EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Андреюк Н. Л.

  ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА


  Об авторе: Андреюк Н. Л.
  Рубрика ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
  Тип статьи Обзорная статья
  Аннотация В статье обобщены научные достижения ученых по вопросам состояния вестибулярного аппарата спортсменов и влияния тренировок на его устойчивость. Виды спорта, включающие в себя сложно-координационные движения, требуют высокого уровня развития вестибулярного апарата. Развитие вестибулярной функции в течение жизни человека осуществляется неравномерно. Уровень вестибулярной устойчивости имеет прямую зависимость от роста тренированности, спортивной квалификации и периода тренировочного цикла. От функционального состояния вестибулярного анализатора зависит успех формирования сложных двигательных навыков.
  Ключевые слова вестибулярный аппарат, вестибулярная устойчивость, равновесие, тренировки
  Список цитируемой литературы
  • Afonin V. M. Spetsialna (vestybuliarna) pidhotovka viiskovosluzhbovtsiv / V. M. Afonin // Problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, - 2011. – No. 2. – S.7-9.
  • Bulatova M. M. Srednegore, vyisokogore i iskusstvennaya gipoksiya v sisteme podgotovki sportsmenov / M.M. Bulatova, V.N. Platonov // Sportivna meditsina. – 2008. – No.1. – S. 95–119.
  • Bykova O. I. O. Zviazok efektyvnosti zmahalnoi diialnosti handbolistiv 13-14 rokiv z pokaznykamy fizychnoi pidhotovlenosti / O.O. Bykova // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura. – 2016. – Vyp. 23. –S. 43–49.
  • Ivashchenko O. V. Vikova dynamika funktsionalnoi, koordynatsiinoi y sylovoi pidhotovlenosti divchat 8-9 klasiv / O. V. Ivashchenko, T. V. Karpunets, Yu. V. Krinin // Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia. - 2014. – No. 1. - S. 34-42.
  • Korotkov Yu. A. Vestibulyarnaya ustoychivost moryakov / Yu.A. Korotkov, S.S. Markaryan // Zhurnal ushnyih, nosovyih i gorlovyih bolezney. – 1987. – No. 5. – S. 48–50.
  • Moiseienko O. K. Vyznachennia funktsionalnoho stanu vestybuliarnoho analizatora voleibolistiv 14–15 rokiv pid vplyvom spetsialno-spriamovanykh vprav / O. K. Moiseienko, Yu. A. Horchaniuk, V. A. Horchaniuk // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – Kharkiv: KhDAFK, 2015. – No. 2(46). – S. 133–137.
  • Помещикова И. П. Уровень вестибулярной устойчивости баскетболисток студенческой команды // И. П. Помещикова, А. О. Чек // – Уфа: Уфимский гос. ун-т экономики и сервиса, - 2014. – С. 431–434.
  • Pomeschikova I. P. Vpliv vprav vestibulyarnoYi spryamovanostI na rIven tehnIko-taktichnoYi pIdgotovlenostI basketbolIstok studentskoYi komandi / I. P. Pomeschikova // – Poltava: PNPU, - 2016. – S. 195–200.
  • Smirnov V. V. Kontseptualnyie osnovyi i tehnologiya spetsialnoy fizicheskoy trenirovki dlya povyisheniya vestibulyarnoy ustoychivosti voennyih letchikov: avtoref. dis. na soisk. uchen. stepeni kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitelnoy i adaptivnoy fizicheskoy kulturyi», spets. 14.00.32 «Aviatsionnaya, kosmicheskaya i morskaya meditsina» / V.V. Smirnov // – Malahovka, - 2007. – 24 s.
  • Harchenko E. S. Dinamika somaticheskih pokazateley basketbolistov pod vliyaniem spetsialnyih uprazhneniy, napravlennyih na povyishenie ustoychivosti vestibulyarnogo analizatora / E. S. Harchenko // Slobozhanskiy naukovo-sportivniy visnik. – HarkIv: HDAFK, - 2016. – No. 3 (53). – S. 104–108.
  • Chinkin A. S. Vegetativnyie i somaticheskie reaktsii sportsmenov igrovyih vidov sporta na vestibulyarnoe razdrazhenie / A.S. Chinkin, A.S. Nazarenko // Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemyi fizicheskoy kulturyi i sporta – 2009. – T. 10, No.1. – S. 84-94.
  • Chinkin A. S. Vestibulyarnaya ustoychivost sportsmenov raznyih vidov sporta. /A. S. Chinkin // – Povolzhskiy GAFKSIT, - 2011. – 167 s.
  • Shyriaieva I. V. Osoblyvosti rozvytku koordynatsiinykh zdibnostei yunykh basketbolistiv / I. V. Shyriaieva, Ye. S. Kharchenko // – Kharkiv: KhDAFK, -2015. – S. 127–128.
  • Dieterich M. Dominance for vestibular cortical function in the non-dominant hemisphere / M. Dieterich, S. Bense, S. Lutz // Cereb. Cortex. – 2003. – № 13. – P. 994–1007.
  • Young L. R. Vestibular reactions to spaceflight: human factors issues / L. R. Young // Aviat Space Environ Med. – 2000. – № 71(9). – P. 100–104.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(61), 2017 год, 166-168 страницы, код УДК 796.012.266
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-3-61-166-168