EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Даценко Г. В.

  ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ С АНТРОПО-СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТЕЛА ДЕВУШЕК ЭНДО-МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПА


  Об авторе: Даценко Г. В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У практически здоровых городских девушек эндо-мезоморфного соматотипа, жителей Подольского региона Украины, установлены особенности звязей показателей реоэнцефалографии с антропо-соматипологическими параметрами тела. Для временных показателей по всем группам показателей реоэнцефалографии установлено наибольшее количество достоверных и средней силы недостоверных связей с антропо-соматотипологических показателям. Процент вхождения определенных групп антропо-соматотипологических показателей оказался найбольшим для амплитудных показателей – с шириной дистальных эпифизов длинных трубчатых костей конечностей, кефалометрическими показателями и толщиной кожно-жировых складок; для временных – с кефалометрическими показателями, компонентами соматотипа и диаметрами тела; для расчетных показателей – с кефалометрическими показателями и шириной дистальных эпифизов длинных трубчатых костей конечностей.
  Ключевые слова корреляции, реоэнцефалография, практически здоровые девушки, конституциональные параметры тела, эндо-мезоморфный соматотип
  Список цитируемой литературы
  • Alekseev V.P. Kraniometriya. Metodika antropologicheskih issledovaniy / V.P. Alekseev, G.F. Debets. – M.: Nauka, 1964. – 128 s.
  • Bobrovska O.A. Osoblyvosti koreliatsii mizh totalnymy parametramy tila u miskykh pidlitkiv-ektomorfiv, mezomorfiv ta ekto-mezomorfiv z pokaznykamy tsentralnoi hemodynamiky / O.A. Bobrovska // Visnyk morfolohii. – 2008. – T. 14, No. 1. – S. 78-82.
  • Bohachuk O.P. Zminy parametriv reoentsefalohramy u miskykh pidlitkiv Podilskoho rehionu Ukrainy v zalezhnosti vid osoblyvostei somatotypu / O.P. Bohachuk, V.M. Shevchenko // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2007. – No.8. – S. 45-50.
  • Boev I. V. Perspektivyi razvitiya preventivnoy nevrologii: mnogovektornyiy klinicheskiy analiz v diagnostike nachalnyih tserebrovaskulyarnyih zabolevaniy / I. V. Boev, V. V. Chursin, O. I. Boeva, E. L. Vetlitskaya. – Stavropol, 2003. – 42s..
  • Bunak V.V. Antropometriya / V.V. Bunak. – M.: Narkompros RSFSR. – 1941. – 384 s.
  • Bunak V.V. Normalnyie konstitutsionalnyie tipyi v svete dannyih o korrelyatsii otdelnyih priznakov // Uchenyie zapiski MGU. – Vyip. 34. – M., 1940. – 189 s.
  • Hunas I.V. Koreliatsiini zviazky pokaznykiv tsentralnoi hemodynamiky z antropometrychnymy kharakterystykamy pidlitkiv riznoi stati / I.V. Hunas, I.M. Kyrychenko // Visnyk morfolohii. – 2003. – T.9, No.1. – S.114-123.
  • Datsenko H. V. Koreliatsii pokaznykiv reoentsefalohramy z pokaznykamy budovy i rozmiriv tila praktychno zdorovykh divchat Podillia / H. V. Datsenko // Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – No. 27. – S. 72-76.
  • Datsenko H. V. Koreliatsii pokaznykiv tserebralnoho krovoobihu z pokaznykamy budovy i rozmiriv tila praktychno zdorovykh divchat mezomorfnoho somatotypu / H. V. Datsenko // Visnyk morfolohii. – 2017. – T. 23, No. 1. – S. 122-125.
  • Portatyvnyi bahatofunktsionalnyi prylad diahnostyky sudynnoho rusla krovonosnoi systemy / B.O. Zelinskyi, S.M. Zlepko, M.P. Kostenko, B.M. Kovalchuk // Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. – 2000. – No.1. – S. 125-132.
  • Poskotinova L.V. Pokazateli reoentsefalogrammyi pokoya u zdorovyih podrostkov 15-17 let na Evropeyskom Severe / L.V. Poskotinova, E.A. Kamenchenko // Ekologiya cheloveka. – 2011. – No. 9. – S. 36-44.
  • Savchuk S. Analiz stanu somatychnoho zdorovia studentiv vyshchoho tekhnichnoho navchalnoho zakladu / S. Savchuk // Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. – Lutsk, 2011. – No.3. – S. 79-82.
  • Schankin A.A. Vliyanie konstitutsionalnogo tipa vozrastnoy evolyutsii devushek na obemnyiy krovotok golovnogo mozga / A.A. Schankin, O.A. Kosheleva // Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. – 2012. – T. 27, No. 1. – S. 90-94.
  • Carter J.L. Somatotyping – development and applications / J.L. Carter, B.H. Heath – Cambridge University Press, 1990. – 504 p.
  • Matiegka J. The testing of physical effeciecy //Amer. J. Phys. Antropol. – 1921. – Vol. 2, No.3. – P. 25-38.
  • Carotid Artery Diameter in Men and Women and the Relation to Body and Neck Size / J. Krejza, M. Arkuszewski, S.E. Kasner [et al.] // Stroke. – 2006. – No. 37 – P. 1103-1105.
  • Shephard Roy J. Body composition in biological anthropology / Roy J. Shephard. – Cambridge, 1991. – 340 p.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(60), 2017 год, 040-043 страницы, код УДК 616-073.7:616-071.2:613.99(477.44)