EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Ждан В.Н., Слабкий Г.А., Жданова О.В.

  САМООЦЕНКА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ ОБРАЩЕНИЙ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ


  Об авторе: Ждан В.Н., Слабкий Г.А., Жданова О.В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье приведены результаты изучения самооценки студенческой молодежью состояния личного здоровья и характеристики их обращений за медицинской помощью. В ходе исследования опрошено 446 студентов разных факультетов. Анализ полученных данных указывает на то, что своё здоровье как хорошее оценили 45 (10,2±1,5%) и как удовлетворительное 116 (26,0±2,2%) опрошенных студентов. Остальные студенты имеют хронические заболевания. При этом 249 (55,8±2,5%) опрошенных имеют хронические заболевания, а 315 (70,6±2,3%) ежегодно заболевают острыми болезнями. В структуре как показателей заболеваемости, так и распространенности болезней первые места занимают болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Статически достоверных отличий по факультетам обучения в показателях самооценки здоровья выявлено не было. При этом установлено, что 316 (70,8±2,3%) студентов прикрепились для получения первичной помощи к врачам общей практики-семейным врачам. За медицинской помощью обращалось 317(71,1±2,3%) студентов, в том числе с профилактической целью 143 (32,1 ±2,3%).
  Ключевые слова студенты, состояние личного здоровья, обращение за медицинской помощью
  Список цитируемой литературы
  • Baklykova AV. Zdorovye i obraz zhizni studentov-medikov. Molodoy uchenyy. 2010; 5:205-7. [in Russian]
  • Vovchenko II, Tunik NTs, Stadnik TV. Stan zdorovya studentiv koledzhiv. Problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. 2010; 1:33-5. [in Ukrainian]
  • Harkusha SV. Kharakterystyka stanu zdorovya suchasnoyi molodi v Ukrayini. Visnyk Chernih. nats. ped. un-tu im. TH. Shevchenka. Ser.: ped. nauky. Fiz. vykh. i sport. CHNHHU. 2013; 1(107):92-5. [in Ukrainian]
  • Dzenzelyuk DO, Poplavska LV, Momot OP. Stan zdorovya studentiv Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu. Mahistr medsestrynstva. 2015; 2(14):90–5. [in Ukrainian]
  • Zhuravleva IV, redaktor. Zdorovye studentov: sotsiologicheskiy analiz. Institut sotsiologii RAN. Moskva; 2012. 252 s. [in Russian]
  • Meyermanova IB, Koygeldinova ShS, Ibrayev SA. Sostoyaniye zdorovya studentov, obuchayushchikhsya v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy. 2017; 2(2):193-7. [in Russian]
  • Popkova OS. Sotsialno-gigiyenicheskiye osobennosti formirovaniya zdorovyesberegayushchego povedeniya u studentov. Molodoy uchenyy. 2015; 4:44-6. [in Russian]
  • Salatenko IO. Porivnyalnyy analiz rivnya somatychnoho zdorovya studentok ekonomichnykh spetsialnostey. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. 2013; 5:53-6. [in Ukrainian]
  • Tovkun LP. Riven zdorovya studentiv-pershokursnykiv: suchasnyy stan i problemy rozvyazannya. Visnyk pislyadypl. osv.: zb. nauk. Prats. Un-t menedzh. osvity NAPN Ukrayiny. 2012; 8(21):144-50. [in Ukrainian]
  • Shagina IR. Vliyaniye uchebnogo protsessa na zdorovye studentov. Astrakh. med. zhurnal. 2010; 2:26-9. [in Russian]
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(70), 2019 год, 071-076 страницы, код УДК 616-056.2-057.875
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-71-76