EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Рубцов Р.В.

  ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ С ПНЕВМОКОНИОЗОМ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ


  Об авторе: Рубцов Р.В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье изложены результаты изучения гуморального звена общего иммунитета и функциональной активности иммунных клеток у рабочих горнорудной и металлургической промышленности с пневмокониозом в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких. Установлено, что у этой категории больных увеличено содержание IgМ (до 4,5 г/л), IgЕ (до 465,6 МО/мл), в сравнении с контрольной группой, больными пневмокониозом и хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии, указывая на формирование выраженного «иммунного ответа» с трансформацией В-лимфоцитов в плазматические клетки, стимуляцией секреции IgG, способствуя пролонгации бронхолегочного воспаления. Повышенное содержание в сыворотке крови IgА (до 2,8 г/л) отражает формирование «защитных процессов» в дыхательных путях. Уменьшение спонтанной (до 109,55 опт.ед.) и индуцированной (до 246,45 опт.ед.) активности циркулирующих иммунных комплексов, а также пролиферативной активности лимфоцитов (до 1,29 опт. ед.) в реакции бластной трансформации лимфоцитов с митогеном коэнзима А, усиливает вероятность рецидивирующего течения болезни. Увеличение содержания комплемента (С3 компонента) до 1,24 г/л стимулирует продукцию гистамина тучными клетками и тромбоцитами, вызывая фагоцитоз, усиливая проницаемость стенок сосудов, спазм гладкой мускулатуры, реакцию антиген-антитело с развитием аутоиммунных процессов у этой категории больных.
  Ключевые слова пневмокониоз, хроническое обструктивное заболевание легких, рабочие, иммунный статус
  Список цитируемой литературы
  • Abrosimov VN. Khronicheskaya obstruktivnaya bolezn legkikh i pnevmoskleroz – yeshche odin fenotip. Pulmonologiya. 2012; 4: 95–99. [in Russian]
  • Bodiyenkova GM, Boklazhenko YeV, Ushakova OV. Immunoregulyatornyye markery bronkholegochnoy patologii u rabotnikov allyuminiyevoy promyshlennosti. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2018; 9: 29–34. [in Russian]
  • Dolgikh OI, Zaytseva NV, Krivtsov AV, Gorshkova KG, Lanin DV, Bubnova OA et.al. Obosnovaniye geneticheskikh i immunnykh markerov chuvstvitelnosti i effekta v usloviyakh kombinirovannogo vozdeystviya faktorov riska na rabotnikov gorno rudnoy promyshlennosti. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2014; 12: 19–23. [in Russian]
  • Dolgikh O.I., Zaytseva N.V., Alikina I.N., Otavina Ye.A., Lanin D.V. Osobennosti immunnogo statusa i kharakteristika indikatornykh pokazateley narusheniy immunologicheskoy rezistentnosti u rabotnikov, zanyatykh na proizvodstve po dobyche khromovykh rud. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2018; 10: 20–23. [in Russian]
  • Dolgikh OV, Alekseyev VB, Dianova DG, Krivtsov AV. Immunnaya disregulyatsiya u rabotnikov predpriyatiy chernoy metallurgii v usloviyakh izbytochnoy kontaminatsii vanadiyem. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2020; 5: 294–298. [in Russian]
  • Kazitskaya AS, Mikhaylova NN, Zhukova AG, Gorokhova LG. Immunnyye mekhanizmy formirovaniya professionalnoy pylevoy patologii bronkholegochnoy sistemy. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2018; 6: 33–37. [in Russian]
  • Kosarev VV, Zhestkov AV, Babanov SA, Averina OM, Vasyukov PA. Immunopatogeneticheskiye osobennosti professionalnogo bronkhita.  Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2012; 9: 22–27. [in Russian]
  • Kundiyev YuI, Basanets AV. Pnevmokonioz: epidemiolohiya, rannya diahnostyka, profilaktyka. Kyiv: Avitsena; 2012. 192 s. [in Ukrainian].
  • Strizhakov PA, Babanov SA, Bubash DS, Lebedeva MV, Baykova MYu, Vostroknutova MYu, Moiseyev SV. Immunologicheskiye osobennosti i prognozirovaniye sovremennykh form professionalnykh zabolevaniy legkikh. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2020; 2: 81–88. [in Russian]
  • Shpagina LA. Aktualnyye problemy pulmonologii v sovremennoy profpatologicheskoy praktike. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2015; 9: 11–14. [in Russian]
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(73), 2020 год, 096-100 страницы, код УДК 616.24-05+612.017 (622+669)
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-3-73-96-100