EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гринь В.Г., Шерстюк О.А., Пилюгин А.В., Свинцицкая Н.Л., Лавренко А.В.

  ИЗУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ


  Об авторе: Гринь В.Г., Шерстюк О.А., Пилюгин А.В., Свинцицкая Н.Л., Лавренко А.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Слезные железы находятся в сфере внимания не только клиницистов, но и морфологов, между которыми есть понила-ние того, что, клиническое толкование морфологической фактологии должно опираться на современные анатомические сведения. Материалом исследования послужили 10 препаратов слезных желез (пальбебральная часточка) человека. Исполь-зование способа многослойной пластической реконструкции позволяет получить увеличенную реконструкцию слезной железы, которую можно изучать с разных сторон, получая исчерпывающее представление о форме и размерах, а токож позволяет изучить внутренний рельеф органа, геометрию просвета эпителиальных взводных протоков желез, определить изменения толщины стенки, получить наглядное представление о микротопографии взаимо-отношения различных звеньев микроциркуляторного русла с эпителиальными экскре-торными протоками в слезных железах человека.
  Ключевые слова слезная железа, экскреторные протоки, пластическая реконструкция
  Список цитируемой литературы
  • Aminova GG, Kupriyanov IE, Sapin MV. Strukturyi obespechivayuschie regulyatsiyu krovotoka v sosudah mikrotsirkulyatornogo rusla. Morfologiya. 2005;6:38-42.
  • Belokon SA, Vitko YuN, Tkachenko PI, Starchenko II, Grin VG. Optimizatsiya issledovaniya strukturnyih elementov biologicheskih tkaney na gistotopograficheskih shlifah. Molodoy uchYonyiy. Kazan. 2014; I,15(74):134-7.
  • Brzheskyi VV, Somov EE. Syndrom sukhoho hlaza: sovremennыe aspektы dyahnostyky y lechenyia. Syndrom sukhoho hlaza. 2002;1:3-9.
  • Hryn VH, Kostylenko YuP, Sherstiuk OO, Bobyrov VM, Riabushko MM, Bilash SM, vynakhidnyky; Vyshchyi derzhavnyi navchalnyi zaklad Ukrainy "Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia". Prystrii dlia vyhotovlennia standartyzovanykh za tovshchynoiu plastynchastykh epoksydnykh shlifiv. Patent Ukrainy № 99704. 2015 Cher 25.
  • Hryn VH, Sherstiuk OO, Starchenko II, Prylutskyi OK, Svintsytska NL, vynakhidnyky; Vyshchyi derzhavnyi navchalnyi zaklad Ukrainy "Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia". Sposib kompleksnoho morfolohichnoho doslidzhennia chervopodibnykh vidrostkiv liudyny v epoksydnii smoli «Epon-812». Patent Ukrainy № 112472. 2016 Hrud 26.
  • Hryn VH. Vykorystannia prystroiu dlia vyhotovlennia standartyzovanykh za tovshchynoiu plastynchastykh epoksydnykh shlifiv v morfolohichnykh doslidzhenniakh. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2015;15,4(52):224- 6. Hryn VH.
  • Joffre C, Viau S, Grégoire S. Lipid Composition of Lacrimal Glands in Rats: Comparison With Human Lacrimal Glands and Possible Nutritional Modulation. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2007;48:440.
  • Kaidashev IP, Shynkevych VI, Riabenko VV. Imunohistokhimichne doslidzhennia slyzovykh obolonok. Laboratorna diahnostyka. 2003;3:15-20.
  • Kostilenko YuP, Boyko IV, Starchenko II, Prilutskiy AK. Metod izgotovleniya gistologicheskih preparatov, ravnotsennyih polutonkim srezam bolshoy obzornoy poverhnosti, dlya mnogotselevyih morfologicheskih issledovaniy. Morfologiya. 2007;132(6):77-82.
  • Kostilenko YuP. Metodyi mnogosloynoy rekonstruktsii epitelialnyih kompleksov slyunnyih zhelez na osnove seriynyih polutonkih srezov. Arhiv anatomii, gistologii i embriologii. 1983;85,1:85-8.
  • Kostylenko YuP, Starchenko II. Vykorystannia stereomorfolohichnykh metodiv doslidzhennia na ultramikroskopichnomu rivni. Bukovynskyi medychnyi visnyk. Chernivtsi. 2001;5,1-2:93-4.
  • Pilyugin AV, Tihonova OA, Rogulya VA. Strukturnaya organizatsiya ekskretornyih protokov sleznoy zhelezyi cheloveka. Svit meditsini ta biologiyi. Poltava. 2008;81-3.
  • Sherstiuk OO, Bezkorovaina IM, Hryn VH, Kononov BI, Svintsytska NL. Mikroskopichna budova orbitalnoi chastky sliznoi zalozy liudyny zriloho viku. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;4,1(133):318-20.
  • Sherstiuk OO, Svintsytska NL, Hryn V, Piliuhin AV, Ustenko RL, Katsenko AL. Skorochuvalni elementy ekskretornykh protok palpebralnoi chastochky slozovoi zalozy liudyny. Biolohiia ta ekolohiia. 2016;2,2:94-8.
  • Zoukhri D, Fix A, Alroy J. Mechanisms of Murine Lacrimal Gland Repair after Experimentally Induced Inflammation. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2008;49:4399-406.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(63), 2018 год, 113-116 страницы, код УДК 611.846.4-061:611-08
  DOI 10.26.724/2079-8334-2018-1-63-113-116