EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Орлова Л. Д.

  ЛУГОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФЛОРЫ В ПАРКАХ Г. ПОЛТАВА


  Об авторе: Орлова Л. Д.
  Рубрика БИОЛОГИЯ
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Травянистый компонент цветочной луговой флоры парков г. Полтава практически не изучался. Нами установлено, что он включает 322 видов, относящихся к 216 родам, 54 семействам. По наличию представителей различных типов луговых фитоценозов (сухопутных, пойменных и низинных) в парках наблюдается тенденция, подобная общей характеристики луговой флоры парков по количеству видов Magnoliophyta. Наибольшее разнообразие луговых видов растений в парках из пойменных травостоев (80,0%), меньше – суходольных (50,3%) и низменных (40,3%) общего количества выявленных представителей. Первое место в спектре семейств флоры региона, как и в большинстве Голарктическая флор, принадлежит Asteraceae. Высокие места (в первой десятке) занимают такие другие ведущие семейства флоры Древнего Средиземноморья: Fabaceaе, Caryophyllaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Rosaceae. Второе, девятое и десятое места принадлежат преимущественно Голарктическая семействам – Poaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae. Третье место заняли представители семейства Brassicaceae, что является показателем значительной рудерализованости территории. Среди выявленных луговых представителей флоры парков м. Полтава преобладают двудольные виды (соотношение однодольных и двудольных равно 1,0:4,0). В процентном выражении представителей двудольных было 80,0%, а однодольных - 20,0%. Соотношение разнообразия видов двудольных и однодольных представителей флоры парков из разных типов лугов оказалось неодинаковым. Так, луговые виды с низменных фитоценозов имели его на уровне 1,0: 3,0, пойменные – 1,0:5,7, суходольные – 1,0:7,1. Установлено, чт.о в луговой флоре парка только 22 рода содержат три и более видов, остальные имеют по 1-2 представителя. Расчеты показывают, что на одно семейство луговой флоры парков м. Полтава приходится 6,0 видов, на один род в общем – 1,5 вида.
  Ключевые слова флора, луговой компонент, парки, г. Полтава
  Список цитируемой литературы
  • Bairak O. M. Konspekt flory Livoberezhnoho Prydniprovia. Sudynni roslyny / O.M. Bairak // – Poltava: Verstka,- 1997. – 164 s.
  • Bairak O. M. Konspekt flory Poltavskoi oblasti. Vyshchi sudynni roslyny / O. M. Bairak, N. O. Stetsiuk // – Poltava : Verstka, - 2008. – 196 s.
  • Belgard A. L. Lesnaya rastitelnost yugo-vostoka USSR / A. L. Belgard // – K.: Izdatelstvo Kiev. un-ta, - 1950. – 264 s.
  • Voloshyna N. O. Analiz fitoriznomanittia zaplavy Dnipra v mezhakh mehapolisu / N. O. Voloshyna, L. O. Karmyzova // Pytannia stepovoho lisoznavstva ta lisovoi rekultyvatsii zemel. – 2013. – Vypusk 42. – S. 97-100.
  • Vladimirov V. V. Urboekologiya / V. V. Vladimirov // – M.: MNEPU, - 1999. – 204 s.
  • Halchenko N. P. Kadastr roslynnoho svitu rehionalnoho landshaftnoho parku “Kremenchutski plavni” / N.P. Halchenko, O.L. Kortsova // Visnyk KDPU. – 2006. – Vypusk 2/(37). Chastyna 2. – S. 140-142.
  • Hlibovytska N. Vplyv urbanizovanoho seredovyshcha na intensyvnist plodonoshennia ta masu vehetatyvnykh i heneratyvnykh orhaniv lypy sertselystoi (Tilia cordata L.) / N. Hlibovytska // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna. – 2013. – Vyp. 62. – S. 146–151.
  • Homlia L. M. Flora vyshchykh sudynnykh roslyn Poltavskoho raionu / L. M. Homlia, D. A. Davydov // – Poltava: Tekhservis, - 2008. – 212 s.
  • Hrechyshkina Yu. V. Pryrodna flora sudynnykh roslyn m. Kyieva / Yu.V. Hrechyshkina: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia. kand. biol. Nauk: spets. 03.00.05 «Botanika» / Yu. V. Hrechyshkina. – K., - 2010. – 23 s.
