EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Потяженко М.М., Ищейкин К.Е., Настрога Т.В., Соколюк Н.Л., Китура О.Е.

  ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ


  Об авторе: Потяженко М.М., Ищейкин К.Е., Настрога Т.В., Соколюк Н.Л., Китура О.Е.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация С целью разработки персонифицированного подхода у пациентов с ХОБЛ - индивидуальной и действенной стратегии по выполнению действующих рекомендаций соблюдения принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) на первом этапе проводилось изучение основных факторов риска заболевания, на основании чего разрабатывалась для каждого пациента действенная персонифицированная стратегия по соблюдению ЗОЖ в комплексе с выполнением больными лечебной дыхательной гимнастики по Бутейко и закаливание организма - обливание холодной водой. Авторами статьи доказано, что соблюдение больными ХОБЛ рекомендаций по урегулированию образа жизни, питания, систематическое выполнение лечебной гимнастики по Бутейко и закаливание организма способствуют достижению длительной ремиссии, повышению качества жизни.
  Ключевые слова здоровый образ жизни (ЗОЖ), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
  Список цитируемой литературы
  • Boychuk YuD. Zahalna teoriya zdorovya ta zdorovyazberezhennya: kolektyvna monohrafiya. Kharkiv:Vyd. Rozhko SG; 2017. 488 s. [in Ukrainian]
  • Dykyi VB, Rostoka-Reznikova MV. Nemedykamentozni metody v reabilitatsiyi khvorykh na bronkhialnu astmu. Metodychni rekomendatsiyi. Uzhgorod. 2013: 37. [in Ukrainian]
  • Zhdan VM, Khaymenova GS, Ivanitsky IV, Volchenko GV, Tkachenko MV. Otsinka dynamiky kliniko-laboratornykh pokaznykiv u likuvanni khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen u poyednanni z osteoartrytom ta in. Actual problems of modern medicine. 2017;17.2(58): 129-31[in Ukrainian]
  • Kanishcheva OP, Kabanov Sun. Dykhalna himnastyka ta likuvalnyy massazh v reabilitatsiyi khvorykh na bronkhialnu astmu. Fizychna reabilitatsiya ta rekreatsiyno-ozdorovchi tekhnolohiyi. 2016;2:37-38. [in Ukrainian]
  • Krakhmalova TO, Kalashnik DM, Talalay IV. Pulmonolohichna reabilitatsiya khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen. Ukrainian pulmonary journal.2015;1:63-67.[in Ukrainian]
  • Makayeva RS, Bogatova SV. Dykhatelnaya gimnastika v reabilitatsii bolnykh s bronkho-legochnoy patologiyey. Avtonomiya lichnosti. 2010;1(1):104-106. [in Russian]
  • Nakaz МОZ Ukrayiny vid 27.06.2013 r. N 555: Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi), tretynnoyi (vysokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy ta medychnoyi reabilitatsiyi “Khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen”. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0555282-13.[in Ukrainian]
  • Nosov AG. Diagnostika urovnya stanovleniya zdorovogo obraza zhizni u obuchayushchikhsya. Fundamentalnyye issledovaniya. 2014;12:2644-48.[in Russian]
  • Savchenko LV, Kaidashev IP. Zmina sposobu zhyttya pokrashchuye yakist zhyttya ta antropometrychni pokaznyky u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen u poyednanni z ozhyrinnyam. World of Medicine and Biology. 2017; 4(62):76-80. [in Ukrainian]
  • Snegiryov PG. KHOZL u dzerkali GOLD-2017: vid naukovo-tekhnolohichnykh innovatsiy do praktychno-likuvalnykh mozhlyvostey. Ukr. Med. Chasopys. 2017; 3(119)V/VI:54-59. [in Ukrainian]
  • Stupnytska HYa. Khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen ta ozhyrinnya: molekulyarno-henetychni ta klinichno-patohenetychni osoblyvosti poyednanoho perebihu, optymizatsiya diahnostyky ta likuvannya. Dis M.D. Chernivtsi.2016; 387. [in Ukrainian]
  • Triumov SI, Petrov Ye.E., Boryak VP. Formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya. Actual problems of modern medicine. 2015;15.2(50):49-53. [in Ukrainian]
  • Potyazhenko MM, Nastroga TV, Nevoyt GV, Kitura OYe, Lyulka NA. Evaluation of the healthy lifestyling level in patients with ischemic heart disease. Visnik problem biologiyi i medicine. 2018;4.1(146):115-18.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(71), 2020 год, 099-104 страницы, код УДК 616.24 – 002 – 007:572.087
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-99-104