EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гавловский А.Д.

  ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ


  Об авторе: Гавловский А.Д.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Начало войны на Востоке Украины создало новые вызовы для системы психологической реабилитации. Целью работы было проанализировать главные цели психологической реабилитации военнослужащих в Полтавской области в современных условиях. Были проанализированы отчеты реабилитационного отделения КУ «Кременчугский областной клинический госпиталь для ветеранов войны» за 2014-2018 гг. В течение 2014 - 2015 гг. медицинская помощь военнослужащим предоставлялась в стационарных условиях. С 2016 появилась необходимость консультировать в амбулаторных условиях (2016. - 473 чел. (51,8%), 2017. - 570 чел. (48,3%), 2018р. - 745 чел. (47,6%)). Наибольший процент пролеченных военнослужащих был с диагнозами «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства», соответственно в 2016 - 58,6%, 2017 - 59,3%, 2018 - 56,7%. Наличие среди участников АТО/ООС постоянной тенденции к росту числа больных с признаками нарушения адаптации, требует скорейшего начала психологической реабилитации.
  Ключевые слова психологическая реабилитация, военнослужащие, адаптация, стрессовая реакция
  Список цитируемой литературы
  • Chaplyak AP, Romaniv OP, Nad BY. Osnovni napryamky reabilitatsiyi uchasnykiv boyovykh diy. Ukrayina. Zdorovya natsiyi. 2018; 3, 1(51): 59-61. [in Ukranian]
  • Ena AІ, Maslyuk VV, Sergіyenko AV. Aktualnіst і organіzatsіynі zasady medyko-psykholohіchnoyi reabіlіtatsіyi uchasnykіv antyterorystychnoyi operatsіyi. Naukovyi zhurnal MOZ Ukrayiny. 2014; 1(5): 5–16. [in Ukranian]
  • Holovanova IA, Kasynets SS, Filatova VL. Medyko-sotsialni naslidky antyterorystychnoyi operatsiyi dlya Poltavskoyi oblasti ta shlyakhy yikh vyrishennya. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2017; 4(2): 184-187. [in Ukranian]
  • Kasynets SS, Holovanova IA, Palamarchuk DV. Osnovni napryamky reabilitatsiyi uchasnykiv boyovykh diy v Poltavskiy oblasti. Litopys travmatolohiyi ta ortopediyi. 2018; 1(2): 49-52. [in Ukranian]
  • Kokun OM, Ahayev NA, Pishko IO, Lozinska NS. Osoblyvosti vyyavu nehatyvnykh psykhichnykh staniv u viyskovosluzhbovtsiv vnaslidok tryvaloyi uchasti v boyovykh diyakh ta perebuvannya v zoni ATO. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrayiny. 2015; 3(46): 123–129. [in Ukranian]
  • Kucherenko SM. Orhanizatsiyni osoblyvosti sotsialno-psykholohichnoyi adaptatsiyi viyskovosluzhbovtsiv, yaki braly uchast v boyovykh diyakh, do umov myrnoho zhyttya. Problemy ekstremalnoyi ta kryzovoyi psykholohiyi. 2017; 21: 66-74. [in Ukranian]
  • Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 27 hrudnya 2017 roku № 1057 «Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya psykholohichnoyi reabilitatsiyi uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi» [Internet]: 2017. Dostupno na: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF [in Ukranian]
  • Keane TM, Wolfe J, Taylor KL. Post-traumatic stress disorder: evidence for diagnostic validity and methods of psychological assessment. J Clin Psychol. 1987; 43(1): 32-43.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(71), 2020 год, 036-039 страницы, код УДК 355.292.004.67(477.53)
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-36-39