EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гавловский А.Д., Голованова И.А., Страшко Е.Ю.

  ВЛИЯНИЕ МАНУАЛЬНОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ВЫПОЛНЕНИЯ TRE-УПРАЖНЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ АТО, КОТОРЫЕ НАХОДИЛИСЬ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ


  Об авторе: Гавловский А.Д., Голованова И.А., Страшко Е.Ю.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью данного исследования было определение влияния мануального, психологического вмешательства и выполнения TRE-упражнений на состояние тревожности участников АТО, которые находились на санаторно-курортном лечении в частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений «Миргородкурорт». В процессе мануального вмешательства, соединенного с вербализацией проблемы, достигается максимально быстрый терапевтический эффект. При тревоге, депрессии нарушается паттерн дыхания в сторону сокращения выдоха организм постоянно находится в состоянии фонового стрессового нарушения, которое сказывается и на физиологические процессы, и на эмоционально-поведенческом аспекте жизни. Поэтому для снятия тревожности доктором Дэвидом Берсели была предложена специальная методика, которая включает в себя упражнения для снятия напряжения, стресса и травматического опыта Tension, Stress und Trauma Releasing Exercises (TRE) они состоят из семи упражнений, которые используются для стимулирования нейрогенной дрожи.
  Ключевые слова мануальное вмешательство, вертеброгенное влияние, TRE-упражнения, тревожность, санаторно-курортное лечение
  Список цитируемой литературы
  • Aleksander F. Psikhosomaticheskaya meditsina. Printsipy i primeneniye Institut Obshchegumanitarnykh Issledovaniy. 2011; 1: 64–70 [in Russian].
  • Vtraty tsyvilnoho naselennya vnaslidok voyennoho konfliktu na Skhodi Ukrayiny (2014-2018 rr.) Dopovid v ramkakh proektu «Monitorynh, dokumentuvannya porushen ta zakhyst prav tsyvilnoho naselennya postrazhdaloho vid viyny na Skhodi Ukrayiny» 2018; 49 s. [in Ukrainian].
  • Garanyan NG. Kognitivno-bikhevioralnaya psikhoterapiya posttravmaticheskogo stressovogo rasstroystva. Konsultativnaya psikhologiya i psikhoterapiya. 2013; 3(78): 46-72 [in Russian].
  • Gerold A. Neyrogennoye drozhaniye pri provedenii TRE-uprazhneniy dlya snyatiya napryazheniya, stressa i travmy po metodike doktora Devida Berseli pri izbavlenii ot posttravmaticheskogo stressovogo rasstroystva. Psikhologíchne konsultuvannya í psikhoterapíya. 2015; 1-2: 85-91 [in Russian].
  • Matyash MM. Ukrayinskyy syndrom: osoblyvosti posttravmatychnoho stresovoho rozladu v uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi. Ukrayinskyy medychnyy chasopys. 2014; 6: 124-127 [in Ukrainian].
  • Pyzhova VO. Boyovyy stres ta boyova psykhichna travma. Shlyakhy sotsialnoyi adaptatsiyi viyskovosluzhbovtsiv. Zbirnyk materialiv, dopovidey vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Psykholohichna pidtrymka osib z travmoyu viyny: mizhnarodnyy dosvid ta ukrayinski realiyi» 2018; 322 s. [in Ukrainian].
  • Strashko EU, Yushkovskaya OH. Sanohenetychna rol reabilitatsiynoho vplyvu na myazovi spirali u formuvannya pravylnoho rukhovoho stereotypu tila khvorykh na spastychni formy dytyachoho tserebralnoho paralichu. Medytsynskaya reabylytatsyya, kurortolohyya, fyzyoterapyya. 2012; 2 (70,12): 34-38 [in Ukrainian].
  • Frolov VA, Gabova ON. Vertebrogennaya kardiopatiya kak psikhosomaticheskoye rasstroystvo (osteopaticheskoye lecheniye v sochetanii s verbalizatsiyey) Manualnaya terapíya. 20134 2(50): 79-86 [in Russian].
  • Koubassov R. Adrenaline and noradrenaline levels in organisms of law enforcement officials and different intensiveness of their professional activity. Northern State Medical University. January 2014.
  • Lee E. Eiden Neuropeptide–Catecholamine Interactions in Stress. HSS Public Access. February 2014.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(69), 2019 год, 035-038 страницы, код УДК 616.891.6-057.36-056.65:355.01(477)]:[615.825-037+615.851]:615.838/839
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-3-69-35-38