EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Кожина А.М., Терешина И.Ф., Зеленская Е.А., Огоренко В.В., Венгер Е.П.

  ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ РЕКУРРЕНТНЫМ ДЕПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ


  Об авторе: Кожина А.М., Терешина И.Ф., Зеленская Е.А., Огоренко В.В., Венгер Е.П.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У больных рекуррентным депрессивным расстройством РДР (33.1) отмечено существенное повышение концентрации провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNFα) в сыворотке крови. Включение современного комбинированного адаптогена растительного происхождения в комплекс лечения больных рекуррентным депрессивным расстройством РДР (33.1) в патогенетическом плане способствует положительной динамике концентрации провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNFα) в сыворотке крови обследованных пациентов. Исходя из этого, можно считать назначение данного адаптогена патогенетически обоснованным и клинически перспективным при лечении больных рекуррентным депрессивным расстройством РДР(33.1).
  Ключевые слова рекуррентное депрессивное расстройство, провоспалительные цитокины (IL-1β, TNFα), адаптоген, амбулаторное лечение
  Список цитируемой литературы
  • Anksiomedyn: instruktsiya do medychnoho zastosuvannya. Zatverzhdena № 15.8-301123470152006 vid 10.08.2018. [in Ukrainian]
  • Zrazhevskaya IA. Aktualnyye aspekty terapii razlichnogo spektra rekurrentnykh i bipolyarnykh depressiy. Rossiyskiy psikhiatricheskiy zhurnal. 2009; 3: 81–5. [in Russian]
  • Kozhevnikova VA. Doslidzhennya osobystisnykh ta emotsiynykh porushen u khvorykh na bipolyarnyy afektyvnyy rozlad. Medychna psykholohiya. 2013; 8(1): 103–107. [in Ukrainian]
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Exsel. Kiyev: Morion; 2000. 320 s. [in Russian]
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Osnovnyye printsipy primeneniya statisticheskikh metodov v klinicheskikh ispytaniyakh. Kiyev: Morion; 2002. 160 s. [in Russian]
  • Lutsenko OH, Kryshtal TV, Danylenko TP. Osoblyvosti psykhoseksualnoho dyzontohenezu u patsiyentiv iz bipolyarnym afektyvnym rozladom. Medychna psykholohiya. 2017; 12(2): 69–72. . [in Ukrainian]
  • Mysula YuI. Sotsialno-demohrafichna kharakterystyka khvorykh z riznymy klinichnymy variantamy pervynnoho epizodu bipolyarnoho afektyvnoho rozladu. Ukrayinskyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2019; 27, 2 (99): 48–51. . [in Ukrainian]
  • Telyukov OS. Kombinovane zastosuvannya lamotridzhynu ta soley litiyu u likuvanni bipolyarnoho afektyvnoho rozladu II typu (rezultaty vidkrytoho porivnyalnoho doslidzhennya). Ukrayinskyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2015; 23, 1 (82): 108–112. . [in Ukrainian]
  • Test systemy ProCon IL1b (YL-1b), TNF (FNO). [Élektronnyy resurs]. Dostupno na: http://www.protc.spb.ru/ russian.html. . [in Ukrainian]
  • Fedchenko VYu. Osoblyvosti spryynyattya chasu v dynamitsi perebihu depresyvnykh rozladiv. Medychna psykholohiya. 2018; 13(4): 80–85. . [in Ukrainian]
  • Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, Mazziotta JC. Depression and Psychosis in Neurological Practice / in the book Bradley's Neurology in Clinical Practice. ElsevierInc.; 2012: 92–116.
  • Lumano M, Iyess L, Sophorsa C. Evidence for an immune response in major depression: a review and hypothesis. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatr. 2009; 29: 11–38.
  • Thapar A, Collishaw S, Pine DS, Thapar AK. Depression in adolescence. Lancet. 2012; 379: 1056–67.
  • Zukker A, Holsboer F. Stress responsive neurohormones in depression and anxiety. Pharmacopsychiatry. 2013; 46: 177–84.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(70), 2019 год, 104-107 страницы, код УДК 616.895.4-092.612.017.018.2
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-104-107