EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Teleki Y.M.

  THE CHANGES OF THE FIBRINOLYTIC AND PROTEOLYTIC ACTIVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CONCOMITANT CHRONIC PANCREATITIS IN DYNAMICS OF TREATMENT


  About the author: Teleki Y.M.
  Heading GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
  Type of article Научная статья
  Annotation In this work the changes of plasma proteolysis and fibrinolysis in patients with chronic obstructive pulmonary disease with concomitant chronic pancreatitis under the influence of the chosen treatment were investigated.
  Tags chronic obstructive pulmonary disease, chronic pancreatitis, fibrinolysis, proteolysis
  Bibliography
  • Дудка І.В. Інтенсивність оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідною гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та ефективність їх корекції препаратом гінкго білоба / І.В.Дудка //Клінічна та експериментальна патологія. – Т.7, №3. – С.40-45.
  • Кендзерська Т.Б. Можливості діагностики, прогнозування перебігу, контролю за ефективністю медикаментозної корекції хронічного панкреатиту у осіб похилого віку за станом систем протеолізу, фібринолізу, перекисного окиснення білків та ліпідів / Т.Б.Кендзерська //Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник.– Дніпропетровськ,2001.– Вип.32.- С.312-317.
  • Коваленко С.В. Зміни гемокоагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / С.В.Коваленко, О.В.Андрусяк //Галицький лікарський вісник. – 2004. – Т.11, №4. – С.31-33.
  • Кресюн В.Й. Особливості зрушень стану протеїназно-інгібіторної системи за умов розвитку експериментального алергічного альеоліту і шляхи його корекції /В.Й.Кресюн, Н.Г.Семенців, М.С.Регеда //Одеський медичний журнал. – 2009. - №3 (113). – С.35-37.
  • Сучасні методики експериментальних та клінічних досліджень центральної науково-дослідної лабораторії Буковинської державної медичної академії /[ В.М. Магаляс, А.О. Міхєєв, Ю.Є. Роговий та ін.]. - Чернівці: БДМА, 2001. - 42 с.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(25), 2010 year, 183-185 pages, index UDK 616.24-007.272:616