EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Марчишин С.М., Гудзь Н. А., Крицкая Г.А., Андриишин А.П., Твердохлиб Н.О.

  ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРИГИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА С САХАРОСНИЖАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ НА ГИСТОСТРУКТУРУ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС СО СМОДЕЛИРОВАННЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА


  Об авторе: Марчишин С.М., Гудзь Н. А., Крицкая Г.А., Андриишин А.П., Твердохлиб Н.О.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В опытах на крысах исследована гистологическая структура поджелудочной железы в условиях экспериментального сахарного диабета после введения растительного экстракта корневых клубней якона и препаратов сравнения “Арфазетин” и метформин. Выявлено, что исследуемый растительный экстракт имеет выразительное защитное влияние на микроскопическое строение поджелудочной железы: деструктивные изменения в эндокринных островках уменьшались, количество морфологически полноценных инсулиноцитов существенно увеличивалось. Полученные морфологические и морфометрические данные показали, что растительный экстракт корневых клубней якона значительно уменьшает диабетогенное действие дексаметазона и оказывает лучший положительный эффект на эндокринный аппарат поджелудочной железы по сравнению с препаратом “Арфазетин” и почти не уступает метформину.
  Ключевые слова густой эстракт корневых клубней якона, экспериментальный сахарный диабет, дексаметазон, поджелудочная железа, эндокринные клетки, гистологическое исследование
  Список цитируемой литературы
  • Horbenko NI. Patohenetychne obgruntuvannya efektyvnosti pokhidnoho yantarnoyi kysloty – fensuktsynalu v terapiyi tsukrovoho diabetu ta yoho sudynnykh uskladnen (eksperymentalne doslidzhennya) [avtoref. dys. dokt. biol. nauk]. Kharkiv, 2004. 36 s. [in Ukrainian]
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Excel. 2001. 320 s. [in Russian]
  • Merkulov GA. Kurs patologogistologicheskoy tekhniki. M.: Meditsina, Leningr. otd-niye; 1969. 424s. [in Russian]
  • Mozheyko LA, Sokolov NK. Sravnitelnoye izucheniye strukturno-funktsionalnykh izmeneniy pankreaticheskikh ostrovkov pri eksperimentalnom sakharnom diabete. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2014; 2: 89-92. [in Russian]
  • Nesterok Yu A. Morfologicheskoye issledovaniye triady organov – pechen, podzheludochnaya zheleza i dvenadtsatiperstnaya kishka – pri eksperimentalnom opistorkhoze [avtoreferat diss. kand. biol. nauk]. M., 2013. 24 s. [in Russian]
  • Polozova LG. Terapiya sakharnogo diabeta 2-go tipa: effektivnost, dokazannaya vremenem. Mezhdunarodnyy endokrinologicheskiy zhurnal. 2013; 4 (52): S. 57-62. [in Russian]
  • Rebrova OYu. Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primeneniye paketa prikladnykh programm STATISTICA. M.: MediaSfera; 2006. 312 s. [in Russian]
  • Savych AO, Marchyshyn SM, Ostrovskyi NM, LaryanovskaYuB. Histolohichne doslidzhennya vplyvu zboru antydiabetychnoho na tkanyny pidshlunkovoyi zalozy u shchuriv iz tsukrovym diabetom, indukovanym vvedennyam deksametazonu. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2016; 5: 92-100. [in Ukrainian]
  • Khalafyan AA. STATISTICA 6. Statisticheskiy analiz dannykh. 3-ye izd. Uchebnik. M. : OOO “Binom-Press”; 2007. 512 s. [in Russian]
  • Khem А, Kormak D. Gistologiya:Transl. from Engl. М.: Mir. 1983; 5: 296 s. [in Russian]
  • European convention for the protection of vertebrale animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe, Strasburg; 1986. EST. 123. 53 p.
  • Upendra Rao М. [et al.]. Herbal Meicines for Diabetes Mellitus. International Journal of ChemTech Research. 2010; 2 (3): 1883-1892.
  • Wild S., Roglie G., Green A., Sicree R., King H. Global prelevance of diabetes. Estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 2004; 27 (5): 1047-1053.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(64), 2018 год, 160-165 страницы, код УДК 616.37-091.8-06:616.379-008.64-085.322:615.349.7
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-160-165