EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Лефтеров, В.О., Тимченко, А.В., Цильмак А.Н., Игнатьева, И.И.

  СИМУЛЯЦИОННЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ КАК МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВРАЧЕЙ


  Об авторе: Лефтеров, В.О., Тимченко, А.В., Цильмак А.Н., Игнатьева, И.И.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье проводится анализ проблемы эмоционального выгорания врачей, а также особенностей использования и внедрения средств медицинской симуляции в процесс подготовки медицинских специалистов. Приводятся результаты эмпирического исследования влияния симуляционных и психологических тренингов на психокоррекции и профилактики синдрома эмоционального выгорания врачей. Установлено, что после указанных тренингов у врачей значимо снижаются показатели эмоционального истощения, деперсонализации, улучшается самочувствие и настроение. Рекомендуется проведение в системе симуляционных обучения разноплановых психологических тренингов и других процедур психологического сопровождения и консалтинга.
  Ключевые слова средства медицинской симуляции, симуляционный тренинг, психологический тренинг, синдром эмоционального выгорания, психокоррекция и профилактика
  Список цитируемой литературы
  • Artiomenko VV, Semchenko OS, Yehorenko DA. Symuliatsiine navchannia v medytsyni: mizhnarodnyi ta vitchyznianyi dosvid. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2015; (6): 67–74. [In Ukrainian]
  • Vezhnovets TA, Parii VD. Syndrom emotsiinoho vyhorannia v medychnykh pratsivnykiv khirurhichnykh viddilen iz pozytsii kadrovoho menedzhmentu. Ukraina. Zdorovya natsii [Internet]; 2016; (1-2): 41-47. Dostupno na: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uzn_2016_1-2_11 [In Ukrainian]
  • Vodopianova NE, Starchenkova ES. Sindrom vygoraniia. 2-e izd. SPb.: Piter; 2016. 336 s. [In Russian]
  • Gafarova NV. Sotsialno-psihologicheskiy trening, napravlennyiy na preodolenie professionalnogo vygoraniya i empiricheskaya proverka ego effektivnosti. Vestnik YuUrGU. Seriya «Psihologiya». 2013; 6 (2): 43-49. [In Russian]
  • Koval I. Syndrom emotsiinoho vyhorannia v likariv onkolohichnoho profiliu ta shliakhy yoho podolannia. Psykhosomatychna medytsyna ta zahalna praktyka [Internet]; 2017; 2 (1): 35-37. Dostupno na: https://uk.e-medjournal.com/index.php/ psp/article/view/25 [In Ukrainian]
  • Korpliakova NI, Tadieva EV, Isaev OI, Kuzina ZA. Sravnitelnoe izuchenie sindroma emotsionalnogo vygoraniya v praktike vrachey dermatovenerologov, kosmetologov. Zhurnal fundamentalnoy meditsiny i biologii. 2014; (3): 18-20. [In Russian]
  • Lefterov VO. Osobystisno-profesiinyi rozvytok fakhivtsiv ekstremalnykh vydiv diialnosti zasobamy psykholohichnoho treninhu. Psykholohiia i suspilstvo. 2012; (2): 91-107. [In Ukrainian]
  • Mikov DR, Kulesh AM, Muraviov SV, Cherkasova VG, Chainikov PN, SolomatinaNV. Osobennosti sindroma emotsionalnogo vygoraniya u medicinskih rabotnikov mnogoprofilnogo stacionara Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psihologiya. Sociologiya. 2018; (1): 88–97. [In Russian].
  • Nazarenko IP. Syndrom emotsiinoho vyhorannia sered medychnykh pratsivnykiv psykhiatrychnoi sfery. Novosty medytsynу y farmatsyy, psykhyatryia [Internet]; 2011; (383). Dostupno na: http://www.mifua.com/archive/article/20574 [In Ukrainian].
  • Raygorodskiy DYa. Prakticheskaya psihodiagnostika. Metodiki i testy. M.: Bahrah-M; 2015. 672 s. [In Russian].
  • Shkurupii DA, Lukzen VB, Bukharov IV. Syndrom profesiinoho vyhorannia u likariv khirurhichnoho profiliu. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014; 3, (2) (111): 97-100. [In Ukrainian]
  • Akaike Masashi, Miki Fukutomi, Masami Nagamune. Simulation Based Medical Education in Clinical Skills Laboratory. The Journal of Medical Investigation. 2012; 59 (1–2): 28–35.
  • Amoafo E, Hanbali N, Patel A, Singh P. What are the significant factors associated with burnout in doctors? Occupational Medicine. 2015 March 2; (65): 117–121/ Available from:  https://doi.org/10.1093/occmed/kqu144.
  • Rosen MA, Hunt EA, Pronovost PJ. In situ simulation in continuing education for the health care professions: a systematic review. J Contin Educ Health Prof. 2012; 32 (4): 243-254.
  • Shirom A, Nirel N, Vinokur AD. Work hours and caseload as predictors of physician burnout: the mediating effects by perceived workload and by autonomy. Appl Psychol. 2010; (59): 539–565.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(72), 2020 год, 085-089 страницы, код УДК 159.98:616-051:616.0-009.17
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-2-72-85-89