EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Посохова К. А., Стечишин И. П.

  ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ КВЕРЦЕТИНА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 1


  Об авторе: Посохова К. А., Стечишин И. П.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В исследованиях на крысах изучали влияние водорастворимой и липосомальной форм кверцетина на морфологические изменения в миокарде при сахарном диабете типа 1. Животные в исследование отбирались на основе предварительного определения в крови уровня глюкозы. Коррекция Корвитином сахарного диабета типа 1 снижала проницаемость сосудистой стенки, что гистологически проявилось изменением ее толщины, уменьшала повреждения эндотелиального слоя и агрегацию эритроцитов в просветах сосудов, частично улучшало структурное состояние саркоплазмы клеток. Липофлавон уменьшал повреждения сосудов преимущественно артериального русла, структурные изменения кардиомиоцитов не наблюдалось, однако имел место умеренный периваскулярный отек и отек стромы.
  Ключевые слова сахарний діабет, морфология, серце, антиоксиданты, кверцетин
  Список цитируемой литературы
  • Buhtiyarova I. P. Farmakologichne obgruntuvannya vikoristannya preparatu “reksod” pri tsukrovomu diabeti: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. farm. nauk: spets. 14.03.05 «Farmakologiya» / I. P. Buhtiyarova // – Harkiv, - 2008. – 27 s.
  • V Ukrayini zrostae kilkist hvorih na diabet // 2012. – Rezhim dostupu do statti: http://health.unian.net/ukr/detail/240506.
  • Gorshunska M. Yu. Pokazniki oksidativnogo stresu ta lipoproteyinovogo spektru krovi u zhinok, hvorih na tsukroviy diabet 2 tipu: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spets. 14.01.14 «Endokrinologiya» / M. Yu. Gorshunska // – Kyiv, - 2002. – 17 s.
  • YefImov A. S. Aktivnst kalikreyinu v plazmi krovi i tkanini miokarda schuriv iz streptozototsinovim tsukrovim diabetom / A. S. Yefimov, I. V. Gonchar, O. I. Kovzun // Endokrinologiya. – 2010. – T. 15, No.2. – S. 214 – 220.
  • Zupanets I. A. Doslidzhennya gostroyi toksichnosti ta seredno efektivnih doz kvertsetinu pri parenteralnomu uvedenni v umovah rozvitku nirkovoyi nedostatnosti u schuriv / I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, D. S. Harchenko // Farmakol. ta likar. toksikol. – 2009. – No. 1 (8). – S. 28 – 32.
  • Zavodnik I. B. Saharnyiy diabet: metabolicheskie effektyi i okislitelnyiy stress / I. B. Zavodnik, I. K. Dremza, E. A. Lapshina [ta In.] // Biologicheskie membranyi. – 2011. – T. 28, No. 2. – S. 83–94.
  • Sergienko V. O. C–peptid, insulinova rezistentnist, leptin i diabetichna kardiomiopatiya / V. O. Sergienko // Praktichna meditsina. – 2009. – T. 15, N 4. – S. 107–113.
  • Tkachenko V. I. Proekt unifikovanogo klinichnogo protokolu vedennya tsukrovogo diabetu 2–go tipu na etapI pervinnoyi medichnoyi dopomogi / V. I. Tkachenko // LIki Ukrayini. – 2012. – No. 6 (162). – S. 51 – 59.
  • Hutorska L. A. Porivnyalniy analiz strukturi smertnosti hvorih na tsukroviy diabet 1–go ta 2–go tipiv / L. A. Hutorska // Meditsina neotlozhnyih sostoyaniy. – 2012. – No. 7 – 8. – S. 46 – 47.
  • Poornima I. G. Diabetic Cardiomyopathy: The Search for a Unifying Hypothesis / I. G. Poornima, P. Parikh, R. P. Shannon // Circ Res. – 2006. –№ 98. – Р. 596 – 605.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(55), 2016 год, 156-158 страницы, код УДК 616.356:547.814.5-06:616.127-005.091.8-06:616.379-008.64]-092.9