EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Юрчишин O.M., Комиссарова О.С., Фартушок Т.В., Палица Л.М., Локай Б.А.

  ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНЫМ НАГРУЗКАМ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЙОДОДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ


  Об авторе: Юрчишин O.M., Комиссарова О.С., Фартушок Т.В., Палица Л.М., Локай Б.А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью исследования было изучение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы и выявления изменений в показателях работы вариабельности сердечного ритма у детей младшего школьного возраста с йододефицитом в течение учебного года. Установлено, что среди детей первого классов с дефицитом йода 30% имели в начале учебного года напряжение механизмов адаптации. Выявлено наибольшую часть школьников с низким уровнем адаптации в начале учебного года. Согласно показателям вариабельности сердечного ритма у детей 1-4-х классов с дефицитом йода в течение учебного года доминирует влияние симпатической нервной системы, тогда как у школьников с обеспеченных йодом преобладает парасимпатическая нервная система
  Ключевые слова адаптация, вариабельность сердечного ритма, автономная нервная регуляция, дети, йододефицит
  Список цитируемой литературы
  • Babii IL, Velychko VI, Venher YI. Adaptatsiyni mozhlyvosti shkoliariv. Zdorovye Rebenka. 2011; 8(35):20–24. [in Russian]
  • Basanets LM, Ivanova OI. Vplyv mikrosotsialnoho seredovyshcha na fizychnyi rozvytok i stan zdorovya ditey ta pidlitkiv. Dovkillia i Zdorovya. 2010; 1:52–55. [in Ukrainian]
  • Berezhnyi VV, Romankevych IV. Zastosuvannia vyznachennia variabelnosti sertsevoho rytmu u ditey. Sovremennaya pediatriya. 2015; 1(65): 87–90. [in Russian]
  • Hlazkov YO. Pokaznyky tsentralnoyi hemodynamiky pry porushenni adaptatsii studentiv molodshykh kursiv do navchalnoyi diyalnosti. Ukrayinskyi zhurnal ekstremalnoyi medytsyny imeni H.O. Mozhayeva. 2012; 13(3): 18–21. [in Ukrainian].
  • Kostromina VP, Rechkina OO, Yaroshchuk LB. Adaptatsiyno-rezervni mozhlyvosti orhanizmu ditey khvorykh na bronkhialnu astmu. Astma ta alerhiya. 2014; 3:13–19. [in Ukrainian].
  • Makhlovanyi AV, Plastunov BA, KovalivMO. Otsinka funktsionalnykh rezerviv sertsevo-sudynnoyi systemy studentiv-pershokursnykiv zalezhno vid vmistu yodu ta svyntsiu v orhanizmi. Lvivskyi medychnyi chasopys. 2012; 18(2): 91–95. [in Ukrainian].
  • Mamenko MY. Yodnyi defitsyt ta yododefitsytni zakhvoriuvannia. Perinatolohiya i pediatriya. 2013; 1(53):97-105 [in Ukrainian]
  • Ryabukha OI. Deyaki aspekty vplyvu shchytopodibnoi zalozy na stan orhanizmu v umovakh normy i patolohiyi. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny. Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2018; 18(3):324–330. [in Ukrainian]
  • Stroy OA, Slipachuk LV, Kazakova LM, ReznikovYuP. Otsinka adaptatsiinykh mozhlyvostey shkoliariv mista Kyiva z yododefitsytom. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny. 2016; 3:92–95. [in Ukrainian]
  • Tsiapets GB. Rol avtonomnoyi nervovoyi systemy u adaptatsiyi do navchalnoho protsesu odno- ta dvomovnykh ditey molodshoho shkilnoho viku [dysertatsiya]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka; 2011. 19s. [in Ukrainian]
  • Voronych SM, Pavlykivska BM, Voronych-SemchenkoNM. Physiological Aspects of Analysis of Heart Rate Variability Parameters in Adolescents with Latent Hypothyroidism. International Journal of Physiology and Pathophysiology. 2012; 3 (1): 153–388.
  • Ryabukha O.I. Application of mathematical approaches in medicine on the example of follicular thyrocytes secretory activity study. World of Medicine and Biology. 2019; 1(67):181–187.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(71), 2020 год, 149-153 страницы, код УДК 616.1-02:612.392.64:37:613.11-053.4
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-149-153