EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Пшиченко В.В., Черно В.С., Давиденко Р.Н., Гаврилюк И.М., Кучер О.О.

  ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ АДРЕНАЛИНА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭПИФИЗА КРЫС В УСЛОВИЯХ ЕГО ГИПОФУНКЦИИ


  Об авторе: Пшиченко В.В., Черно В.С., Давиденко Р.Н., Гаврилюк И.М., Кучер О.О.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе освещены данные о влиянии адреналина на морфологию и функциональную активность эпифиза крыс в условиях его гипофункции. Исследование было проведено на 24 половозрелых самцах крыс линии Wistar, с массой тела 150-220 г. Животным моделировали гипофункцию эпифиза и однократно вводили адреналин гидрохлорид внутрибрюшинно в дозе 0,5 мг / кг. Установлено, что влияние высокой дозы адреналина сопровождается развитием деструктивных процессов в пинеальных клетках, характеризующихся вакуолизацией цитоплазмы с последующим развитием лизиса внутриклеточных структур. Данные морфологические особенности свидетельствуют о развитии некротических процессов и соответственно гибели пинеалоцитов.
  Ключевые слова эпифиз, пинеалоциты, адреналин, вакуолизация
  Список цитируемой литературы
  • Bulyk RE, Krivchanskaya MI, Homenko VG. Morfologicheskie i morfometricheskie izmeneniya shishkovidnoy zhelezy v usloviyakh deystviya propranolola i ikh korrektsiya melotoninom. Simvol nauki. 2016; 3:160-162. [in Russian]
  • Gubeeva EG, Saitov VR, Baymukhametov FZ, Korchemkin AA, Biktashev RU. Morfologicheskaya otsenka parenkhimy pecheni krys pri vozdeystvii kadmiya khlorida i effektivnosti razdelno-sochetannogo primeneniya tseolita i shungita. Aktualnye voprosy sovershenstvovaniya tekhnologii proizvodstva i pererabotki produktsii selskogo khozyajstva. 2019; 21: 413-416. [in Russian]
  • Zvereva EE, Bessalova EYu, Bolshakova OV, Golubinskaya EP. Morfologicheskiy otvet shishkovidnoy zhelezy na odnokratnoe gamma-obluchenie v maloy doze. Krymskiy zhurnal eksperimentalnoy i klinicheskoy meditsiny. 2018; 8(3):15-22. [in Russian]
  • Kopylova SV, Vlasova KM, Anashkina AA. Vozdeystvie toksicheskoy dozy adrenalina na morfofunktsionalnoe sostoyanie pecheni. Patologicheskaya fiziologiya i eksperimentalnaya terapiya. 2017; 61(2): 67-71. [in Russian]
  • Trush VV, Sobolev VI. Vliyanie adrenalina, vvodimogo v period ostrogo opyta, na funktsionalnye parametry rabotayushchey skeletnoy myshtsy belykh krys i yeye ustoychivost k utomleniyu. Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta im. VI Vernadskogo. 2015; 1(67): 145-60. [in Russian]
  • Chebotar LD. Funktsionalnyi stan sertsya schurіv v umovakh hіpofunktsіуi epіfIzu na tli rozvytku adrenalinovoуi miokardiodystrofiуi. Aktualnі problemi suchasnoуi medytsyny. 2011; 11(34): 103-07. [in Ukrainian]
  • Choi YJ, Kim J, Jung JY, Kwon H, Park JW. Underuse of epinephrine for pediatric anaphylaxis victims in the emergency department: a population-based study. Allergy Asthma Immunol Res. 2019 Jul; 11(4): 529-37.
  • Gough CJR, Nolan JP.The role of adrenaline in cardiopulmonary resuscitation. Crit Care. 2018 May 29; 22(1):139.
  • Kuan EC, Tajudeen BA, Bhandarkar ND, St John MA, Palmer JN, Adappa ND. Is topical epinephrine safe for hemostasis in endoscopic sinus surgery? Laryngoscope. 2019 Jan; 129(1):1-3.
  • Reiter PD, Roth J, Wathen B, LaVelle J, Ridall LA. Low-dose epinephrine boluses for acute hypotension in the PICU. Pediatr Crit Care Med. 2018 Apr; 19(4): 281-86.
  • Sakulchit T, Goldman RD. Nebulized epinephrine for young children with bronchiolitis. Can Fam Physician. 2016 Dec; 62(12): 991-93.
  • Schmitt HJ. Small doses of epinephrine prolong the recovery from a rocuronium-induced neuromuscular block: a case report. BMC Anesthesiol. 2018 Jul 11; 18(1): 82.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(71), 2020 год, 211-213 страницы, код УДК 591.481.3
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-211-213