EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Пелипенко Л.Б. , Шепитько В. И. , Ерошенко Г. А. , Лисаченко О. Д.

  ОСОБЕННОСТИ СТЕРЕОМОРФОЛОГИИ ПОДЖКЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗІ ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ


  Об авторе: Пелипенко Л.Б. , Шепитько В. И. , Ерошенко Г. А. , Лисаченко О. Д.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В результате стереоморфологического анализа подже-лудочной железы новорожденного и взрослого человека доказано, что они являются изоморфными функциональными системами с незначительными различиями в строении. По совокупности морфологических признаков, поджелудочная железа ново рож-денного человека относится к полностью сложившемуся бифункциональному органу. Структурно- функциональной единицей выделяется долька, в которой, в отличие от взрослого человека, относительно преобладает объем интерстициального пространства, более развита сеть кровеносных микрососудов и меньшая плотность экзокринных клеток в концевых отделах.
  Ключевые слова поджелудочная железа, стереоморфология, долька, концевые отделы, выводные протоки
  Список цитируемой литературы
  • Verigo L. I. Struktura soedinitelnotkannoy kapsulyi zhelez pischevaritelnogo trakta / L. I. Verigo, N. P. Batuhtina // Morfologiya. – 1996. – T.109. – No.2. – S. 21-23.
  • Zheleznov L. M. Vnutriorgannaya topografiya sosudistoy i protokovoy sistem podzheludochnoy zhelezyi v svete mikrohirurgicheskih vmeshatelstv / L. M. Zheleznov // Morfologiya. – 1996. – T.109. – No.2. – S.23-24.
  • Kostilenko Yu. P. Metodyi rabotyi s polu tonkimi epoksidnyimi srezami v gistologicheskoy praktike / Yu. P. Kostilenko, E. V. Kovalev //Arhiv anat., gistol. i embriologii. – 1978. T.75. – No.12. – S.68-72.
  • Karupu V.Ya. Elektronnaya mikroskopiya / V.Ya. Karupu // – Kiev: Vischa shkola, - 1984.– 240 s.
  • Krutsyak V.N. Izgotovlenie seriy gistologicheskih preparatov dlya sozdaniyarekonstruktsionnyih modeley / V. N. Krutsyak, V. I. Pronyaev, Yu. P. Ahteremiychuk //Arhiv anat., gistol. i embriologii .- 1988. – T.95. – No.10. – S.87-88.
  • Kostilenko Yu. P. Predmetnost kontseptsii o strukturno-funktsionalnyih edinitsah organov / Yu. P. Kostilenko, L. B. Pelipenko, T. F. Deynega // Vesnik problem biologii i meditsini. - 1997. – No.28. – S. 31-36.
  • Mozheyko L. A. Morfofunktsionalnaya harakteristika podzheludochnoy zhelezyi v postnatalnom ontogeneze / L. A. Mozheyko, I. V. Gonchar, E. L. Anisko // Morfologiya. - 2007. - T. 131. – No. 3. - S. 82b-82.
  • Savischev A. V. Ultrastruktura kletok endokrinnoy i ekzokrinnoy chastey podzheludochnoy zhelezyi v neonatalnom periode / A. V. Savischev // Fundamentalnyie issledovaniya. - 2010. – No. 8. - S. 63-68.
  • Turkevich N. G. Rekonstruktsiya mikroskopichesih ob'ektov po gistologicheskim srezam / N. G. Turkevich // – Moskva: Meditsina, - 1967. – 173 s.
  • Ulyanovskaya S. A. Prenatalnyiy i ranniy postnatalnyiy morfogenez podzheludochnoy zhelezyi cheloveka / S. A. Ulyanovskaya // Fundamentalnyie issledovaniya. - 2013. – No. 9-3. - S. 530-534.
  • Ulyanovskaya S. A. Vnutriorgannaya mikroskopicheskaya topografiya podzheludochnoy zhelezyi detey pervogo goda zhizni / S. A. Ulyanovskaya, D. V. Bazhenov // Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya. - 2014. – No. 4. - S. 254.
  • Disharoon a oth. Vitreons carbon: a new material for making microtome Knives // Stain Technol. – 1983. – Vol.58. – N3. – P.143-151.
  • Rothwell D. “Ralph” glass knives – their effect on paraffin and resin section / D.Rothwell // N.Z.I.Med. Lab. Technol. – 1981. –Vol.35. –N2. P.59-61.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(57), 2016 год, 125-129 страницы, код УДК 611.37+616.37