EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гудыма А.А., Кащак Т.В., Шепитько К.В.

  АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНЫЙ И ЦИТОКИНОВЫЙ БАЛАНС В ПОЗДНИЙ ПЕРИОД КОМБИНИРОВАННОЙ ТРАВМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ


  Об авторе: Гудыма А.А., Кащак Т.В., Шепитько К.В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью исследования было выяснить антиоксидантно-прооксидантный и цитокиновый баланс в поздний период комбинированной травмы в эксперименте. Эксперименты выполнены на 90 нелинейных белых крысах-самцах массой 180-200 г. Установлено, что в период поздних проявлений травматической болезни (14-28 сутки) в условиях моделируемых травм продолжает оставаться нарушенным баланс антиоксидантно-прооксидантных механизмов и образования про- и противовоспалительных цитокинов. Их амплитуда и вектор зависят от происхождения травмы. В условиях изолированной скелетной травмы величина АПИ снижаетсяна 21 сутки, что указывает на доминирование прооксидантных механизмов и недостаточность антиоксидантной защиты. После моделирования ожога нарушение антиоксидантно-прооксидантного баланса было максимальным на 14 сутки с последующим восстановлением, которое до 28 суток не достигает уровня контроля. В условиях комбинированной травмы период поздних проявлений травматической болезни сопровождается значительными нарушениями антиоксидантно-прооксидантного и цитокинового баланса, что проявляется значительным снижением величины AПИ, которое на фоне снижения содержания в сыворотке крови провоспалительного цитокина IL-1α и повышения противовоспалительного IL-4 является неблагоприятной реакцией на травму и свидетельствует о замедлении восстановления эпидермиса и нарушениибарьерных свойств кожи в целом.
  Ключевые слова комбинированная травма, поздний период, антиоксидантное-прооксидантный баланс, цитокины
  Список цитируемой литературы
  • Dzyuba DA, Malysh IR, Zgrzheblovskaya LV.. Pokazateli aktivatsii apoptoza v techenii politravmy tyazheloy stepeni. Ukrayinskyi zhurnal ekstremalnoyi medytsyny. G. O. Mozhaêva. 2008; 9(1): 53–58. [in Russian]
  • Yelskiy VN, Zyablitsev SV. Modelirovaniye cherepno-mozgovoy travmy. Donetsk: Izd-vo «Novyi mir», 2008. 140 s. [in Russian]
  • Zyatkovska OYa. Patohenetychna rol perekysnoho okyslennya lipidiv i antyoksydantnoho zakhystu v umovakh kombinovanoyi travmy. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny. 2010;13: 50-55. [in Ukrainian]
  • Zyatkovska OYa, . Hudyma AA. Rol poperednoho hostroho emotsiynoho stresu v perebihu kombinovanoyi travmy v eksperymenti. Aktualni problemy transportnoyi medytsyny . 2011; 23:120-123. [in Ukrainian]
  • Kalinkin OG. Travmaticheskaya bolezn. Travma. 2013; 14:3. http://www.mif-ua.com/archive/article/36559 [in Russian]
  • Kozak DV. Osoblyvosti pokaznykiv peroksydnoho okyslennya lipidiv v dynamitsi rannyoho i piznyoho periodiv politravmy. Aktualnye problemy transportnoy medytsyny. 2012; 29:103–106. [in Ukrainian]
  • Kozak DV. Dynamika pokaznykiv antyoksydantnoho zakhystu u vidpovid na politravmu. Shpytalna khirurhiya. 2012; 59:60–64. [in Ukrainian]
  • Levytskyi AP, Pochtar VM, Makarenko OA, Hrydina LI. Antyoksydantno-prooksydantnyy indeks syrovatky krovi shchuriv z eksperymentalnym stomatytom i yoho korektsiya zubnymy eliksyramy. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2006;1:22–25. [in Ukrainian]
  • Malysh IR, Kozlov VK, Zgrzheblovskaya LV. Profil tsirkuliruyushchikh tsitokinov i ikh produktsíya mononuklearami v dinamike posttravmaticheskogo perioda u postradavshikh s politravmoy. Tsitokiny i vospaleniye. 2007; 6;49–56. [in Russian]
  • Pidruchna SR. Zminy tsytokinovoho statusu v plazmi krovi shchuriv za umov tyazhkoyi ta kombinovanoyi travmy. Medytsyna transportu Ukrayiny. 2012; 4:35-39. [in Ukrainian]
  • Prydruha SM, Bondarenko YuI, Borys RM. Dynamika pokaznykiv tsytolizu ta endohennoyi intoksykatsiyi v period piznikh proyaviv travmatychnoyi khvoroby ta yikh korektsiya tiotryazolinom. Klinichna ta eksperementalʹna patolohiya. 2013; 12(43); 42-45. [in Ukrainian]
  • Trutyak I, Hayda I, Bohdan I, Prokhorenko H, Medzyn V. Osoblyvosti suchasnoyi boyovoyi khirurhichnoyi travmy. Pratsi NTSH. Med. Nauky. 2015. 109–116. [in Ukrainian]
  • Barland CO, Zettersten E, Brown BS, Elias PM, Ghadially R. Imiquimod-induced interleukin-1 alpha stimulation improves barrier home ostasisinag ed murine epidermis. J. Invest. Dermatol. 2004; 122:330–6.
  • Komine MS, Rao LM, FreedbergI. et al. Interleukin-1 induces transcription of keratin K6 in human epidermal keratinocytes. J. Invest. Dermatol. 2001; 116:330-338.
  • Regas FC, Ehrlich HP. Elucidating the vascular response to burn swith a new rat model. J.Trauma. 1992; 32:557–563.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(67), 2019 год, 042-047 страницы, код УДК 612.015.11/.32+612.017.1]-02:616-001-036.8-092.9
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-42