EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Марченко А. В.

  ДЛИНА ЗУБОВ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК РАЗНЫХ КРАНИОТИПОВ С ОРТОГНАТИЧЕСКИМ ПРИКУСОМ


  Об авторе: Марченко А. В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У юношей и девушек с ортогнатическим прикусом определены различия длины зубов по данным компьютерной томографии в зависимости от формы головы. У девушек мезоцефалов величина длины клыка и первого коренного зуба на верхней челюсти, латерального резца и клыка на нижней челюсти достоверно больше по сравнению с девушками брахицефалами. У юношей мезоцефалов только величина длины латерального резца на верхней челюсти достоверно меньше по сравнению с юношами брахицефалами. Большинство величин длины зубов верхней и нижней челюсти у юношей общих групп и юношей брахицефалов достоверно больше по сравнению с девушками аналогичных групп сравнения. У юношей мезоцефалов только величина длины медиального резца на верхней и нижней челюстях, а также клыка на нижней челюсти достоверно больше по сравнению с девушками аналогичного краниотипа.
  Ключевые слова длина зубов, конусно-лучевая компьютерная томография, юноши и девушки с ортогнатическим прикусом, краниотип, половой диморфизм
  Список цитируемой литературы
  • Bunak V. V. Antropometriya. Prakticheskiy kurs / V. V. Bunak // – M.: Uchpedgiz, - 1941. – 368 s.
  • Bushan M. G. Spravochnik po ortodontii / M. G. Bushan, Z. S. Vasilenko, L. P. Grigoreva [i dr.]. – Kishenev: Kartya Moldovenyaske, - 1990. – 488 s.
  • Zubov A. A. Metodologicheskoe posobie po antropologicheskomu analizu odontologicheskih materialov / A. A. Zubov // – M.: Nauka, - 2006. – 72 s.
  • Ivanov P. V. Aktualnost issledovaniya odontometricheskih pokazateley i problemyi reduktsii zhevatelnogo apparata v zavisimosti ot somato- i kefalotipa sredi naseleniya Penzenskoy oblasti / P. V. Ivanov, O. V. Kalmin, I. V. Malanin [i dr.] // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. – 2008. – No. 12. – S. 13-17.
  • Marchenko A. V. Kompyuterno-tomografichni meziodistalni rozmiri zubiv u yunakiv z fiziologichnim prikusom v zalezhnosti vid formi golovi / A. V. Marchenko // Svit meditsini ta biologiyi. – 2015. – No. 4 (54). – S. 50-53.
  • Marchenko A. V. Kompyuterno-tomografichni meziodistalni rozmiri zubiv u divchat z fiziologichnim prikusom v zalezhnosti vid formi golovi / A. V. Marchenko // Biomedical and biosocial anthropology. – 2015. – No. 25. – S. 92-95.
  • Marchenko A. V. Statevi rozbizhnosti kompyuterno-tomografichnih meziodistalnih rozmiriv zubiv u zalezhnosti vid formi golovi / A. V. Marchenko // VIsnik morfologIYi. – 2016. – T. 22, No. 1. – S. 132-134.
  • Proffit U. R. Sovremennaya ortodontiya / U. R. Proffit / per. s angl.; pod red. L. S. Persina. – M.: MEDpress-inform, -2006. – 560 s.
  • Radlinskiy S. V. Vosstanovlenie dlinyi nizhnih perednih zubov / S. V. Radlinskiy // DentArt. – 2003. – No.4. – S. 38-40.
  • Radlinskiy S. V. Vosstanovlenie dlinyi perednih zubov / S. V. Radlinskiy // DentArt. – 2003. – No.1. – S.27-38.
  • Rezugin A. M. Vozrastnaya i individualnaya izmenchivost kranio-kefalometricheskih parametrov u detey i yunoshey s ortognaticheskim prikusom : avtoref. …. kand. med. / A. M. Rezugin. – Saratov, -2008. – 20 s.
  • Serdobintsev E. V. Primenenie dannyih konusno-luchevoy kompyuternoy tomografii pri raschete biometricheskih parametrov / E. V. Serdobintsev, A. V. Silin, T. Yu. Okuneva // X-Ray Art. – 2014. – No. 4 (01). – S. 32-33.
  • Ternova S. K. Luchevaya diagnostika v stomatologii / S. K. Ternova, A. Yu. Vasilev // – «GEOTAR-Media». – M., -2010. – 248 s.
  • Baumgaertel S. Reliability andaccuracy of cone-beam computed tomography dental measurements / S. Baumgaertel // Amer. J.Orthod. Dentofac.Orthop. – 2009. – № 136. – P. 19-25.
  • Development of Cephalometric Norms Using a Unified Facial and Dental Approach / G. Andersona, W. Henry, B. Michael [et al.] // The Angle Orthodontist – 2006. – Vol. 76, № 4. – P. 612-618.
  • Digital three-dimensional image fusion processes for planning and evaluating orthodontics and orthognathic surgery. A systematic review / J. M. Plooij, T. J. Maal, P. Haers [et al.] // J. Oral. Maxillofac. Surg. – 2011. – Vol. 40, № 4. – P. 341-352.
  • Lohrmann B. The influence of functional orthodontics and mandibular sagittal split advancement osteotomy on dental and skeletal variables - a comparative cephalometric study / B. Lohrmann, R. Schwestka-Polly, H. Nägerl [et al.] // European Journal of Orthodontics. – 2006. – Vol. 28. – P. 553-560.
  • Sardi M. L. Developmental connections between cranial components and the emergence of the first permanent molar in humans / M. L. Sardi, F. R. Rozzi // J. Anat. – 2007. – Vol. 210, № 4. – Р. 406-417.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(58), 2016 год, 039-042 страницы, код УДК 612.31-053.6:572.54