EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Zhabo T. M.

  DYNAMICS OF DISABLEMENT DUE TO ONCOLOGICAL DISEASES OF ABLE-BODIED PEOPLE


  About the author: Zhabo T. M.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Oncological diseases are very important medical and social problem. Invalidism among oncological patients is increasing, this number is on the second place after cardiovascular diseases. In this research an analysis of medical and social aspects of disablement was held. On the basis of structural and logical analysis taking into account the principles of consistency a graphological model of solving problems of invalidity by providing various types of assistance was created. With the help of content analysis the legal aspects of disablement were analyzed. Relying on extensive index a structure of disablement by common diseases was set. Dynamics of invalidism among adult people during 2008-2012 years was defined. A well-timed diagnostics of tumors will give an opportunity to held the radical complex treatment and will increase its effectiveness that will decrease level of primary disability caused by tumors in Ukraine.
  Tags disablement, oncological diseases, dynamics, health indicators
  Bibliography
  • Баштан В. П. Онкологія: підручник для студ. стомат. фак. вищих мед. навч. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.П. Баштан, А.Л. Одабаш’ян, П.В. Шелешко [та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2003. – 311 с.
  • Гусєва H. K. Медико-социальная зкспертиза в социальной защите инвалидов / H. K. Гусєва, В. А. Соколов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2010. – № 6. – С. 24-27.
  • Дементьева Н. Ф. Социокультурная реабилитация инвалидов в системе интеграции их в общество / Н. Ф. Дементьева, Т. В. Андреева // Медико-социальная зкспертиза и реабилитация. – 2009. – № 1. – С. 28-30.
  • Іпатов А. В. Інформаційні технології оцінки перебігу інвалідності в Україні / А. В. Іпатов, І. В. Дроздова, І. Я. Ханюкова // Український терапевтичний журн. – 2011. – № 3. – С. 57-66.
  • Іпатов А. В. Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована прогнозована ) / А. В. Іпатов, І.В. Дроздова, І.Я. Ханюкова [та ін.] // Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 47-53.
  • Крекотень Е. Н. Хронизация и инвалидность трудоспособного населення приводящие к огромному єкономическому ущербу государства / Крекотень Е. Н. // Український медичний альманах. – 2010. – № 6. – С. 80-82.
  • Марунич В. Медико-соціальне обслуговування людей з обмеженими можливостями / В. Маруни // Управління закладом охорони здоров'я. – 2012. – № 11. – С. 32- 35.
  • Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах : постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. № 112 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 15. – С. 23.
  • Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд : постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 232 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 23. – С. 18.
  • Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів «Віра, надія, любов» : наказ від 24.09.2012 р. № 595 / Міністерство соціальної політики України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 78, – С. 200-205.
  • Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів : постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 321 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 31. – С. 163-179.
  • Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації : наказ від 04.07.2012 р. № 400 / Міністерство соціальної політики // Офіційний вісник України. – 2012. – № 64. – С. 185-201.
  • Про удосконалення організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування : наказ МОЗ України від 31.07.2013 р. № 728/71 / Міністерство охорони здоров'я України ; НАМИ // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. – 2013. – № 10. – С. 84- 87.
  • Сергієні О. В. Причини та фактори, які зумовлюють первинну інвалідність серед осіб молодого віку / О. В. Сергієні, С. В. Макарова, А. Г. Кириченко [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2009. – № 3. – С. 13-16.
  • Хобзей М. К. Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні / М. К. Хобзей, А. В. Іпатов, Ю. І. Коробкін [та ін.] // Медичні перспективи. – 2010. – № 4. – С. 131-136.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(44), 2014 year, 033-036 pages, index UDK 614.1: 616 – 006.4 – 056.24