EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гринь В.Г., Костиленко Ю.П., Ячминь А.И.

  ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДКА БЕЛЫХ КРЫС


  Об авторе: Гринь В.Г., Костиленко Ю.П., Ячминь А.И.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Пищеварительный тракт человека и белых крыс имеет больше сходных черт, чем различий. Исследование видовых особенностей строения желудка белых крыс необходимо для пополнения современных морфологических сведений о возможности изучения течения и моделирования некоторых патологических состояний. Целью работы было детальное изучение анатомических особенностей желудка белых крыс. После изучения анатомических особенностей желудка белых крыс можно выделить дно, тело и пилорический отдел. Наличие двух разных по характеру пищеварительных процессов (бактериального - в преджелудках и ферментативного - в железистом отделе), согласно нашим данным, не является достаточно обоснованным, учитывая то, что в его полости отсутствует выраженное различие между беззалозистим (передшлунок) и железистым ( собственно желудок) отделами. Нами предложено заменить название передшлунок на «фундальный отдел», а железистую зону называть «гастральном отделом».
  Ключевые слова белые крысы, желудок, фундальный отдел, гастральный отдел, пищеварения
  Список цитируемой литературы
  • Avtandilov GG. Meditsinskaya morfometriya. Rukovodstvo. Moskva: Meditsina; 1990. 384 s. [in Russian]
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen: Monohrafiya. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328 s. [in Ukrainian]
  • Bedenyuk OA. Osoblyvosti prostorovoyi i strukturnoyi orhanizatsiyi shlunka bilykh laboratornykh shchuriv u normi. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny. 2015;4:20-23. [in Ukrainian]
  • Vasyutina ML, Smirnova SV. Sravnitelnyy analiz preparatov, ispolzuyemykh dlya obshchey anestezii u krys. Vestnik novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015;86(1):41-43. [in Russian]
  • Vlasenko VM, Tykhonyuk LA. Veterynarna anesteziolohiya. Bila Tserkva: Bilotserk. derzh. ahrar. un-t; 2010. 335 s. [in Ukrainian]
  • Hrytsenko SI, Viltsanyuk OO. Sposib vymiryuvannya obyemu biolohichnykh obyektiv. Visnyk morfolohiyi. 2000;2:333-334. [in Ukrainian]
  • Direktiva 2010/63/EU Yevropeyskogo parlamenta i Soveta ot 22 sentyabrya 2010 g. po zashchite zhivotnykh, ispolzuyemykh dlya nauchnykh tseley. Official Journal L. 20.10.2010;276:0033-0079. [in Russian]
  • Karkishchenko NN, Gracheva SV, redaktory. Rukovodstvo po laboratornym zhivotnym i al'ternativnym modelyam v biomeditsinskikh issledovaniyakh. Moskva: Profil-2S;2010. 358 s. [in Russian]
  • Makarova MN, Rybakova AV, Gushchin YAA, Shedko VV, Muzhikyan AA, Makarov VG. Anatomo-fiziologicheskaya kharakteristika pishchevaritelnogo trakta u cheloveka i laboratornykh zhivotnykh. Mezhdunarodnyi vestnik veterinarii. 2016;1:82-104. [in Russian]
  • Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny № 249 vid 01.03.2012 r. Ofitsiynyi visnyk Ukrayiny 06.04.2012;24:82. [in Ukrainian]
  • Nozdrachev AD, Polyakov YeL. Anatomiya krysy (laboratornyye zhivotnyye). SPb.:Lan; 2001. 464 s.
  • Petrenko EV. Sravnitelnaya anatomiya zheludka u cheloveka i gryzunov. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy. 2016;3(2):255-258. [in Russian]
  • Petrenko VM. Forma i topografiya zheludka u beloy krysy. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. 2012;4:227–229. [in Russian]
  • Tatarenko DP. Pishchevaritelnaya sistema belykh krys: anatomo- funktsionalnyye osobennosti i eksperimentalnyye raboty: monografiya. Moskva: RUSAYNS; 2016. 92 s. [in Russian]
  • Hryn VH, Svintsytska NL, Piliuhin АV, Ustenko RL, Katsenko AL. The use of injection-corrosive method in the study of extraorganic bloodstream of human intact stomach. Wiad Lek. 2017; 4:742-44.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(67), 2019 год, 133-137 страницы, код УДК 611.3:599.323.4
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-133