EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гринь E.В., Гринь В.Г., Федорченко И.Л., Ющенко Ю.П.

  ЗАВИСИМОСТЬ ВЫРАЖЕННОСТИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ОТ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ


  Об авторе: Гринь E.В., Гринь В.Г., Федорченко И.Л., Ющенко Ю.П.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Наличие и степень выраженности психических расстройств во многом зависит от морфо-функционального состояния головного мозга. Подавляющее количество бойцов, принимавших участие в боевых действиях, страдает посттравматическим стрессовым расстройством, перенесших черепно-мозговые травмы. Установление зависимости выраженности аффективных расстройств от морфо-функционального состояния головного мозга после перенесенной черепно-мозговой травмы. При условии получения информированного согласия были обследованы 60 пациентов в возрасте от 19 до 60 лет – участники боевых действий, которые страдали психическими расстройствами непсихотического характера и проходили стационарное лечение в одном из отделений Полтавской областной клинической психиатрической больницы им. А.Ф. Мальцева в период с 2014 по 2016 гг. Всем пациентам проводилось комплексное клиническое обследование, КТ головного мозга и другие исследования, осмотры специалистов. Результаты проведенных исследований показывают, что выраженность психических нарушений зависит от морфо-функционального состояния головного мозга. Нарушение психической сферы, а именно аффективные расстройства, являются неотъемлемой составной частью клинической картины последствий черепно-мозговых травм. Пациенты с посттравматическими стрессовыми расстройствами и психическими расстройствами, обусловленными повреждением головного мозга (вследствии черепно-мозговой травмы) должны в обязательном порядке получать комплексную психотропную и сосудистую терапию.
  Ключевые слова морфо-функциональное состояние головного мозга, черепно-мозговая травма, посттравматическое стрессовое расстройство
  Список цитируемой литературы
  • Buriak O, Hinevskyi M, Katerusha H. Viiskovyi syndrom "ATO". Aktualnist ta shliakhy vyrishennia na derzhavnomu rivni. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl. 2015;2(43):176-181. [in Ukrainian]
  • Hryhorova I, Kufterina N. Dynamika kohnityvnykh zmin u khvorykh iz naslidkamy zakrytoi cherepno-mozkovoi travmy. Mezhdunarodniy nevrolohycheskyi zhurnal. 2012;3(49):145–149. [in Ukrainian]
  • Hryn V. Limbichna systema. Retykuliarna formatsiia. Yadra striopalidarnoi systemy. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;4,1(133):17-20. [in Ukrainian]
  • Hryn V. Obolonky holovnoho ta spynnoho mozku. Dzherela utvorennia ta shliakhy tsyrkuliatsii tserebrospinalnoi ridyny. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014;2,3(109):71-75. [in Ukrainian]
  • Korshnyak V, Gozhenko A, Nasibullin B i dr. Neyrofiziologicheskoe obosnovanie nekotoroy nevrologicheskoy simtomatiki ostrogo perioda cherepno-mozgovoy travmyi, obuslovlennoy deystviem vzryivnoy volnyi. J. Education, Health and Sport. 2016;6(3):140–147. [in Russian]
  • Kostilenko Yu, Boyagina O. Printsip ustroystva bolshogo mozga cheloveka (analiticheskiy obzor literaturyi). Meditsina sogodni i zavtra. 2015;3(68):10–18. [in Russian]
  • Matiash M, Khudenko L. Ukrainskyi syndrom: osoblyvosti posttravmatychnoho stresovoho rozladu v uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2014;6(104):124-127. [in Ukrainian]
  • Semchyshyn M. Klinika, diahnostyka ta likuvannia khvorykh z viddalenymy naslidkamy boiovoi cherepno-mozkovoi travmy i pislia travmatychnym stresovym rozladom. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2017;XVI,1(59):140-143. [in Ukrainian]
  • Shevaga V. Rannie i otdalennyie posledstviya cherepno - mozgovoy travmyi: mediko-sotsialnyie aspektyi i vozmozhnosti neyroprotektsii. Zdorovie Ukraini. 2009;5(1):45. [in Russian]
  • Skoromets A, Pugacheva E. Issledovanie effektivnosti kompleksnogo preparata tsitoflavin dlya korrektsii posledstviy cherepno-mozgovoy travmyi. Zhurnal nevrologi i psihiatrii. 2010;110(3):31-36. [in Russian]
  • Suhorukov V. Kliniko-nevrologicheskiy, elektrofiziologicheskiy i neyropsihicheskiy aspekt ostrogo perioda legkoy zakryitoy cherepno-mozgovoy travmyi u kombatantov. In: Suhorukov V, Bovt Yu, Privalova N i dr. Aktualni pitannya suchasnoyi psihiatriyi, narkologiyi ta nevrologiyi. Kharkiv: 2014, r. 356. [in Ukrainian]
  • Teshchuk V, Teshchuk N. Pidkhody do likuvannia pisliatravmatychnykh stresovykh rozladiv u viiskovosluzhbovtsiv – uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2016;24,4(89):122-128. [in Ukrainian]
  • Voloshyn P, Maruta N, Shestopalova L ta in. Diahnostyka, terapiia ta profilaktyka medykopsykholohichnykh naslidkiv boiovykh dii v suchasnykh umovakh: metodychni rekomendatsii. Kharkiv. 2014;67. [in Ukrainian]
  • Zadorozhna B. Deiaki klinichni aspekty dyferentsialnoi diahnostyky viddalenoho periodu cherepno-mozkovoi travmy. Praktychna medytsyna. 2012;2(XVIII):3-8. [in Ukrainian]
  • Hines L, Sundin J, Rona R et al. Posttraumatic stress disorder post Iraq and Afghanistan: prevalence among military subgroups. Can. J. Psychiatry. 2014;59(9):468-79.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(64), 2018 год, 029-032 страницы, код УДК 616.895-0318:616.831-001.3-06
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-29-32