EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Васильев А.Г., Михальчук В.М., Гбур З.В., Вороненко Ю.В.

  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


  Об авторе: Васильев А.Г., Михальчук В.М., Гбур З.В., Вороненко Ю.В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье систематизированы ключевые результаты реформирования отрасли здравоохранения. Установлено, что реформы обусловят рост уровня конкуренции в отрасли медицины, что потребует от частных клиник оптимизации их работы. Доказано, что реализация реформ обусловливает развитие частной медицины, которая сегодня характеризуется рядом конкурентных преимуществ по сравнению с государственными медицинскими учреждениями: качеством медицинских услуг, оборудованием, широким спектром методов лечения и диагностики заболеваний, узкоспециализированными кадрами, возможностью обеспечивать постоянное обучение персонала. Выделены ключевые направления оптимизации работы частных клиник: налаживание сотрудничества с контрагентами частной клиники; оптимизация работы персонала, подбор кадров и формирование команд, оплата их труда в соответствии с законодательством; технико-технологическое обеспечение деятельности частной клиники, что предусматривает соответствие оборудования и помещения действующим правовым нормам; автоматизированные методы лабораторной диагностики, которые могут давать высокую производительность; интеграция информационных систем с государственными электронными сервисами в области здравоохранения.
  Ключевые слова реформы, здравоохранение, частные клиники, частная медицина, медицинские учреждения
  Список цитируемой литературы
  • Vyplaty za dohovoramy. [Elektronnyy resurs]. Dostupno na: https://nszu.gov.ua/ukladeni-dogovori/statistics. [in Ukrainian]
  • Dobrova VYe. Teoretychni aspekty planuvannya vymiryuvalnykh eksperymentiv pry provedenni klinichnykh doslidzhen likarskykh zasobiv. Upravlinnya, ekonomika ta zabezpechennya yakosti v farmatsiyi. 2010; 11: 6–11. [in Ukrainian]
  • Dopomizhnyy (satelitnyy) rakhunok okhorony zdorovya v Ukrayini u 2017 rotsi. [Elektronnyy resurs]. – Dostupno na: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian]
  • Kliniko-laboratornyye analiticheskiye tekhnologii i oborudovaniye. Menshikov VV. redaktor. Moskva: Akademiya; 2014. 240 s. [in Russian]
  • Konstytutsiya Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR). 2003; 29: 232. [in Ukrainian]
  • Kosovska LV, Kyrych NB. Osoblyvosti orhanizatsiyi reformuvannya okhorony zdorovʺya na rehionalʹnomu rivni. Materialy VII Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh ta studentiv. Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohiy. Ternopil: 28-29 lystopada 2018; 183-184. [in Ukrainian]
  • Krupyak L, Krupyak I. Kadrove zabezpechennya zakladiv okhorony zdorovʺya v umovakh provedennya medychnoyi reformy. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. [in Ukrainian]
  • Kuplyu zdorovya: TOP pryvatnykh medychnykh zakladiv Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. –Dostupno na: https://youcontrol.com.ua/news/kupliu-zdorovia-top-pryvatnykh-medychnykh-zakladiv-ukrayiny/. [in Ukrainian]
  • Lazoryshynets VV, Lisnevska NO, Kovalchuk LYa, Slabkyy HO, Holobchykov MV, Dyachuk DD, Shypko AF. Okhorona zdorovya Ukrayiny: stan, problemy, perspektyvy: spetsializovane vydannya. Kyiv: 2014. 608 s. [in Ukrainian]
  • Lekhan VM, Slabkyi HO, Shevchenko MV. Analiz rezultativ reformuvannya systemy okhorony zdorovya v pilotnykh rehionakh: pozytyvni naslidky, problemy ta mozhlyvi shlyakhy yikh vyrishennya. Ukrayina. Zdorovya natsiyi. 2015; 3: 67-86. [in Ukrainian]
  • Lysyak LV. Byudzhetna polityka u sferi okhorony zdorovya yak pidgruntya staloho lyudsʹkoho rozvytku. Visnyk Donbaskoyi derzhavnoyi mashynobudivnoyi akademiyi. 2016; 3: 113-119. [in Ukrainian]
  • Natsionalna stratehiya reformuvannya systemy okhorony zdorovya v Ukrayini na period 2015 – 2020 rokiv. [Elektronnyy resurs]. Dostupno na: http://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf. [in Ukrainian]
  • Orhanizatsiya roboty pryvatnoho medychnoho zakladu. [Elektronnyy resurs]. Dostupno na: https://www.medsprava.com.ua/article/1481-organzatsya-roboti-privatnogo-medichnogo-zakladu. [in Ukrainian]
  • Reforma systemy okhorony zdorovya. [Elektronnyy resurs]. Dostupno na: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/ rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya. [in Ukrainian]
  • Transformatsiya systemy. Shcho zminylosya za rik pislya pryynyattya zakonu pro medychnu reformu. [Elektronnyy resurs]. Dostupno na: http://moz.gov.ua/article/reform-plan/scho-zminilosja-za-rik-pislja-prijnjattja-zakonu-pro-medichnu-reformu-. [in Ukrainian]
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(69), 2019 год, 018-023 страницы, код УДК 614.2.001.73:362.11.003.52:334.012.32
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-3-69-18-23