EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Мельник Е.А., Рыбальская А.П., Горяинова Н.В., Третяк Н.Н.

  ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА МИКРОБИОЦЕНОЗЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ


  Об авторе: Мельник Е.А., Рыбальская А.П., Горяинова Н.В., Третяк Н.Н.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У 22 больных острой миелоидной лейкемией на этапах индукции и консолидации ремиссии в динамике пробиотической терапии проводился микробиологический мониторинг микрофлоры верхних дыхательных путей (ВДП). Было изолировано 186 штаммов бактерий, дрожжеподобных и мицелиальных грибов. После окончания приема пробиотика у пациентов наблюдали элиминацию из данных биотопов микроорганизмов родов Corynebacterium, Enterococcus и Aspergillus, видов: S.aureus, S.epidermidis, S.saprophyticus. У 10 (46%) человек после проведенного курса пробиотикотерапии были выявлены «скрытые патогены» – микроорганизмы, которые не изолировались в начале исследования - S.epidermidis и S.aureus, Moraxella catarrhalis, Micrococccus, Enterococcus, Actynomyces, Aspergillus и Candida. Выявленный феномен «скрытых патогенов» позволяет всесторонне охарактеризовать микробиоценозы больных, получить дополнительный диагностический эффект с точки зрения определения этиологических факторов.
  Ключевые слова острый миелоидный лейкоз, микробиоценоз, верхние дыхательные пути, пробиотики, «скрытые патогенны»
  Список цитируемой литературы
  • Bagirova NS. Taksonomicheskaya struktura i rezistentnost k antibiotikam vozbuditeley infektsiy krovotoka u onkogematologicheskikh bolnykh. Klin. onkogematologiya. 2015; 8(2): 191-200. [in Russian]
  • Bondarenko VM, Rybalchenko OV. Analiz profilakticheskogo i lechebnogo deystviya probioticheskikh preparatov s –pozitsiy novykh nauchnykh tekhnologiy. Zhurn. mikrobiologii. 2015; 2: 90-104. [in Russian]
  • Hluzman DF, Sklyarenko LM, Teleheyev HD. Diahnostyka miyeloyidnykh novoutvoren i hostrykh leykoziv. Naukovo-metodychnyy posibnyk. Kyiv: DIA; 2016.124 c. [in Ukrainian]
  • Kalinichenko SV, Korotkykh OO, Tishchenko IYu. Suchasni napryamky stvorennya ta udoskonalennya probiotykiv. Ukr. biofarm. zhurnal. 2016; 1(42): 4-10. [in Ukrainian]
  • Klyasova GA, Fedorova AV, Frolova IN, Khrulnova SA, Vetokhina AV, Kaporskaya TS i dr. Antibiotikorezistentnost gospitalnykh shtammov Enterococcus spp., vydelennykh iz gemokultury bolnykh opukholyami sistemy krovi: rezultaty mnogotsentrovogo issledovaniya. Klin. mikrobiol. i antimikrob. khimioterapiya. 2018; 20 (2): 142-9. [in Russian]
  • Nabir dlya identyfikatsiyi stafilokokiv API-Staph. Biomerieux (Frantsiya); 2018. 12 s. [in Ukrainian]
  • Nabir dlya identyfikatsiyi streptokokiv API-Strep. Biomerieux (Frantsiya), 2018. 12 s. [in Ukrainian]
  • Nabir dlya identyfikatsiyi Enterobacteriacea y inshykh hramnehatyvnykh palychok. Biomerieux (Frantsiya), 2018. 12 s. [in Ukrainian]
  • Podoprigora GI, Kafarskaya LI, Baynov NA, Shkoporov AN. Bakterialnaya translokatsiya iz kishechnika: mikrobiologicheskiye, immunologicheskiye i patofiziologicheskiye aspekty. Vestnik RAMN. 2015: 70 (6); 640-650. Doi: 10.15690/vramn564 [in Russian]
  • Rybalska AP, Tretyak NM, Melnyk OA, Nemyrovska LM, Skachkova NK, Mazur MM, vynakhidnyky; DU «Instytut hematolohiyi ta transfuziolohiyi NAMN Ukrayiny», patentovlasnyk. Sposib otsinky efektyvnosti zastosuvannya probiotychnoho preparatu u khvorykh na leykemiyu miyeloyidnoho pokhodzhennya. Patent Ukrayiny na korysnu model № 133312. 2019 ber.25. [in Ukrainian]
  • Khoult Dzh, Krig N, Snit P, Steyli Dzh, Uillyams S. redaktory. Opredelitel bakteriy Berdzhi. Moskva: Mir; 1997. 800 s. [in Russian]
  • Ballo O, Tarazzit І, Stratmann J, Reinheimer C, Hogardt M, Wichelhaus T et all. Colonization with multidrug resistant organisms determines the clinical course of patients with acute myeloid leukemia undergoing intensive induction chemotherapy. [Internet]. 2019; 1-12. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210991
  • Biccep O, Trama A, Maynadie M. Incidens, survival and prevalence of myeloid malignancies in Europe. Eur J Cancer. 2012; 48 (17): 3257-66. Doi: 10.2016 / j.ejca.2012.05.024.
  • Kurtzman C, Fell J, Boekhout T, editors. The yeasts. A taxonomic study. Elsevier Science; 2011. 2354 p.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(70), 2019 год, 112-117 страницы, код УДК 616.155.392:576.8.06-095
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-112-117