EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Lytvynenko N.V., Kryvchun A. M.

  EPIDEMIOLOGICAL PECULIARIETIES HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY AT PAТIENTS POLTAVA REGION WICH LITES IN VILLAGE


  About the author: Lytvynenko N.V., Kryvchun A. M.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Научная статья
  Annotation In article explain epidemiological peculiarieties of arterial hypertensive and hypertensive dyscirculative encephalopathy amoung the people which lites in village Poltava region. Constant, that guantaly arterial hypertension was 47,6%. Amoung 409 hypertensive patients at 20% people diagnostic pathology of nervosus system hypertensive dyscirculative encephalopathy was diagnostic at 78% ( I degree – at 26%, II – at 49%, IIІ– 3% patients). Degree of pathological changes in nervosus system correlated with disturbances lipids.
  Tags hypertensive dyscirculative encephalopathy, factor of risc
  Bibliography
  • Горбась І.М. Епідеміологічні аспекти поширеності артеріальної гіпертензії та дисліпідемій серед населення України / І.М. Горбась // Здоров'я України. – 2008. – №6 (187). – С. 30-31.
  • Епідеміологічні аспекти артеріальної гіпертензії в сільській популяції України / І.М. Горбась, І.П. Смирнова [та інш.] // Український кардіологічний журнал. – 2006. – №2.
  • Міщенко Т.С. Епідеміологія мозкового інсульту в Україні / Т.С. Міщенко, І.В. Здесенко  // Український вісник психоневрології. - 2005. - Т.13, випуск 1(42). - С. 23-27.
  • Профілактика мозкових ускладнень артеріальної гіпертензії / В.О. Бобров, І.С. Зозуля [та інш.] // Методичний посібник. – К., «Четверта хвиля», 2002. – 27 с.
  • Проблема патології нервової системи в Україні та стан вітчизняної неврологічної служби на межі десятиріччя / М.К. Хобзей, О.М.Зінченко,  М.В. Голубчиков, Т.С. Міщенко // Медична газета  «Здоров'я України» – 2010. – №3 (14). – С. 3-4.
  • Сіренко Ю.М. Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії: профілактика, діагностика та лікування / Ю.М. Сіренко,  В.М. Граніч // Методичні рекомендації. - К., - 2003. - 42с.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(28), 2011 year, 114-118 pages, index UDK 616.831-009.86(477.53)