EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Вильхова И.В.

  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАНАЛЬЦЕВ НЕФРОНА НА ПОЗДНИХ СРОКАХ ХРОНИЧЕСКОГО ОПИОИДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ


  Об авторе: Вильхова И.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью исследования является изучение изменений проксимальных канальцев, петли нефрона, дистальных канальцев при длительном использовании налбуфина на поздних сроках в эксперименте. В результате проведенного исследования установлено ряд патологических изменений канальцев нефрона. При длительном введении опиоидов на поздних сроках наблюдаются изменения всех частей канальцев нефрона. Наиболее выраженные изменения выявлены в проксимальных извитых канальцах. В течение эксперимента в части проксимальных канальцев на поздних сроках опиоидного воздействия обнаружены признаки зернистой и гиалиново-капельной дистрофии, выраженные некротические изменения. Указанные изменения прогрессируют в течение эксперимента. Эпителиоциты петель нефрона в конце восьмой недели эксперимента испытывают деструктивных изменений, которые уже не наблюдаются через десять недель эксперимента и до его завершения. В конце восьмой недели эксперимента и до его завершения обнаружено некротические изменения эпителиоцитов отдельных дистальных канальцев.
  Ключевые слова почка, канальцы нефрона, налбуфин
  Список цитируемой литературы
  • Vilkhova IV. Zminy struktury nyrkovoho tiltsya na riznykh terminakh khronichnoho opioyidnoho vplyvu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2014; 46(4): 78-81. [in Ukrainian]
  • Vilkhova IV. Morfolohichni zminy kanaltsiv nefrona pry khronichnomu opioyidnomu vplyvi. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2015; 49(2): 85-88. [in Ukrainian]
  • Galyutin SG, Golevtsova ZSH, Vorozhtsov MG. Nefropatii u lits, upotreblyayushchikh opiaty. Nefrologiya. 2004; 2 (8): 105-106. [in Russian]
  • Zavadovskaya VD, Zhogina TV, Chuykova KI, Redchenkova YEM, Perova TB, Chernyshova G.Ye, i dr. Osobennosti izmeneniy parenkhimatoznykh organov u bolnykh opiynoy narkomaniyey, stradayushchikh khronicheskim virusnym gepatitom po dannym ultrazvukovogo issledovaniya . Ultrazvuk. i funkts. diagnostika. 2006; 2:12-20. [in Russian]
  • Korzhevskiy DE, Gilyarov AV. Osnovy gistologicheskoy tekhniki.Sankt-Peterburg: SPb «SpetsLit»; 2010. 95 s. [in Russian]
  • Lunkova LK, Makarova O.V, Kanibolotskiy AA, i dr. Morfologiya organov immunnoy sistemy pri narkomanii. Arkhiv patol. 2002; 4 (63):21-25. [in Russian]
  • Onysko IO, Onysko RM, Korol AP, Mayevskyi OYe. Mikrostrukturni zminy v yazytsi, vyklykani vplyvom malykh doz opioyidu protyahom 42-okh i 56-ty dib (eksperymentalne doslidzhennia). Visnyk morfolohiyi. 2013; 2(19):280-285. [in Ukrainian]
  • Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, ta in., vynakhidnyky; Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Sposib modelyuvannya khronichnoho opioyidnoho vplyvu. Patent Ukrayiny №76565. 2013 Sich 10. [in Ukrainian]
  • Pigolkin YuI, Bogomolov DV. Morfologicheskiye izmeneniya vnutrennikh organov pri opiynoy narkomanii. Arkhiv patologii. 2002; 1. 3 -5. [in Russian]
  • Popyk PM. Morfolohichni zminy sudyn pidshlunkovoyi zalozy pry perytoniti, sprychynenomu vvedennyam nalbufinu v eksperymenti. Visnyk morfolohiyi. 2014;1 (20):170-171. [in Ukrainian]
  • Rybakova MG, Kapitulskaya TB. Sravnitelnaya kharakteristika porazheniya pochek pri infektsionnom endokardite u narkomanov i u lits, ne upotreblyavshikh vnutrivennyye narkotiki. Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi. Chelyabinsk; 2008. 125-126. [in Russian]
  • Sivolap YuP, Savchenkov VA. Zloupotrebleniye opioidami i opioidnaya zavisimost. 6. Moskva: OAO Meditsina. 2005; 304s. [in Russian]
  • Paltov Y, Kryvko Y, Fik V, Vilkhova I, Soguyko Y, Voitsenko K, et al. Dynamics of occurrence of pathomorphological changes in retina layers at the end of the second week of opioid effect. Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herald. 2017; 1: 25 – 30.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(64), 2018 год, 131-134 страницы, код УДК 611.612-018.1:615.212.7]''7''
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-131-134