EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Kvyatkovskaya T.A., Kvyatkovskiy E., Fedorіnchik T.V.

  ADAPTIVE FEATURES OF FIBROUS CAPSULES STRUCTURE OF SOME ORGANS BY SCANNING ELECTRONSC MICROSCOPY


  About the author: Kvyatkovskaya T.A., Kvyatkovskiy E., Fedorіnchik T.V.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The surface of human organs fibrous capsules: kidneys, spleen, liver, pancreas and thyroid glands, testis, ureter, esophagus, corpora cavernosa of the penis, were investigated. The preparations of the organs fibrous capsules were studied in the scanning electronic microscope JSM-35 (Japan). The distance between the fold tops of the organs capsules surface on the scans was determined. It was determined that surface microrelief of fibrous capsules organs had a plicate structure. The most marked folds had fibrous capsules of penis corpora cavernosa. The distance between fold tops was 24.99±0.94 mkm. It is known that the length of the corpora cavernosa during the erection increases at an average 60%. The marked folding had fibrous capsules of the thyroid gland (the distance between fold tops 11.67±0.47 mkm) and of the kidneys (the distance between fold tops 11.89±0.57 mkm in the poles and in the outer edge area and 4.38±0.23 mkm on the side surface). It is known that blood flow volume in the thyroid gland and kidney is the biggest. Fibrous capsules folding of other organs with less blood flow volume was less marked. The distance between the spleen fibrous capsules fold tops was 8.32±2.12 мkм, of the testes fibrous capsules was 6.89±0.87 mkm (at the front edge 12.57±0.87 mkm), of the pancreas fibrous capsules was 6.35±0.29 mkm, of the liver fibrous capsules was 3.80+0.16 mkm (at the lower edge 7.87±0.37 mкm). The fibrous capsule folding was more marked at their edges, where tension concentration was the biggest. The distance between fold tops of the ureter fibrous sheath was 7.50±0.76 mkm and folds had obliquely longitudinal direction. The distance between the fold tops of the esophagus fibrous sheath was 4-6 mkm, the surface of the esophagus adventitia was of the net structure. Studies have shown that the nature of the fibrous capsules organs folding depends on blood flow intensity and the tension concentration in the organs.
  Tags fibrous sheath, electron microscopy
  Bibliography
  • Bordin D. S., Bor S. Manometriya kak metod otsenki motornoy funktsii pischevoda / D. S. Bordin, S. Bor M. //Eksperimentalnaya i klinicheskaya gastroenterologiya. – 2006. – No 3. – S. 13-20.
  • Baulin V.A. Ultrazvukovaya dopplerografiya sosudov semennogo kanatika i yaichka kak sposob kontrolya bezopasnosti primeneniya modifitsirovannoy pahovoy gernioplastiki / V. A. Baulin // Fundamentalnyie issledovaniya. – 2011. – No 10 (ch. 3). – S. 472-476.
  • Dedova I. I. Endokrinologiya / I. I. Dedov, G. A. Melnichenko // – M., - 2013. – 432 s.
  • Kamkin A. Fundamentalnaya i klinicheskaya fiziologiya / A. Kamkin, A. Kamenskiy // – M.: Academia, - 2004. – 1080 s.
  • Lutsik O.D. Gistologiya lyudyny / O.D. Lutsik, A.Y. Ivanova, K.S. Kabak [ta in.] // – K.: Kniga plyus, - 2003. –593 s.
  • Lyulko O. V. Mehanichni vlastivosti ta osoblivosti budovi novoutvorenoyi kapsuli nirki pislya dekapsulyatsiyi / O. V. Lyulko, E. A. Kvyatkovskiy, T. O. Kvyatkovska //Urologiya. – 2006. – No 2. – S. 5-8.
  • Ragimov G. S. Vybor sposoba gemostaza pri povrezhdeniyah pecheni i selezyonki / G.S. Ragimov //Eksperimentalnaya i klinicheskaya gastroenterologiya. – 2009. – No3. – S. 50-54.
  • Ishida H. Laparoscopic measurement of pancreatic blood flow / H. Ishida, T. Makino, M. Koboyashi [et al.] //Endoscopy. – 1983. – Vol. 15. – P. 107–110.
  • Reches А. Spontaneous splenic rupture in pregnancy after heparin treatment /A. Reches, R. Almog, D. Pauzner [et al.] //Int. J. Obst. Gynaecol. – 2005. – Vol. 112. – P. 37-38.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(47) 2 part 2014 year, 134-136 pages, index UDK 616-006.327-091:616.1/.8:57.017.3:77.026.34