.I. Gubina-Vakulik // Med. referat. zhurn. – 1985. – Razd. 4. – No. 12. – Publ. 3621. –66 s.
  • Minuhin V.V. Vivchennya protimIkrobnoyi aktivnosti efirnoyi oliyi manuki ta yiyi kombinatsiy z antibiotikami po vidnoshennyu do zbudnikiv opikovoyi infektsiyi v doslidah in vitro / V.V. Minuhin, N.I. Kovalenko, V.L. Tkachenko [ta in.] // Eksperimentalna i klinichna meditsina. - 2013. – No. 3. – S. 14-18.
  • Soldatchenko S.S. Profilaktika i lechenie zabolevaniy efirnyimi maslami / S.S. Soldatchenko, G.F. Kaschenko // – Simferopol: Tavrida, - 2000. – 160 s.
  • Fistal E.Ya. Kombustiologiya / E.Ya. Fistal, G.P. Kozinets, G.E. Samoylenko [i dr.] // – Donetsk, - 2006. – 236 s.
  • Reichling J.Essential oils of aromatic plants with antibacterial, antifungal, antiviral, and cytotoxic properties / J. Reichling, P. Schnitzler, U. Suschke [et al.] // Forsch Komplementmed. – 2009. – Vol. 16, № 2. – Р. 79-90.
  • Tairawhiti manuka oil. Режим доступу: http://www.manuka-oil.com/antimicro.htlm.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(55), 2016 год, 146-148 страницы, код УДК 577.18:57.085:547.913:582.883