EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Glodan O.Ya.

  PECULARITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN TESTIS AFTER TEMPORARY LIGATURE OF SPERMATIC CORD


  About the author: Glodan O.Ya.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Научная статья
  Annotation Experimental investigation of histostructural changes in convoluted seminiferous tubules and Leydig cells of the rat testicles in different terms after temporary ligature of spermatic cord, under general ether anesthesia reveled certain differences in morphomethrical data, degree of which depends on the duration of experiment.
  Tags testis, spermatogenesis, temporary hypoxia.
  Bibliography
  • Глодан О.Я. Морфофункціональні зміни в яєчку в умовах затискання кровоносних судин сім’яного канатика /О.Я. Глодан// Галицький лікарський вісник. – 2008. – Т. 15, число 1. – С.12-14. – Бібліогр.: с. 13-14 (5 назв).
  • Грицуляк Б.В. Травмоване яєчко /Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, І.Й. Івасюк/. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 2006. – 118 с.  Бібліогр.: с.108-116 (123 назви). – ISDN 966-640-181-9.
  • Грицуляк В.Б. Морфологічні зміни в яєчку після пластики передньої і задньої стінки пахв.инного каналу при косій пахв.инній грижі /В.Б. Грицуляк// Науковий вісник Ужгородського державного університету. – 1999. – № 7. – С. 9-11.  Бібліогр.: с. 11  (6  назв).
  • Довлатян А.А. Травмы органов мочевой системы / А.А. Довлатян, Ю.В. Черкасов //  Урология. – 2003. – № 4. – С. 52-57.  Бібліогр.: с. 57 ( 10 назв).
  • Івасюк І.Й. Електронно-мікроскопічна характеристика структур звивистих сім’яних канальців у ранні терміни після травмування сім’яників / Івасюк І.Й. // Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т.9. – № 2. – С. 73-76.  Бібліогр.: с. 76 ( 7 назв).
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(24), 2010 year, 25-27 pages, index UDK 519.463+616.681/.686-001-018