  • Doiko N. M. Flora luchno-stepovykh fitotsenoziv dendrolohichnoho parku «Oleksandriia» NAN Ukrainy / N. M. Doiko // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: biolohiia. – 2014. – Vyp. 20, No.1100. – S. 281-285.
  •  Kolesnikov L. O. Aziatsko-tykhookeanski elementy dendroflory parku Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii / L. O. Kolesnikov, O.L. Kolesnikova // Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. – 2013. – No.1. – S. 61-65.
  • Kucheriavyi V. P. Problemy staloho rozvytku urboekosystemy velykoho mista / V. P. Kucheriavyi // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2008. – Vyp. 18.12. – S. 23-29.
  • Mezhdunarodnyiy kodeks botanicheskoy nomenklaturyi, prinyatyiy XV Mezhdunarodnyim botanicheskim kongressom, (Iokogama, avg.–sent. 1993 g.). – SPb.: Mir i semya, - 1996. – 191 s.
  • Nikitina M. S. Biologicheskoe raznoobrazie sosudistyih rasteniy skverov i parkov tsentralnoy chasti goroda Kalugi / M. S. Nikitina, M. N. Sionova // – Kaluga: KGPU im. K.E. Tsiolkovskogo, 2006. – Kniga sedmaya. (Sbornik nauchnyih trudov). – C. 89-110.
  • Opredelitel vyisshih rasteniy Ukrainyi / Yu.N. Prokudin // – K.: Nauk. dumka, - 1987. – 548 s.
  • Orlova L. D. Bioekolohichni osoblyvosti luchnykh fitotsenoziv Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy (produktyvnist ta ratsionalne vykorystannia) / L. D. Orlova // – Poltava: PNPU im. V. H. Korolenka, - 2011. – 278 s.
  • Panasenko T. Vnutrishnovydova riznomanitnist kultyvovanoi dendroflory parkiv Poltavshchyny / T. Panasenko // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – 2009. – Vyp. 22 – S. 9-11.
  • Panasenko T. V. Dendroflora parkiv Poltavshchyny: suchasnyi stan, shliakhy zberezhennia ta rozvytku: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. biol. nauk: spets. 03.00.05 "Botanika" / T.V. Panasenko; NAN Ukrainy. Nats. bot. sad im. M.M. Hryshka. – K., - 2007. – 20 s.
  • Parky Poltavshchyny: istoriia stvorennia, suchasnyi stan dendroflory, shliakhy zberezhennia i rozvytku / O. M. Bairak, V.M. Samorodov, T.V. Panasenko. – Poltava, - 2007. – 267 s.
  • Parpan V. I. Metodolohichni aspekty otsinky ekolohichnoho stanu urbanizovanykh i tekhnohenno zminenykh terytorii / V. I. Parpan, M. M. Mylenka // Visn. Dnipropetrovsk. un-tu. Biolohiia. Ekolohiia. - 2010. Vyp. 18. T. 2. S. 61–68.
  • Poltavshchyna: Entsykl. dovid. / Za red. A. V. Kudrytskoho // – K.: UE, 1992. – 1024 s.
  • Smoliar O. M. Fitoriznomanitnist Livoberezhnoho Prydniprovia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra biol. nauk: spets. 03.00.05 «Botanika» / O.M. Smoliar. – K., - 2000. – 36 s.
  • Travleev A. P. Opyit detalizatsii strukturnyih komponentov lesnogo biogeotsenoza v stepi / A. P. Travleev // Biogeotsenologichni doslidzhennya na Ukrayini / Dnipropetrov. derzh. un-t. – Dnipropetrovsk, - 1973. – S. 38–41.
  • Iakubenko B. Ye. Pryrodni kormovi uhiddia Lisostepu Ukrainy : flora, roslynnist, dynamika, optymizatsiia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia. d-ra biol. nauk : spets. 03.00.05 «Botanika» / B.Ie. Yakubenko // – K., - 2007. – 47 s.
  • Mosyakin S. L. Vaskular Plants of Ukraine a Nomenclatural Checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk // – Kiev: National Academy of Sciences of Ukraine M. G. Kholodny Institute of Botany,- 1999. – I – XXIII, 1 – 346 p.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(61), 2017 год, 161-165 страницы, код УДК 581.526.45.9:630*27(477.53-25)
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-3-61-161-165